De hoeveelheid restafval die we in de gemeente verwerken is de afgelopen jaren al flink omlaag gegaan. Dat hebben we samen goed gedaan. Afval scheiden is dé manier om de hoeveelheid restafval verder te verminderen. Inwoners die hun afval goed scheiden hebben daar voordeel van.

De gemeente werkt namelijk met een vast en een variabel tarief. Met het variabele tarief voor PMD+restafval verdelen we de kosten voor afvalverwerking op een andere manier: Hoe beter u afval scheidt en daardoor minder restafval inlevert, hoe voordeliger u uit bent!

Ieder huishouden betaalt afvalstoffenheffing voor het ophalen en verwerken van huishoudelijk afval. U betaalt u een vast bedrag, aangevuld met een variabel deel voor PMD+restafval. Op de hoogte van het variabele bedrag heeft u zelf invloed.

Opbouw afvalstoffenheffing vast bedrag plus variabel bedrag voor PMD+restafval

Waarom een variabel tarief?

Het verbranden van restafval is duur en wordt waarschijnlijk alleen maar duurder. Door afval zoveel mogelijk te voorkomen en door overgebleven afval goed te scheiden, blijft er zo min mogelijk restafval over. Dit scheelt in de kosten en is beter voor het milieu.

Voorkom restafval

We vragen u om afval zoveel mogelijk te voorkomen en uw afval zo goed mogelijk gescheiden aan te bieden.Hoe u dit slim kunt doen vindt u hier. Zo kunnen we het beter hergebruiken en heeft u minder restafval. Dit is goed voor het milieu én uw portemonnee. U betaalt namelijk voor het aantal keer dat u PMD+restafval aanbiedt. Voor het inleveren van GFT en etensresten, papier en karton, glas en textiel hoeft u niet extra bij te betalen. 

Heeft u een laag inkomen of veel medisch afval?

Als u een laag inkomen heeft of veel onvermijdbaar medisch afval, dan heeft u mogelijk recht op tegemoetkoming in de kosten.

Kijk voor het aanvragen van kwijtschelding(externe link) of een regeling voor onvermijdbaar medisch afval (externe link)bij SVHW.

Inzicht in uw verbruik

In mijn SVHW(externe link) kunt u inzien hoe vaak uw pas op de containers voor PMD+restafval is geregistreerd, of hoe vaak uw minicontainer voor PMD+restafval is geleegd. Zo kunt u uw verbruik gemakkelijk bijhouden.

Afvalstoffenheffing

De gemeenteraad stelt ieder jaar in december de tarieven voor de afvalstoffenheffing vast. Dan zijn namelijk alle details, berekeningen en landelijke belastingen bekend. U kunt dan op de website van gemeente Albrandswaard(externe link) zien hoe hoog het vaste en variabele tarief wordt.

PMD en restafval mogen in dezelfde container. Het PMD wordt er, na inzameling, in een nascheidingsinstallatie uitgesorteerd. Bij het vaststellen van de hoogte van de tarieven is hier rekening mee gehouden.

Een vast én een variabel deel. 

Het vaste deel van de afvalstoffenheffing betaalt u aan het begin van het jaar. Het variabele deel betaalt u het jaar erop (samen met het vaste deel van het voorgaande jaar). Het variabele deel is afhankelijk van het werkelijk aantal keren dat u uw PMD+restafval hebt aangeboden in een jaar. Kijk voor de tarieven op de website van SVHW(externe link).

 

variabel tarief PMD +restafval lediging per keer mini of klepbeweging zak in ondergrondse container PMD+rest

Service tarieven 2023

Ophalen grof huishoudelijk afval op afspraak

Grof huishoudelijk afval (m.u.v. chemische afvalstoffen en asbest) € 40,00 per keer (max. 3m3 per afspraak).
Er geldt een eenmalige kwijtschelding voor het inzamelen van grof huishoudelijk afval na overlijden.

Ophalen grof snoei afval op afspraak

Grof snoeiafval: € 40,00 per keer (max. 3m3 per afspraak).

Het op afspraak laten ophalen van oud metaal, witgoed en bruingoed: € 0,00

Kwijtschelding

Let op: Indien kwijtschelding van de gemeentelijke belasting is verleend, wordt restitutie voor het inzamelen van grof huishoudelijk afval of grof snoeiafval verleend voor max € 80,00 (2 keer € 40,00). 

Afvalaanbiedstation

Afvalaanbiedstation: Afval dat niet met de wekelijkse afvalinzameling kan worden meegegeven: € 0,00

Afvalpas

Het aanvragen van een nieuwe BAR afvalpas: € 20,00 per keer

Minicontainers

  • Het op aanvraag omwisselen van een minicontainer voor een kleinere (of grotere) minicontainer: € 75,00 per keer
  • Voor het verstrekken van een of meerdere minicontainer(s) per aanvraag: € 75,00 per keer
  • Het op aanvraag verstrekken van een vervangende minicontainer als gevolg van beschadiging of verlies door eigen schuld: € 75,00 per keer

Verzamel- of ondergrondse container

Kostbaarheden uit de ondergrondse container halen: € 75,00

Meer weten?

Veel gestelde vragen en antwoorden over het variabel tarief vindt u hier. Heeft u vragen over de tarieven dan kunt u ook met uw gemeente bellen.