Op een aantal locaties in de gemeente Barendrecht worden in 2021 extra verzamelcontainers geplaatst. Bijvoorbeeld een container voor PMD+restafval, papier/karton, glas of GFT. Het college van burgemeester en wethouders keurde onlangs de geplande locaties goed en nam een ontwerp-aanwijzingsbesluit. Dit besluit is op dinsdag 31 augustus 2021 gepubliceerd op www.overheid.nl. Via onderstaande pagina kunt u op dit besluit uw reactie (zienswijze) insturen gedurende zes weken. Het college neemt de binnengekomen zienswijzen mee bij het besluit over de definitieve plek.

Visuele beperking

Heeft u een visuele beperking? U kunt telefonisch contact met ons opnemen via telefoonnummer 14 0180. Dan bespreken we welke verzamelcontainers er in uw omgeving gepland zijn. Ook kan onze afvalcoach u op de geplande locatie uitleg geven over de plannen.

Plattegrond met geplande locaties

Op de plattegrond hieronder kunt u zien op welke locaties de extra verzamelcontainers zijn gepland. De plattegrond geeft een indicatie van de locaties. Na de plattegrond leggen we voor elke locatie in tekst en met grotere foto's uit waar de containers precies gepland zijn. Scroll hiervoor naar beneden.

Overzicht geplande locaties per wijk (alfabetische volgorde)

Klik op het plusteken (+) om alle informatie over de locatie te zien.

Bijdorp: in de buurt van Berlagedreef 69 LOC2992HS69

Adres

Berlagedreef 69, Barendrecht

Locatienummer

LOC2992HS69

Locatiebeschrijving

Hier wordt een nieuwe oprit gemaakt voor een goede bereikbaarheid.

Welke containers worden bijgeplaatst

 • Ondergrondse container voor oud papier/karton: 1

Foto van de locatie LOC2992HS69

Legenda bij foto

Hier wordt een ondergrondse container voor oud papier/karton geplaatst

Havenkwartier: in de buurt van Swarttouwhaven 28 LOC2993HP28

Adres

Swarttouwhaven 28, Barendrecht

Locatienummer

LOC2993HP28

Locatiebeschrijving

De ondergrondse container voor papier wordt voor de container voor PMD+restafval geplaatst. Ook wordt hier een oprit gemaakt voor een goede bereikbaarheid. De schuine zijde van trottoir wordt iets verbreed.

Welke containers worden bijgeplaatst

 • Ondergrondse container voor oud papier/karton: 1

Foto van de locatie LOC2993HP28

Legenda bij foto

Hier wordt een ondergrondse container voor oud papier/karton geplaatst

Meerwede: in de buurt van Randmeer 54 LOC2992RM54

Adres

Randmeer 54, Barendrecht

Locatienummer

LOC2992RM54

Locatiebeschrijving

De GFT-cocon wordt een stukje naar rechts verplaatst, zodat er een ondergrondse container voor papier tussen de ondergrondse container voor PMD+restafval en de GFT-cocon in geplaatst kan worden.

Welke containers worden bijgeplaatst

 • Ondergrondse container voor oud papier/karton: 1

Foto van de locatie LOC2992RM54

Legenda bij foto

Hier wordt een ondergrondse container voor oud papier/karton geplaatst

Molenvliet: in de buurt van Grondmolen 53 LOC2992DC53

Adres

Grondmolen 53, Barendrecht

Locatienummer

LOC2992DC53

Locatiebeschrijving

Het trottoir wordt iets doorgetrokken over het eerste parkeervak. Daarop wordt een ondergrondse container voor papier geplaatst, naast de ondergrondse container voor PMD+restafval.

Welke containers worden bijgeplaatst

 • Ondergrondse container voor oud papier/karton: 1

Foto van de locatie LOC2992DC53

Legenda bij foto

Hier wordt een ondergrondse container voor oud papier/karton geplaatst

Noord: in de buurt van Kruidentuin 2 LOC2991RK2

Adres

Kruidentuin 2, Barendrecht

Locatienummer

LOC2991RK2

Locatiebeschrijving

Het trottoir wordt doorgetrokken, naast de ondergrondse container voor PMD+restafval wordt een ondergrondse container voor papier geplaatst.

Welke containers worden bijgeplaatst

 • Ondergrondse container voor oud papier/karton: 1

Foto van de locatie LOC2991RK2

Legenda bij foto

Hier wordt een ondergrondse container voor oud papier/karton geplaatst

Noord: in de buurt van Notenhof 36 LOC2991TM36

Adres

Notenhof 36, Barendrecht

Locatienummer

LOC2991TM36

Locatiebeschrijving

Achter de ondergrondse container voor PMD+restafval wordt een ondergrondse container voor papier geplaatst. Het looppad wordt verbreed zodat de doorgang mogelijk blijft.

