Op deze pagina staat het plan voor de deelwijk Schoener en laten we u zien waar de aanbiedplaatsen zijn.

Let op: Door uitval personeel, door corona, is het helaas niet gelukt tijdig de aanbiedplekken in uw straat met het witte icoontje te markeren. Kijk voor uw aanbiedplek op de kaart die te vinden is op de website of in de brief.

Plattegrond conceptplan Schoener

2 februari 2022

Op de plattegrond hieronder ziet u de locaties voor de aanbiedplaatsen van minicontainers. Na de plattegrond leggen we voor elke locatie in tekst uit waar de aanbiedplaatsen zijn.

Plattegrond Schoener

Locatie 1: in de buurt van Schoener 20

 • Het gaat om de stoep rechts naast Schoener huisnummer 20.
 • De aanbiedplaats voor minicontainers is voor huisnummers Schoener 15 tot en met 31 en 33 tot en met 43.
 • De minicontainers worden in een cluster bij elkaar neergezet, zo dicht mogelijk aan de stoeprand.
 • Het voetpad blijft bereikbaar voor voetgangers en andere weggebruikers.
locatie 1: in de buurt van Schoener 20

Locatie 2: in de buurt van Het Ruim 29

 • Het gaat om de stoep links achter Het Ruim huisnummer 29.
 • De aanbiedplaats voor minicontainers is voor huisnummers Het Ruim 22 tot en met 35.
 • De minicontainers worden in een enkele rij naast elkaar neergezet, zo dicht mogelijk aan de stoeprand.
 • Het voetpad blijft bereikbaar voor voetgangers en andere weggebruikers.
Locatie 2: in de buurt van Het Ruim 29

Locatie 3: in de buurt van Schoener 17

 • Het gaat om de stoep recht voor Schoener huisnummer 17.
 • De aanbiedplaats voor minicontainers is voor huisnummers Schoener 1 tot en met 13.
 • De minicontainers worden in een cluster bij elkaar neergezet.
 • De inrit en parkeerplaatsen blijven bereikbaar.
 • De GFT-cocon wordt weggehaald.
Locatie 3: in de buurt van Schoener 17

Locatie 4: in de buurt van Schoener 16

 • Het gaat om de stoep rechts achter Schoener huisnummer 16.
 • De mogelijke aanbiedplaats voor minicontainers is dan voor huisnummers 2 tot en met 32.
 • De minicontainers worden in een enkele rij naast elkaar neergezet.
 • De rijweg blijft bereikbaar voor weggebruikers.
Locatie 4: in de buurt van Schoener 16

Locatie 5: in de buurt van Schoener 56

 • Het gaat om de stoep links naast Schoener huisnummer 56.
 • De mogelijke aanbiedplaats voor minicontainers is dan voor huisnummers Schoener 34 tot en met 38 en 42 tot en met 56.
 • De minicontainers worden in een cluster bij elkaar neergezet.
 • Het voetpad blijft bereikbaar voor voetgangers en andere weggebruikers.
Locatie 5: In de buurt van Schoener 56

Locatie 6: in de buurt van Schoener 83

 • Het gaat om de stoep recht voor Schoener huisnummer 83.
 • De aanbiedplaats voor minicontainers is voor huisnummers Schoener 65 tot en met 83 en 74 tot en met 82 en 85 tot en met 99.
 • De minicontainers worden in een cluster bij elkaar neergezet.
 • Het voetpad blijft bereikbaar voor voetgangers en andere weggebruikers.
Locatie 6: in de buurt van Schoener 83

Locatie 7: in de buurt van Schoener 63

 • Het gaat om de stoep recht voor Schoener huisnummer 63.
 • De aanbiedplaats voor minicontainers is voor huisnummers Schoener 45 tot en met 63 en 101 tot en met 111.
 • De minicontainers worden in een enkele rij naast elkaar neergezet.
 • Het voetpad blijft bereikbaar voor voetgangers en andere weggebruikers.
 • De GFT-cocons wordt weggehaald.
Locatie 7: in de buurt van Schoener 63

