Een aantal verzamelcontainers voor PMD/Restafval waar u tot op heden een pasje nodig had om deze te openen, staan vanaf 1 januari 2021 tijdelijk open.

De ondergrondse containers staan tijdelijk open omdat we de toegangscontrole op deze containers de komende tijd aanpassen. Na de aanpassing gaan de containers weer dicht. Dit is later in 2021. U ontvangt tijdig nadere informatie hierover.