Na een zorgvuldige evaluatie hebben we onze routes efficiënter kunnen plannen. Daarom passen we met ingang van 2 juni a.s. de ophaalroutes voor de minicontainers GFT en papier/karton aan. Dit betekent voor u, dat de inzameldagen van GFT en van papier/karton op uw adres (kunnen) wijzigen. De inzamelfrequentie blijft gelijk. De minicontainer voor GFT legen we 1x per 2 weken en de minicontainer voor papier/karton 1x per 4 weken.