Op deze pagina staat het plan voor de deelwijk Bark en laten we u zien waar de aanbiedplaatsen zijn.

Plattegrond Bark

2 febuari 2022

Op de plattegrond ziet u de aanbiedplaatsen van de minicontainers. Na de plattegrond leggen we voor elke locatie in tekst uit waar de aanbiedplaatsen zijn.

Plattegrond locaties Bark

Locatie 1: in de buurt van Bark 16

 • Het gaat om de stoep rechts achter Bark huisnummer 16
 • De mogelijke aanbiedplaats voor minicontainers is dan voor huisnummers Bark 1 tot en met 15.
 • De minicontainers worden in een cluster bij elkaar neergezet.
Locatie 1 in de buurt van Bark 16

Locatie 2: in de buurt van Bark 2

 • Het gaat om de stoep rechts voor Bark huisnummer 2.
 • De aanbiedplaats voor minicontainers is voor huisnummers Bark 2 tot en met 44.
 •  
 • De parkeerplaatsen blijven bereikbaar voor auto’s.
 • Het voetpad blijft bereikbaar voor voetgangers en andere weggebruikers.
 • De GFT-cocon wordt weggehaald.
Locatie 2 in de buurt van Bark 2

Locatie 3: in de buurt van Bark 52

 • Het gaat om de stoep links achter Bark huisnummer 52.
 • De aanbiedplaats voor minicontainers is voor huisnummers Bark 46 tot en met 52.
 • De minicontainers worden in een enkele rij naast elkaar neergezet.
 • Het voetpad blijft bereikbaar voor voetgangers en andere weggebruikers.
locatie 3 in de buurt van Bark 52

Locatie 4: in de buurt van Bark 110

 • Het gaat om de stoep voor Bark huisnummer 110.
 • De aanbiedplaats voor minicontainers is dan voor huisnummers Bark 58 tot en met 100.
 • De minicontainers worden in een cluster bij elkaar neergezet.
 • De inrit blijft bereikbaar voor auto's.
 • Het voetpad blijft bereikbaar voor voetgangers en andere weggebruikers.
locatie 4 in de buurt van Bark 110

Locatie 5: in de buurt van Bark 120

 • Het gaat om de stoep links naast Bark huisnummer 120.
 • De aanbiedplaats voor minicontainers is dan voor huisnummers Bark 102 tot en met 120.
 • De minicontainers worden in een cluster bij elkaar neergezet.
 • Het voetpad blijft bereikbaar voor voetgangers en andere weggebruikers.
Locatie 5: in de buurt van Bark 120

Locatie 6: in de buurt van Bark 142

 • >Het gaat om de stoep voor Bark huisnummer 142.
 • De mogelijke aanbiedplaats voor minicontainers is dan voor huisnummers Bark 122 tot en met 142.
 • De minicontainers worden in een cluster bij elkaar neergezet.
 • Het voetpad en fietspad blijft bereikbaar voor voetgangers en andere weggebruikers.
 • De inrit blijft bereikbaar voor auto's.
Locatie 6 in de buurt van Bark 142

Locatie 7: in de buurt van Bark 97

 • Het gaat om de stoep rechts voor Bark huisnummer 97.
 • De aanbiedplaats voor minicontainers is voor huisnummers Bark 83 tot en met 97.
 • De minicontainers worden in een cluster bij elkaar neergezet.
 • Het voetpad blijft bereikbaar voor voetgangers en andere weggebruikers.
Locatie 7: in de buurt van Bark 97

Locatie 8: in de buurt van Bark 75

 • Het gaat om de stoep achter Bark huisnummer 75.
 • De aanbiedplaats voor minicontainers is voor huisnummers Bark 65 tot en met 81.
 • De minicontainers worden in een cluster bij elkaar neergezet.
 • De parkeerplaatsen blijven bereikbaar voor auto’s.
Locatie 8: in de buurt van Bark 75

Locatie 9: in de buurt van Bark 17

 • Het gaat om de stoep links naast Bark huisnummer 17.
 • De aanbiedplaats voor minicontainers is voor huisnummers Bark 49 tot en met 63.
 • De minicontainers worden in een enkele rij naast elkaar neergezet, zo dicht mogelijk aan de stoeprand.
 • Het voetpad blijft bereikbaar voor voetgangers en andere weggebruikers.
Locatie 9: in de buurt van Bark 17

Locatie 10: in de buurt van Bark 17

 • Het gaat om de stoep links naast Bark huisnummer 17.
 • De aanbiedplaats voor minicontainers is voor huisnummers Bark 17 tot en met 35.
 • De minicontainers worden in een enkele rij naast elkaar neergezet, zo dicht mogelijk aan de stoeprand.
 • Het voetpad blijft bereikbaar voor voetgangers en andere weggebruikers.
 • De inrit blijft bereikbaar voor auto's.
Locatie 10: in de buurt van Bark 17

