Op een aantal nieuwe plekken in de gemeente Albrandswaard willen we een GFT-cocon plaatsen. Daarnaast willen we een aantal bestaande GFT-cocons verplaatsen naar een iets andere plek. We hebben onderzocht welke locaties hiervoor geschikt zijn.

Het college van burgemeester en wethouders keurde onlangs de geplande locaties goed en nam een ontwerp-aanwijzingsbesluit. Lees meer over dit besluit en hoe u uw reactie (zienswijze) kunt insturen. U kunt alleen een zienswijze insturen over een GFT-cocon bij u in de buurt.