Geplande locaties voor extra verzamelcontainers

Verzamelcontainers

Inmiddels is er al een flink aantal extra verzamelcontainers geplaatst in Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk. We werken de komende maanden hieraan verder. Op een aantal locaties worden nog extra verzamelcontainers geplaatst, bijvoorbeeld voor PMD+restafval, papier/karton, glas of GFT. Inwoners die gebruik gaan maken van deze containers, ontvangen een brief over de geplande locatie en kunnen hierover hun mening geven. Ook zijn er containers die een andere functie hebben gekregen, zoals van PMD+restafval naar papier/karton. Hiermee maken we het u zo makkelijk mogelijk om grondstoffen gescheiden in te leveren.