Op een aantal locaties in de gemeente Ridderkerk plaatsen we de komende weken extra ondergrondse containers voor PMD+restafval, papier/karton en glas. Deze locaties zijn in samenspraak met inwoners tot stand gekomen en vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. De containers zijn na plaatsing direct te gebruiken. Op deze pagina vindt u meer informatie over de planning en de locaties waar de containers geplaatst worden.

De aangewezen containerlocaties

Op onderstaande overzichtskaart kunt u zien welke locaties in de gemeente Ridderkerk door het college zijn aangewezen voor de plaatsing van extra ondergrondse containers. Als u op het blauwe locatiesymbool klikt, komt informatie over de gekozen locatie tevoorschijn. Op de afbeelding is te zien hoe de locatie eruit komt te zien. Ook de al geplaatste containers zijn ingetekend. Onder de afbeelding staat het locatienummer.

Legenda

Ondergrondse container voor PMD+restafval

 

Ondergrondse container voor papier/karton

 

Ondergrondse container voor glas

 

Container voor textiel

 

GFT-cocon

 

Deze locatie is nog in behandeling en is niet opgenomen in het aanwijzingsbesluit.

Planning plaatsen ondergrondse containers

In onderstaande tabel vindt u waar de ondergrondse containers de komende tijd geplaatst worden. De tabel is ingedeeld op wijk (in alfabetische volgorde). In de eerste en tweede kolom vindt u de wijk en straatnaam (in alfabetische volgorde). De containers worden geplaatst ter hoogte van het huisnummer in de derde kolom. In de vierde kolom vindt u de datum waarop de containers worden geplaatst. Houdt u er rekening mee dat op de dag van de werkzaamheden de straat tijdelijk (half) afgesloten wordt. De ondergrondse containers zijn na plaatsing direct te gebruiken.

Het kan voorkomen dat de planning door omstandigheden tussentijds moet worden aangepast. In dat geval wordt onderstaande tabel bijgewerkt. 

Tabel plaatsen ondergrondse containers (laatst bijgewerkt op 16-2-2021)
Wijk Straat Huisnummer Datum
Bolnes De Wetstraat 74 di 16-2-2021
Bolnes De Wetstraat 130 wo 17-2-2021
Bolnes Generaal Smutsstraat 97 vr 12-2-2021
Bolnes Reggestraat 1 ma 22-2 en di 23-2
Bolnes Rijnsingel 17 di 9-2-2021
Bolnes Spuistraat 1 di 16-2-2021
Bolnes Spuistraat 219 wo 10-2-2021
Bolnes Spuistraat 427 do 11-2-2021
Bolnes Vechtstraat 2 ma 15-2-2021
Bolnes Vechtstraat 66 ma 15-2-2021
Centrum Koninginneweg 147 di 26-1-2021
Drievliet Brasem 67 ma 1-2-2021
Het Zand Erasmuspark 69 di 2-2-2021
Het Zand Kamerlingh Onnesstraat 5 wo 3-2-2021
Het Zand Middenmolendijk (nieuwbouw) 209 di 2-2-2021
Het Zand Noordmansplantsoen 12 wo 3-2-2021
Het Zand Van Leeuwenhoekstraat 12 do 4-2-2021
Oost Huygensplantsoen 112 vr 29-1-2021
Oost Kloosplantsoen 95 di 26-1-2021
Oost Kloosplantsoen 201 wo 17-2-2021
Oost Kloosplantsoen 389 wo 27-1-2021
Oost Kloosplantsoen 577 do 28-1-2021
Slikkerveer Bourgondischelaan 1 di 9-2-2021
Slikkerveer Henegouwsestraat 99 vr 5-2-2021
Slikkerveer Stadhouderslaan 181 do 4-2-2021
West Goudenregenplantsoen 73 di 26-1-2021
West Prunusplantsoen 13 ma 25-1-2021
West Prunusplantsoen 137 ma 25-1-2021
West Seringenplantsoen 229 do 18-2-2021

De ondergrondse containers op de vastgestelde locaties LOC2985CL44 Klooslaan en LOC2986EB1 Kamerling Onnestraat worden op een later moment geplaatst. 

Aantal locaties nog in behandeling

Voor een aantal locaties hebben wij nog contact met belanghebbenden over mogelijke aanpassingen. De volgende locaties zijn nog in behandeling:

 • LOC2987RA1 Ankerplaats;
 • LOC2984GB39 Erasmuspark;
 • LOC2986GE110 Houtzaagmolen;
 • LOC2985VH64 Nic. Beetslaan;
 • LOC2987SP377 Rijnsingel;
 • LOC2982BH11 Seringenplantsoen;
 • LOC2986GB4 Torenmolen;
 • LOC2984EJ131 Van Leeuwenhoekstraat;
 • LOC2987AV3 Van Riebeekstraat;
 • LOC2981GE1 Verlengde Kerkweg;
 • LOC2985VR111 Vondellaan;
 • LOC2984EV95 Zeemanstraat.