Welke containers worden bijgeplaatst

 • Ondergrondse container voor oud papier/karton: 1

Foto van de locatie LOC2991TM36

Legenda bij foto

Hier wordt een ondergrondse container voor oud papier/karton geplaatst

Paddewei: in de buurt van Linde 5 LOC2992AP5

Adres

Linde 5, Barendrecht

Locatienummer

LOC2992AP5

Locatiebeschrijving

De huidige ondergrondse container voor PMD+restafval wordt op het trottoir een stuk naar rechts verplaatst. Tussen de ondergrondse container voor PMD+restafval en de GFT-cocon wordt een ondergrondse container voor papier geplaatst.

Welke containers worden bijgeplaatst

 • Ondergrondse container voor oud papier/karton: 1

Foto van de locatie LOC2992AP5

Legenda bij foto

Hier staat een GFT-cocon

Hier wordt een ondergrondse container voor oud papier/karton geplaatst

Paddewei: in de buurt van Oude Haven 58 LOC2992BK58

Adres

Oude Haven 58, Barendrecht

Locatienummer

LOC2992BK58

Locatiebeschrijving

Naast de ondergrondse container voor PMD+restafval wordt een ondergrondse container voor papier geplaatst op de stoep. Naast de huidige GFT-cocons wordt een ondergrondse container voor glas geplaatst.

Welke containers worden bijgeplaatst

 • Ondergrondse container voor oud papier/karton: 1
 • Ondergrondse container voor glas: 1

Foto van de locatie LOC2992BK58

Legenda bij foto

Hier wordt een ondergrondse container voor glas geplaatst

Hier wordt een ondergrondse container voor oud papier/karton geplaatst

Vrijenburg: in de buurt van Kamelenburg 6 LOC2994CV6

Adres

Kamelenburg 6, Barendrecht

Locatienummer

LOC2994CV6

Locatiebeschrijving

De GFT-cocon wordt verwijderd. Op de huidige plek van de GFT-cocon wordt een ondergrondse container voor papier geplaatst.

Welke containers worden bijgeplaatst

 • Ondergrondse container voor oud papier/karton: 1

Foto van de locatie LOC2994CV6

Legenda bij foto

Hier wordt een ondergrondse container voor oud papier/karton geplaatst

Vrijenburg: in de buurt van Vrijenburglaan 59 LOC2992CD59

Adres

Vrijenburglaan 59, Barendrecht

Locatienummer

LOC2992CD59

Locatiebeschrijving

Links van de huidige ondergrondse container wordt een ondergrondse container voor papier geplaatst.

Welke containers worden bijgeplaatst

 • Ondergrondse container voor oud papier/karton: 1

Foto van de locatie LOC2992CD59

Legenda bij foto

Hier wordt een ondergrondse container voor oud papier/karton geplaatst

Vrijenburg: in de buurt van Wolvenburg 27 LOC2994DK27

Adres

Wolvenburg 27, Barendrecht

Locatienummer

LOC2994DK27

Locatiebeschrijving

De huidige GFT-cocon wordt achterin het parkeervak geplaatst. Daarvoor wordt een ondergrondse container voor papier geplaatst.

Welke containers worden bijgeplaatst

 • Ondergrondse container voor oud papier/karton: 1

Foto van de locatie LOC2994DK27

Legenda bij foto

Hier wordt de GFT-cocon geplaatst

Hier wordt een ondergrondse container voor oud papier/karton geplaatst

Vrijenburg: in de buurt van Wolvenburg 72 LOC2994DN72

Adres

Wolvenburg 72, Barendrecht

Locatienummer

LOC2994DN72

Locatiebeschrijving

De huidige GFT-cocon wordt achterin het parkeervak geplaatst. Daarvoor wordt een ondergrondse container voor papier geplaatst. De laadpaal en de twee parkeervakken voor elektrische auto's worden één vak naar links verplaatst.

Welke containers worden bijgeplaatst

 • Ondergrondse container voor oud papier/karton: 1

Foto van de locatie LOC2994DN72

Legenda bij foto

Hier wordt de GFT-cocon geplaatst

Hier wordt een ondergrondse container voor oud papier/karton geplaatst

Procedure bepalen locaties verzamelcontainers

 1. Afgerond: BAR Afvalbeheer onderzoekt locaties

  Op basis van een aantal richtlijnen is gekeken welke locaties geschikt zijn om een verzamelcontainer te plaatsen.

