Hoe lang blijven de ondergrondse containers en GFT-cocons in Barendrecht en Ridderkerk open?

Alle ondergrondse containers en GFT-cocons zijn (voorlopig) zonder pas te openen. De ondergrondse containers voor PMD+restafval en papier/karton en de GFT-cocons gaan halverwege 2021 op slot, nadat inwoners hun nieuwe afvalpas hebben ontvangen. Meer informatie vindt u op de pagina over het variabel tarief.

Komen er meer ondergrondse inzamelvoorzieningen voor bijvoorbeeld papier/karton, glas en restafval?

Op een aantal locaties in de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk worden extra ondergrondse containers geplaatst. Meer informatie hierover vindt u op de pagina nieuwe en uit te breiden locaties ondergrondse containers.

De ondergrondse container is vol, maar ik heb wel mijn pasje ervoor gehouden. Gaat dit van mijn aantal klepbewegingen af wanneer het nieuwe betaalsysteem wordt ingevoerd?

Nee. Als de ondergrondse container vol zit, wordt er geen klepbeweging gerekend. De container gaat dan namelijk niet open. Als uw afvalzak niet past maar de container gaat wel open, dan registreert de opening wel. Dan zal u uw afvalzak wat kleiner moeten maken, of de zak goed aandrukken.

Kan ik met mijn pasje alle containers en GFT-cocons gebruiken?

U heeft straks alleen toegang tot de ondergrondse containers en GFT-cocons bij u in de buurt.

Kunnen we nog onbeperkt restafval aanbieden?

Ja, op dit moment is het nieuwe betaalsysteem nog niet ingevoerd. Zodra dit wel het geval is, wordt u hierover tijdig geïnformeerd. Meer informatie over de planning vindt u op de pagina invoering variabel tarief.

Mag ik mijn afvalzak naast de ondergrondse container zetten als die vol is?

Nee, dat mag niet. De ondergrondse containers zijn voorzien van een vulgraadsensor waarbij we een melding krijgen zodra de container voor 70% vol zit. De kans dat een container vol zit, is dus klein. Is de container wel vol, dan kunt u een melding maken. U kunt uw afvalzak weggooien in een andere container bij u in de buurt. Deze kunt u vinden op onze website of in de BAR afval-app.

Ik woon in de hoogbouw en maak nu gebruik van inpandige containers. Houden we deze containers?

De inpandige rolcontainers zullen verdwijnen. Hiervoor in de plaats komen een ondergrondse afvalcontainer voor PMD+restafval en een GFT-cocon in de buurt van uw appartementencomplex. Textiel-, glas- en papierbakken blijven ongewijzigd en worden uitgebreid.

Blijven de bestaande milieuparken voor glas en papier?

Ja, u kunt uw glas en papier daar blijven wegbrengen.

Wij hebben nu een ondergrondse container bij ons huis (laagbouw). Wat gebeurt daarmee?

In het geval er reeds een ondergrondse container staat voor PMD+restafval en u bent een inwoner van Barendrecht, dan zullen we deze handhaven. U krijgt daarnaast wel een minicontainer voor GFT en een minicontainer voor papier/karton.

Een ondergrondse container bij u in de buurt heeft geen impact voor u indien u woont in de laagbouw van Ridderkerk. U zult gebruik blijven maken van uw minicontainers voor PMD+restafval, papier/karton en GFT.

Bent u inwoner van Barendrecht of Ridderkerk? Op dit moment is de container voor PMD+restafval zonder afvalpas te openen. Halverwege 2021 ontvangt u hiervoor een nieuwe afvalpas.

Bent u inwoner van Albrandswaard? U behoudt (voorlopig) de huidige containerpas waarmee u het PMD+restafval kunt storten.

Mogen groente-, fruit- en etensresten verpakt in een plastic afvalzak in de GFT-cocon worden gegooid?

Nee, plastic hoort niet bij het GFT en moet er dus eerst uitgehaald worden. Ons GFT wordt gecomposteerd. Gebruik daarom alleen de composteerbare zakjes met het bekende kiemlogo . Deze zakjes zijn goed afbreekbaar. Als u de juiste zak gebruikt, zorgt u ervoor dat het GFT ‘schoon’ blijft en niet vervuild wordt door plastic.