Deze locaties zijn daarom nog niet vastgesteld door het college. Voor deze locaties volgt later een aparte zienswijzeprocedure. De bekendmaking van die zienswijzeprocedure wordt gepubliceerd op deze website, op www.overheid.nl en op de gemeentepagina’s in ‘De Combinatie’. Belanghebbenden worden hierover niet apart per brief geïnformeerd.

Vaststelling nieuwe containerlocaties

Op een aantal locaties in de gemeente Ridderkerk plaatsen we in 2021 extra ondergrondse containers voor PMD+restafval, papier/karton en glas. De locaties zijn als volgt tot stand gekomen:

 1. Afgerond: Onderzoek nieuwe locaties

  Op basis van verschillende richtlijnen heeft een zorgvuldige afweging plaatsgevonden voor nieuwe locaties en de uitbreiding van bestaande locaties voor ondergrondse containers. Deze locaties zijn vastgelegd in het concept-containerlocatieplan. 

 2. Afgerond: Vragen/opmerkingen bewoners (informele fase)

  Het concept-containerlocatieplan is gedeeld met belanghebbende inwoners. Zij hebben vragen en opmerkingen over de voorgenomen containerlocaties aan ons kenbaar gemaakt. Op basis van de reacties worden enkele locaties aangepast.

 3. Afgerond: Vaststelling concept-containerlocatieplan (formele fase)

  Het college van burgemeester en wethouders heeft het concept-containerlocatieplan goedgekeurd en een ontwerp-aanwijzingsbesluit genomen. Dit besluit is gepubliceerd op www.overheid.nl.

 4. Afgerond: Indienen zienswijze (formele fase)

  Tot en met maandag 21 december 2020 konden belanghebbenden hun zienswijze op het ontwerp-aanwijzingsbesluit indienen.

 5. Afgerond: Definitief containerlocatieplan (formele fase)

  De binnengekomen zienswijzen zijn verwerkt. Het college heeft het definitieve containerlocatieplan vastgesteld en een aanwijzingsbesluit genomen. Dit besluit is gepubliceerd op www.overheid.nl. De ondergrondse containers worden momenteel geplaatst. Op het definitieve containerlocatieplan is beroep mogelijk conform de Wet Bestuursrecht.

Veelgestelde vragen over de vaststelling van het concept-containerlocatieplan

Waarom komen er nieuwe locaties voor ondergrondse containers en worden sommige bestaande locaties uitgebreid met extra ondergrondse containers?

In 2019 zijn we in de gemeente Ridderkerk gestart met een andere wijze van afval inzamelen, om meer grondstoffen apart te kunnen inzamelen en minder restafval over te houden. De afgelopen periode hebben we gewerkt aan een containerlocatieplan om de inzamelvoorzieningen van de verschillende afvalstromen op een aantal locaties in de gemeente te optimaliseren. Hiermee maken we het inwoners zo makkelijk mogelijk om herbruikbare grondstoffen gescheiden in te leveren.

Over welke locaties gaat het containerlocatieplan?

Voor een aantal locaties in de gemeente Ridderkerk is een containerlocatieplan opgesteld voor de plaatsing van extra ondergrondse containers voor PMD+restafval, papier/karton of glas. In het plan zijn de volgende locaties opgenomen:

 • Nieuwe locaties voor ondergrondse containers. Hier zijn op dit moment nog geen ondergrondse containers geplaatst.
 • Uitbreiding van bestaande locaties voor ondergrondse containers. Deze bestaande locaties voor ondergrondse containers worden uitgebreid door de plaatsing van een of meerdere ondergrondse containers.

De aangewezen locaties voor de plaatsing van de extra ondergrondse containers vindt u op de overzichtskaart bovenaan deze website.

In 2021 worden op een aantal locaties in de gemeente Ridderkerk ondergrondse containers omgewisseld. Bijvoorbeeld: er staan nu twee ondergrondse containers voor PMD+restafval en één daarvan wordt een ondergrondse container voor papier/karton. Omdat het niet om een nieuwe of uit te breiden locatie gaat, vallen deze omwisselingen buiten de zienswijzeprocedure.

Waarom heb ik geen brief ontvangen over het containerlocatieplan?

We hebben alle inwoners die vanaf hun woning uitzicht hebben op een nieuwe locatie, of op een bestaande locatie die nu wordt uitgebreid, een brief gestuurd. Daarnaast hebben de inwoners die van een nieuwe PMD+restcontainer gebruik gaan maken een brief van ons ontvangen. Hebt u geen brief ontvangen, dan wordt er in uw buurt geen extra ondergrondse container voor PMD+restafval bijgeplaatst. Mocht blijken dat u wel een brief had moeten ontvangen, neemt u dan contact met ons op.

