Vanaf 1 januari 2022 verandert de afvalstoffenheffing in Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk. Er komt dan een variabel tarief voor PMD+restafval. PMD staat voor Plastic verpakkingen, Metalen verpakkingen en Drinkpakken.

Wat is het variabel tarief?

Bij het variabel tarief bestaat de afvalstoffenheffing uit een vast deel en een variabel deel. In het vaste deel zitten de kosten van bijvoorbeeld de inzamelmiddelen, personeel en verwerking van het afval. Bovenop het vaste deel komt het variabele deel. Dit wordt bepaald door het aantal keer dat u uw minicontainer voor PMD+restafval aan de weg zet, of het aantal keer dat u de klep van de ondergrondse container voor PMD+restafval opent. Op dit deel heeft u zelf invloed. Door uw afval goed te scheiden, biedt u minder vaak PMD+restafval aan. U wordt beloond met een lagere afvalstoffenheffing dan inwoners die hun afval minder goed scheiden.

De invoering van het variabel tarief

Voordat het variabel tarief wordt ingevoerd, worden er nog een aantal stappen gezet. Via onderstaand overzicht informeren we u over wat u dit jaar nog kunt verwachten van ons.

 1. Afgerond: Nieuwe afvalpas

  Binnenkort ontvangt u een brief met uw nieuwe afvalpas. De afvalpas geeft toegang tot het afvalaanbiedstation. Neem uw nieuwe afvalpas altijd mee als u afval brengt naar het afvalaanbiedstation. Heeft u geen minicontainer en maakt u gebruik van een ondergrondse container voor PMD+restafval? Dan kunt u met uw nieuwe afvalpas ook de ondergrondse containers voor PMD+restafval in uw wijk openen. Zonder nieuwe afvalpas gaan de ondergrondse containers dan niet meer open.

 2. Momenteel bezig: Verspreiding ondergrondse containers

  Inmiddels is er al een flink aantal extra ondergrondse containers geplaatst. We werken de komende maanden hieraan verder. Op een aantal locaties worden nog extra ondergrondse containers geplaatst. Inwoners die gebruik gaan maken van deze containers, ontvangen tegen die tijd een brief over de geplande locatie en kunnen hierover hun mening geven. Ook zijn er containers die een andere functie hebben gekregen, zoals van PMD+restafval naar papier/karton. Hiermee maken we het u zo makkelijk mogelijk om grondstoffen gescheiden in te leveren.

 3. Momenteel bezig: Proefperiode

  Vanaf 1 juli krijgt u de gelegenheid om te wennen aan de afvalpas en ervaring op te doen met het (nog beter) scheiden van grondstoffen. De proefperiode is ook voor BAR Afvalbeheer zinvol. We willen deze fase gebruiken om de laatste puntjes op de i te zetten. Daarvoor willen wij ook een beroep doen op de inwoners: zijn er problemen met de afvalpas of een ondergrondse container, geef het dan aan ons door via het meldingenformulier of bel naar het telefoonnummer van uw gemeente.

  De ondergrondse containers voor papier/karton en de GFT-cocons zijn voorlopig nog zonder pas te openen. Dit zal in de loop van de proefperiode veranderen. U ontvangt hierover tijdig bericht.

 4. Nog te doen: Ja-sticker

  In de tweede helft van het jaar voeren we de Ja-sticker in. Dit doen we om de hoeveelheid papier te verminderen. Inwoners moeten vanaf dat moment duidelijk aangeven als ze ongeadresseerde reclamefolders willen ontvangen. In dat geval plakt u de Ja-sticker op de brievenbus. Wanneer er geen sticker is, mag de bezorger geen ongeadresseerde reclamefolders in de brievenbus stoppen. Bekijk meer informatie over de Ja-sticker.

 5. Nog te doen: Afvalstoffenheffing door de gemeenteraad

  In december 2021 stelt de gemeenteraad de afval stoffenheffing voor 2022 vast. U weet dan hoe hoog het vaste en variabele tarief in 2022 is. Het variabele tarief voor het aanbieden van PMD+restafval geldt pas vanaf 1 januari 2022.

 6. Nog te doen: Invoering variabel tarief

  1 januari 2022

Veelgestelde vragen over het variabel tarief

Bekijk hier de antwoorden op de veelgestelde vragen over het variabel tarief.