 2. Afgerond: Vragen/opmerkingen inwoners (informele fase)

  De geplande locaties worden gedeeld met belanghebbende inwoners. U kunt uw vragen of opmerkingen over de geplande locaties aan ons insturen. Op basis van de reacties worden de locaties waar mogelijk nog aangepast.

 3. Afgerond: College neemt ontwerp-aanwijzingsbesluit (formele fase)

  Het college van burgemeester en wethouders keurt de geplande locaties voor verzamelcontainers goed en neemt een ontwerp-aanwijzingsbesluit. Dit besluit is gepubliceerd op www.overheid.nl.

 4. Momenteel bezig: Zienswijze insturen (formele fase)

  Belanghebbende inwoners kunnen via deze pagina hun zienswijze op de geplande locaties insturen tot en met 12 oktober 2021.

 5. Nog te doen: De locaties voor de verzamelcontainers worden officieel vastgesteld (formele fase)

  Nadat eventuele zienswijzen zijn verwerkt, stelt het college de locaties voor de verzamelcontainers officieel vast. Op de definitieve locaties is beroep mogelijk conform de Wet Bestuursrecht. Wanneer het proces is afgerond, worden de verzamelcontainers op de aangewezen locaties geplaatst.

Veelgestelde vragen

Waarom komen er extra verzamelcontainers?

In de gemeente zamelen we zoveel mogelijk grondstoffen apart in, zodat we minder restafval overhouden. Wij willen alle inwoners van de gemeente de mogelijkheid geven om hun PMD+restafval en grondstoffen zoals papier, glas en GFT dicht bij hun woning apart aan te bieden. Daarom komen er nieuwe locaties voor verzamelcontainers bij en worden er op sommige bestaande locaties extra containers bijgeplaatst.

Waarom heb ik geen brief ontvangen over de geplande locaties voor verzamelcontainers?

We hebben alle inwoners die vanaf hun woning uitzicht hebben op een geplande locatie een brief gestuurd. Daarnaast hebben de inwoners die van de nieuwe verzamelcontainers gebruik gaan maken een brief van ons ontvangen. Hebt u geen brief ontvangen, dan zijn er in uw buurt geen extra verzamelcontainers gepland. Mocht blijken dat u wel een brief had moeten ontvangen, neemt u dan contact met ons op.

Hoe zijn de locaties voor de verzamelcontainers bepaald?

Bij het bepalen van de locaties houden wij rekening met een aantal richtlijnen voor ondergrondse containers. Zo wordt gekeken of een locatie bijvoorbeeld veilig en goed toegankelijk is én bereikbaar voor de inzamelwagens. Daarnaast kan een ondergrondse container alleen geplaatst worden op een plek waar geen riolering, kabels of leidingen in de grond zitten. Op basis van de richtlijnen en uitgebreid onderzoek zijn de meest optimale locaties bepaald.

Waarom staat de GFT-cocon op de foto op een andere plek dan dat hij nu staat?

Op sommige locaties is ervoor gekozen om de GFT-cocon te verplaatsen. Dit heeft te maken met het feit dat een ondergrondse container niet geplaatst kan worden op een plek waar riolering, kabels of leidingen in de grond zitten. Soms is de huidige plek van de GFT-cocon de enige mogelijkheid om een ondergrondse container te kunnen plaatsen. Indien dit het geval is, wordt de GFT-cocon verplaatst. Voor de plaatsing van de GFT-cocon hoeft namelijk geen rekening gehouden te worden met ondergrondse riolering, kabels of leidingen.

Wat houdt een formele zienswijzeprocedure in?

Als gemeente horen we graag wat u van de plannen vindt voordat een definitief besluit wordt genomen. Zo kan het college van burgemeester en wethouders (B en W) een goede afweging maken van de verschillende belangen.

Nu delen we met u de eerste versie van het concept-containerlocatieplan. U kunt op een laagdrempelige, informele manier uw mening geven over de geplande locaties voor extra verzamelcontainers. Dit kan telefonisch, per e-mail of via het contactformulier op de website. Als het mogelijk is, dan worden de locaties aan de hand van de reacties aangepast.

Het college van B en W neemt daarna een besluit over de locaties en legt het concept-containerlocatieplan ter inzage. Vanaf dat moment heeft u zes weken de gelegenheid om op dit plan te reageren. Dit noemen we een officiële zienswijze indienen. In uw zienswijze kunt u uitleggen waarom u het niet eens bent met de plaatsing van een verzamelcontainer op de aangewezen locatie. Dit deel van het proces is formeel van aard.

Na afloop van deze fase worden de plannen, aan de hand van de ontvangen zienswijzen, nog eens goed bekeken. Na afweging van de verschillende belangen neemt het college van B en W een definitief besluit en kunnen de verzamelcontainers geplaatst worden.