Het kan wel zijn dat een ondergrondse container bij u in de buurt wordt omgewisseld. Bijvoorbeeld: er staan nu twee ondergrondse containers voor PMD+restafval en één daarvan wordt een ondergrondse container voor papier/karton. Omdat het niet om een nieuwe of uit te breiden locatie gaat, vallen deze omwisselingen buiten de zienswijzeprocedure.

Hoe zijn de locaties van de extra containers bepaald?

Bij het kiezen van een locatie vindt een zorgvuldige afweging plaats op basis van verschillende richtlijnen. Zo wordt gekeken of een locatie bijvoorbeeld veilig en goed toegankelijk is én bereikbaar voor de inzamelwagens. Daarnaast kan een ondergrondse container alleen geplaatst worden op een plek waar geen riolering, kabels of leidingen in de grond zitten. Op basis van de richtlijnen en uitgebreid onderzoek zijn de meest optimale locaties vastgelegd in het containerlocatieplan.

Waarom staat de GFT-cocon op de overzichtskaart op een andere plek dan hij nu staat?

Op sommige locaties is ervoor gekozen om de GFT-cocon te verplaatsen. Dit heeft te maken met het feit dat een ondergrondse container niet geplaatst kan worden op een plek waar riolering, kabels of leidingen in de grond zitten. Soms is de huidige plek van de GFT-cocon de enige mogelijkheid om een ondergrondse container te kunnen plaatsen. Indien dit het geval is, wordt de GFT-cocon verplaatst. Voor de plaatsing van de GFT-cocon hoeft namelijk geen rekening gehouden te worden met ondergrondse riolering, kabels of leidingen.

Wat houdt een formele zienswijzeprocedure in?

Als gemeente horen we graag wat u van de plannen vindt voordat een definitief besluit wordt genomen. Zo kan het college van burgemeester en wethouders (B en W) een goede afweging maken van de verschillende belangen.

In september 2020 deelden we met u de eerste versie van het concept-containerlocatieplan. Op een laagdrempelige, informele manier kon u toen uw mening geven over de voorgenomen locaties voor extra ondergrondse containers. Dit kon telefonisch, per e-mail of via een contactformulier op de website. Velen van u hebben gereageerd. Sommige locaties zijn aan de hand van de reacties aangepast.

Het college van B en W heeft in november besloten om het aangepaste concept-containerlocatieplan ter inzage te leggen. Vanaf dat moment had u 6 weken de gelegenheid om op dit plan te reageren. Dit noemen we een officiële zienswijze indienen. In uw zienswijze kon u uitleggen waarom u het niet eens bent met de plaatsing van een ondergrondse container op de aangewezen locatie. Dit deel van het proces is formeel van aard.

Na afloop van deze fase zijn de plannen, aan de hand van de ontvangen zienswijzen, nog eens goed bekeken. Na afweging van de verschillende belangen heeft het college van B en W een definitief besluit genomen en kunnen de ondergrondse containers geplaatst worden.

Wanneer kan ik mijn zienswijze indienen voor een locatie die nog in behandeling is?

Op een aantal locaties hebben wij op dit moment nog contact met belanghebbenden over mogelijke aanpassingen. Het is op dit moment nog niet mogelijk om voor deze locaties een zienswijze in te dienen.

De locaties die nog in behandeling zijn, worden op een later moment voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders. Op dit moment is nog niet duidelijk wanneer dit precies is. Als deze locaties worden goedgekeurd, neemt het college een ontwerp-aanwijzingsbesluit voor deze locaties. Hierna heeft u zes weken de tijd om een zienswijze in te dienen. De bekendmaking van de zienswijzeprocedure voor deze locaties wordt gepubliceerd op deze website, op www.overheid.nl en op de gemeentepagina’s in ‘De Combinatie’. U ontvangt hierover geen aparte brief.

Waar kan ik mijn vragen of opmerkingen kenbaar maken over de locaties van de GFT-cocons en de aanbiedplaatsen voor minicontainers die nog niet zijn geformaliseerd?

Op sommige plekken in de gemeente zijn de locaties voor de GFT-cocons en de aanbiedplaatsen voor minicontainers nog niet geformaliseerd. Ook voor deze locaties wordt gewerkt aan een concept-locatieplan. Zodra het onderzoek is afgerond en de locaties zijn vastgelegd in het concept-locatieplan, worden belanghebbenden hierover geïnformeerd en gaat ook voor deze locaties een zienswijzeprocedure van start. U kunt alle stappen die we nog zetten tot aan de invoering van het variabel tarief op deze website terugvinden.