Locatie 11: in de buurt van Bark 35

 • Het gaat om de stoep links naast de Bark huisnummer 35.
 • De aanbiedplaats voor minicontainers is voor huisnummers Bark 37 tot en met 47.
 • De minicontainers worden in een cluster bij elkaar neergezet.
 • De parkeerplaatsen blijven bereikbaar voor auto’s.
Locatie 11: in de buurt van Bark 35

Locatie 12: in de buurt van Bark 213

 • Het gaat om de stoep rechts naast de inrit van Bark huisnummer 213.
 • De aanbiedplaats voor minicontainers is voor huisnummers Bark 207 tot en met 213.
 • De minicontainers worden in een enkele rij naast elkaar neergezet.
 • Het voetpad blijft bereikbaar voor voetgangers en andere weggebruikers.
Locatie 12: in de buurt van Bark 213

Stappenplan aanpak deelwijk Bark

 1. Afgerond: Mogelijkheden in kaart brengen

  Samen met de contactpersonen gaan we de wijk in. We onderzoeken ter plaatse of en waar we aanbiedplaatsen voor minicontainers kunnen maken. Samen bekijken we welke oplossing het best uitvoerbaar is en bespreken we de vervolgstappen.

 2. Afgerond: Conceptplan toetsen

  Op basis van de bevindingen in de wijk maken we een conceptplan. Dit conceptplan wordt door de gemeente Barendrecht getoetst op een aantal punten. Er wordt onder andere gekeken naar de gevolgen voor de verkeersveiligheid, de parkeerdruk en de groenvoorzieningen in de wijk. Als er aanpassingen nodig zijn in het conceptplan, wordt dit besproken met de contactpersonen uit de wijk.

 3. Afgerond: Conceptplan delen met inwoners

  Het conceptplan wordt via deze webpagina gedeeld met alle inwoners van de wijk. Zodra het conceptplan online staat, ontvangen inwoners daarover een brief. Inwoners kunnen vragen stellen over het conceptplan en opmerkingen aan ons doorgeven via het contactformulier. Binnen twee weken na sluitingsdatum ontvangen inwoners die hebben gereageerd een reactie.

 4. Afgerond: Vragen en opmerkingen onderzoeken

  De vragen en opmerkingen van inwoners worden anoniem gedeeld met de contactpersonen. We onderzoeken of suggesties uitvoerbaar zijn en/of aanpassingen mogelijk zijn. Als dit mogelijk is, worden de aanpassingen verwerkt in het conceptplan. 

 5. Afgerond: Aangepast conceptplan delen met inwoners

  Het eventueel bijgewerkte conceptplan wordt gedeeld met de inwoners via de website. We sturen hierover een pushbericht in de BAR Afval-app. 

 6. Afgerond: Inventariseren minicontainers per huishouden

  Inwoners ontvangen een brief over de inventarisatie voor het aantal benodigde minicontainers per huishouden.

 7. Afgerond: Evaluatie en definitieve afstemming conceptplan

  We gaan de afvalinzameling samen met contactpersonen evalueren: wat gaat goed en waar lopen we tegenaan. Er wordt zowel gekeken naar de ervaringen van inwoners als de bereikbaarheid van de aanbiedplaatsen voor BAR Afvalbeheer. Als er aanpassingen nodig zijn, worden deze met de contactpersonen besproken en doorgevoerd.

 8. Afgerond: Uitlevering minicontainers en weghalen GFT-cocons

  Minicontainers worden uitgeleverd en GFT-cocons voor de laagbouw worden weggehaald.

 9. Momenteel bezig: Testperiode

  De testperiode duurt van februari 2022 tot en met juli 2022.

 10. Nog te doen: Plan afvalinzameling naar college van B en W

  Als alle deelwijken van Buitenoord en de zes straten van Gaatkensoog hun proefperiode en evaluatie hebben gehad, plaatsen we het laatst besproken plan voor de afvalinzameling in de Bark op deze webpagina. Dit conceptplan voor de aanbiedlocaties van de minicontainers en verzamelcontainers bieden we aan het college van burgemeester en wethouders. Dit gebeurt samen met de conceptplannen van de andere deelwijken.

 11. Nog te doen: Zienswijzeprocedure conceptplan afvalinzameling

  Als het conceptplan is goedgekeurd door het college, start een zienswijzeprocedure. Inwoners kunnen gedurende zes weken een zienswijze indienen. Nadat eventuele zienswijzen zijn verwerkt, stelt het college het aanwijzingsbesluit voor de aanbiedplaatsen voor minicontainers en verzamelcontainers vast.