Hoe bied ik mijn minicontainer aan op de inzameldag?

  • Zet de minicontainer op de inzameldag tussen 07.00 en 07.30 uur op de aanbiedplaats, of de avond ervoor na 22.00 uur.
  • Haal de minicontainer op de inzameldag zo snel mogelijk na het legen, maar uiterlijk voor 21.00 uur weer weg van de aanbiedplaats.
  • Zorg dat het deksel van de minicontainer gesloten is.
  • Plaats geen vuilniszakken of dozen op of naast de minicontainer.
  • Een minicontainer die te zwaar is, kan niet worden geleegd. Zorg er dus voor dat de minicontainer niet meer dan 60 kilo weegt.
  • Plaats uw minicontainer met de handvatten richting de straat.

Kan ik de afvalkalender ook printen?

Dat kan! U kunt de afvalkalender als volgt uitprinten:

  1. Voer in bovenstaande afvalender uw postcode en huisnummer in en klik op de knop 'Bevestig'.
  2. Rechtsboven de afvalkalender ziet u de optie 'Print'.
  3. Print de afvalkalender uit naar gewenste instellingen.

Op welke plek moet ik mijn minicontainer(s) op de inzameldagen aanbieden?

U biedt uw minicontainer(s) op de inzameldagen voor 07.30 uur, of de avond daarvoor na 22.00 uur aan voor uw woning met de handvatten richting de straatkant.

Is uw woning gelegen aan een straat die om veiligheidsredenen of voor onze voertuigen ongeschikt is om de minicontainer bij uw voordeur te legen, dan hebben wij in uw buurt een aanbiedplaats aangewezen. Hier kunt u uw minicontainer op inzameldagen neerzetten. Deze aangewezen aanbiedplaatsen zijn te herkennen aan het witte icoontje met de afbeelding van een minicontainer.

Hoe wordt bepaald wat een aanbiedplaats is?

Bij het kiezen van een locatie vindt een zorgvuldige afweging plaats op basis van verschillende richtlijnen Zo moet een locatie bijvoorbeeld veilig en goed toegankelijk zijn voor bewoners en bereikbaar zijn voor onze inzamelwagens.

Hoe vaak wordt het afval opgehaald?

De minicontainers voor PMD+restafval en GFT worden elke twee weken geleegd en de minicontainers voor papier eens in de vier weken. Raadpleeg de afvalkalender voor de exacte dagen waarop wij uw minicontainers komen legen.