Bewoners van de hoogbouw beschikken over een verzamelcontainer voor hun groente-, fruit- en etensresten en voor PMD+restafval. Papier/karton kunnen zij brengen naar de verzamelcontainers in de buurt. De verzamelcontainers voor PMD+restafval, GFT en Papier/karton zijn alleen te openen met de afvalpas. De verzamelcontainers voor glas en textiel zijn voor alle inwoners van de gemeente toegankelijk.

Locaties verzamelcontainers

Wilt u weten waar u uw afval kunt brengen? Op onderstaande kaart ziet u de locaties van de verzamelcontainers in de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk. Op deze kaart zijn alleen de verzamelcontainers voor PMD+restafval, papier/karton, textiel en glas te zien. U vindt deze kaart ook in de BAR afval-app.

  1. Klik in onderstaand venster op het icoontje van het afval dat u wilt weggooien.
  2. Onder de icoontjes vindt u meer informatie over het aanbieden van uw afval.
  3. Als u verder naar beneden scrollt, vindt u onder 'Brenglocaties' de kaart met daarop alle containers voor het afval dat u wilt weggooien.
  4. Met het plusteken (+) rechtsonderin kunt u inzoomen op de kaart. Met uw muis kunt u op de kaart klikken en zo de kaart verschuiven. Zo kunt u naar uw straat navigeren en de dichtstbijzijnde container vinden.

Extra locaties ondergrondse containers

De afgelopen maanden zijn op een aantal locaties extra ondergrondse containers geplaatst. Hiermee maken we het u zo makkelijk mogelijk om grondstoffen gescheiden in te leveren.