Op een aantal locaties in Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk worden in 2021 extra verzamelcontainers geplaatst. Bijvoorbeeld een container voor PMD+restafval, papier/karton, glas of GFT.

Reageren op de geplande locaties

Inwoners kunnen online en op de gemeentehuizen bekijken waar de locaties gepland zijn. Alle inwoners die van de nieuwe locaties gebruik gaan maken, ontvangen hierover een brief. Bekijk alle informatie over de geplande locaties voor extra verzamelcontainers.