Blijven de openbare papiercontainers in de wijken gewoon bestaan?

Ja, deze worden op termijn afgesloten. Halverwege 2021 worden de nieuwe BAR afvalpassen uitgereikt. Dit gebeurt wijk voor wijk. De ondergrondse containers voor PMD+restafval en papier/karton en de GFT-cocons gaan dan op slot en kunnen alleen nog open met de afvalpas. 

Wordt er nog een ondergrondse container voor papier/karton geplaatst?

Op een aantal locaties worden extra ondergrondse containers voor papier/karton geplaatst. Meer informatie over dit traject is te vinden op nieuwe en uit te breiden locaties ondergrondse containers. Nadat het definitieve containerlocatieplan is vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders, wordt begin 2021 gestart met het (ver)plaatsen van ondergrondse containers.