Berichtgeving over coronaproof inzameling niet meer actueel

In de Blauwkai van 23 december stond een bericht over een coronaproof kerstboominzameling. Dit bericht is niet meer actueel. Er vinden geen inzamelacties plaats op de eerder aangegeven locaties. 

Vanwege de lockdown gaat de kerstboominzameling van 8 januari NIET door. 

Kerstboom ophalen

Volgende week halen wij per wijk uw kerstboom gratis op (zie schema hieronder). Lukt het u niet de kerstboom op die dag aan te bieden dan kunt u uw boom ook gratis naar het afvalaanbiedstation van HVC in Hendrik-Ido-Ambacht brengen.

Let op! De kerstboom mag niet bij het GFT*. Wel kunt u de kerstboom aanbieden in uw minicontainer PMD+restafval. Houd u er dan wel rekening mee dat het aanbieden van de minicontainer PMD+restafval binnen het variabel tarief valt. Hoe minder vaak u uw minicontainer PMD+restafval aanbied, hoe minder u betaalt. 

Ophaaldagen kerstbomen

In de eerste week van januari worden de kerstbomen per wijk ingezameld. 

inlever dagen
Maandag 

3 januari   

Drievliet

Dinsdag   

4 januari

Bolnes

Woensdag   

5 januari    

Slikkerveer

Donderdag

6 januari    

Oost/West/Centrum/Donkersloot

Vrijdag   

7 januari

't Zand/Rijsoord/Oostendam

Aanbiedpunten kerstbomen

De kerstbomen kunnen aangeboden worden bij de aanbiedlocaties van de minicontainers en bij de verzamelcontainers GFT (cocons).

*Niet in gft-cocon en verzamelcontainers
Kerstbomen mogen niet aangeboden worden in:
- de gft cocon ook niet verkleind. Het hars uit de boom verstoort de compostering. 
- een verzamelcontainer. De verzamelcontainers raken dan te snel vol.