Op een aantal locaties in de gemeente Ridderkerk willen we in 2022 extra verzamelcontainers plaatsen. Bijvoorbeeld een container voor PMD+restafval of papier en karton. We hebben onderzocht welke locaties hiervoor geschikt zijn. Het college van burgemeester en wethouders keurde onlangs de geplande locaties goed en nam een ontwerp-aanwijzingsbesluit. Dit besluit is op maandag 5 september 2022 gepubliceerd op overheid.nl(externe link) Op deze pagina vindt u informatie over de geplande locaties van de extra containers. Via het contactformulier(externe link) op deze pagina kunt u tot en met 16 oktober 2022 uw vragen stellen en opmerkingen doorgeven. Als u een visuele beperking heeft, kunt u contact met ons opnemen via 0180 451 234. Dan bespreken we welke verzamelcontainers er in uw omgeving gepland zijn. Ook kan onze afvalcoach u op locatie uitleg geven.

De aangewezen containerlocaties

Op de plattegrond hieronder kunt u zien op welke locaties de extra verzamelcontainers zijn gepland. Als u op het blauwe locatiesymbool klikt, komt informatie over de gekozen locatie tevoorschijn. Op de afbeelding is te zien hoe de locatie eruit komt te zien. Onder de afbeelding staat het locatienummer en welke containers er gepland zijn. Na de plattegrond leggen we voor elke locatie in tekst uit waar de containers gepland zijn.

Legenda

Legenda bij foto

 Ondergrondse container voor PMD+restafval 

 Ondergrondse container voor papier en karton 

Locaties waar een verzamelcontainer is gepland

Hieronder kunt u zien om welke locaties in de gemeente Ridderkerk het gaat:

Klik op het plusteken (+) om alle informatie over de locatie te zien.

Rijsoord: Ds. Allendorpstraat 9 LOC2988BX9

Adres

Ter hoogte van Ds. Allendorpstraat 9, Ridderkerk

Locatienummer

LOC2988BX9

Locatiebeschrijving

Eén ondergrondse container voor PMD+restafval komt te staan in het groen naast het paadje dat langs het transformatiehuisje loopt. 

Welke containers worden geplaatst

 • Een ondergrondse container voor PMD+restafval: 1

Foto van de locatie LOC2988BX9

Legenda bij foto

Hier wordt een ondergrondse container voor PMD+restafval geplaatst

Slikkerveer: Graaf Lodewijkstraat 21 LOC2983HH21

Adres

Ter hoogte van Graaf Lodewijkstraat 21, Ridderkerk

Locatienummer

LOC2983HH21

Locatiebeschrijving

Eén ondergrondse container voor PMD+restafval komt te staan op het parkeervak naast de prullenbak. 

Welke containers worden geplaatst

 • Wisseling van de huidige container voor een ondergrondse container voor PMD+restafval: 1

Foto van de locatie LOC2983HH21 

Legenda bij foto

Hier wordt een ondergrondse container voor PMD+restafval geplaatst

Drievliet: Houtzaagmolen 11 LOC2986GD11

Adres

Ter hoogte van Houtzaagmolen 11, Ridderkerk

Locatienummer

LOC2986GD11

Locatiebeschrijving

Eén ondergrondse container voor PMD+restafval en één ondergrondse container voor papier en karton ter plaatse van de boom. Deze boom wordt herplant of er komt een nieuwe boom in het plantvak in de buurt. 

Welke containers worden geplaatst

 • Ondergrondse container voor PMD+restafval  : 1
 • Ondergrondse container voor papier en karton : 1

Foto van de locatie LOC2986GD11

Legenda bij foto

Hier wordt een ondergrondse container voor papier en karton geplaatst

Hier wordt een ondergrondse container voor PMD+restafval geplaatst

Een zienswijze op de aangewezen locaties indienen

Nu het concept-containerlocatieplan is vastgesteld, kunt u een zienswijze inbrengen op het aanwijzingsbesluit. Dit kan tot en met zondag 16 oktober 2022. Zienswijzen die na deze datum worden ingediend, kunnen wij niet meer behandelen. U kunt op verschillende manieren uw zienswijze indienen:

 • Digitaal. Hiervoor gebruikt u het contactformulier op deze pagina(externe link). Houd uw DigiD bij de hand, deze is verplicht;
 • Middels een brief voorzien van uw handtekening gericht aan het college van B en W van Ridderkerk, ter attentie van NV BAR-Afvalbeheer, Postbus 271, 2980 AG Ridderkerk.

In uw zienswijze dient u ten minste op te nemen:

 • Uw naam en adres;
 • Het locatienummer waarop uw zienswijze betrekking heeft (dit nummer vindt u op de overzichtskaart bovenaan deze pagina);
 • Uw zienswijze met bijbehorende argumenten;
 • Hoe wij met u contact mogen opnemen over de zienswijze (bijvoorbeeld uw (mobiel) telefoonnummer en/of e-mailadres);
 • De datum, dagtekening en uw handtekening.

Veelgestelde vragen over de vaststelling van het concept-containerlocatieplan

Over welke locaties gaat het concept-containerlocatieplan?

Voor een aantal locaties in de gemeente Ridderkerk is een concept-containerlocatieplan opgesteld voor de plaatsing van extra verzamelcontainers. In het plan zijn de volgende locaties opgenomen:

 • Nieuwe locaties voor verzamelcontainers. Hier zijn op dit moment nog geen verzamelcontainers. Of vervanging van een type container voor een ander type container.

De aangewezen locaties voor de plaatsing van de extra verzamelcontainers vindt u op de overzichtskaart bovenaan deze website.

Waarom heb ik geen brief ontvangen over het concept-containerlocatieplan?

We hebben alle inwoners die vanaf hun woning zicht hebben op een nieuwe locatie een brief gestuurd. Daarnaast hebben de inwoners die van een nieuwe verzamelcontainer gebruik gaan maken een brief van ons ontvangen. Heeft u geen brief ontvangen, dan wordt er in uw buurt geen extra verzamelcontainer bijgeplaatst. Mocht blijken dat u wel een brief had moeten ontvangen, neemt u dan contact met ons op.

Hoe zijn de locaties van de extra containers bepaald?

Bij het kiezen van een locatie vindt een zorgvuldige afweging plaats op basis van verschillende richtlijnen. Zo wordt gekeken of een locatie bijvoorbeeld veilig en goed toegankelijk is én bereikbaar voor de inzamelvoertuigen. Daarnaast kan een ondergrondse container alleen geplaatst worden op een plek waar geen riolering, kabels of leidingen in de grond zitten. Op basis van de richtlijnen en uitgebreid onderzoek zijn de meest optimale locaties vastgelegd in het concept-containerlocatieplan.

Wat houdt een formele zienswijzeprocedure in?

Het college van B en W heeft onlangs besloten om het concept-containerlocatieplan ter inzage te leggen. Dat betekent dat u nu 6 weken de gelegenheid heeft om op dit plan te reageren. Dit noemen we een officiële zienswijze indienen. In uw zienswijze kunt u uitleggen waarom u het niet eens bent met de plaatsing van een ondergrondse container op de aangewezen locatie. Dit deel van het proces is formeel van aard.

Na afloop van deze fase worden de plannen, aan de hand van de ontvangen zienswijzen, nog eens goed bekeken. Na afweging van de verschillende belangen neemt het college van B en W een definitief besluit en kunnen de verzamelcontainers geplaatst worden.