Geplande locaties voor extra verzamelcontainers

Inmiddels is er al een flink aantal extra verzamelcontainers geplaatst in Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk. We werken de komende tijd hieraan verder. Op een aantal locaties worden nog extra verzamelcontainers geplaatst, bijvoorbeeld voor PMD+restafval en voor papier en karton. Hiermee maken we het u zo makkelijk mogelijk om grondstoffen gescheiden in te leveren. Inwoners die gebruik gaan maken van deze containers, ontvangen een brief over de geplande locatie en kunnen hierover hun mening geven.