Op een aantal locaties in de gemeente Ridderkerk plaatsen we in 2021 extra ondergrondse containers voor PMD+restafval, papier/karton en glas. Deze locaties zijn vastgelegd in een zogenaamd concept-containerlocatieplan. Het college van burgemeester en wethouders keurde onlangs het concept-containerlocatieplan goed en nam een ontwerp-aanwijzingsbesluit.

Op dit besluit kunt u als belanghebbende een reactie geven. Dit noemen wij een zienswijze indienen. U kunt in uw zienswijze aangeven waarom u het niet eens bent met de gekozen locatie. Uw reactie kan de gemeente dan nog meenemen in het definitieve besluit.

Op deze website vindt u alle informatie over het concept-containerlocatieplan voor de gemeente Ridderkerk en het indienen van een zienswijze.