Locatie 8: in de buurt van Schoener 99

 • Het gaat om de stoep links voor Schoener huisnummer 99.
 • De mogelijke aanbiedplaats voor minicontainers is dan voor huisnummers Schoener 84 tot en met 94 en 113 tot en met 127.
 • De minicontainers worden in een dubbele rij bij elkaar neergezet.
 • De inrit en de parkeerplaatsen blijft bereikbaar voor auto’s.
 • Het voetpad blijft bereikbaar voor voetgangers en andere weggebruikers.
Locatie 8: in de buurt van Schoener 99

Locatie 9: in de buurt van Schoener 58

 • Het gaat om de stoep achter Schoener huisnummer 58.
 • De aanbiedplaats voor minicontainers is voor huisnummers Schoener 58 tot en met 72 en 96 tot en met 118.
 • De minicontainers worden in een cluster bij elkaar neergezet.
 • De rijweg en de parkeerplaatsen blijft bereikbaar voor auto’s.
Locatie 9: In de buurt van Schoener 58

Stappenplan aanpak deelwijk Schoener

 1. Afgerond: Mogelijkheden in kaart brengen

  Samen met de contactpersonen gaan we de wijk in. We onderzoeken ter plaatse of en waar we aanbiedplaatsen voor minicontainers kunnen maken. Samen bekijken we welke oplossing het best uitvoerbaar is en bespreken we de vervolgstappen.

 2. Afgerond: Conceptplan toetsen

  Op basis van de bevindingen in de wijk maken we een conceptplan. Dit conceptplan wordt door de gemeente Barendrecht getoetst op een aantal punten. Er wordt onder andere gekeken naar de gevolgen voor de verkeersveiligheid, de parkeerdruk en de groenvoorzieningen in de wijk. Als er aanpassingen nodig zijn in het conceptplan, wordt dit besproken met de contactpersonen uit de wijk.

 3. Afgerond: Conceptplan delen met inwoners

  Het conceptplan wordt via deze webpagina gedeeld met alle inwoners van de wijk. Zodra het conceptplan online staat, ontvangen inwoners daarover een brief. Inwoners kunnen vragen stellen over het conceptplan en opmerkingen aan ons doorgeven via het contactformulier. Binnen twee weken na sluitingsdatum ontvangen inwoners die hebben gereageerd een reactie.

 4. Afgerond: Vragen en opmerkingen onderzoeken

  De vragen en opmerkingen van inwoners worden anoniem gedeeld met de contactpersonen. We onderzoeken of suggesties uitvoerbaar zijn en/of aanpassingen mogelijk zijn. Als dit mogelijk is, worden de aanpassingen verwerkt in het conceptplan. 

 5. Afgerond: Aangepast conceptplan delen met inwoners

  Het eventueel bijgewerkte conceptplan wordt gedeeld met de inwoners via de website. We sturen hierover een pushbericht in de BAR Afval-app. 

 6. Afgerond: Inventariseren minicontainers per huishouden

  Inwoners ontvangen een brief over de inventarisatie voor het aantal benodigde minicontainers per huishouden.

 7. Afgerond: Evaluatie en definitieve afstemming conceptplan

  We gaan de afvalinzameling samen met contactpersonen evalueren: wat gaat goed en waar lopen we tegenaan. Er wordt zowel gekeken naar de ervaringen van inwoners als de bereikbaarheid van de aanbiedplaatsen voor BAR Afvalbeheer. Als er aanpassingen nodig zijn, worden deze met de contactpersonen besproken en doorgevoerd.

 8. Afgerond: Uitlevering minicontainers en weghalen GFT-cocons

  Minicontainers worden uitgeleverd en GFT-cocons voor de laagbouw worden weggehaald.

 9. Momenteel bezig: Testperiode

  De testperiode duurt van februari 2022 tot en met juli 2022.

 10. Nog te doen: Plan afvalinzameling naar college van B en W

  Als alle deelwijken van Buitenoord en de zes straten van Gaatkensoog hun proefperiode en evaluatie hebben gehad, plaatsen we het laatst besproken plan voor de afvalinzameling in de Schoener op deze webpagina. Dit conceptplan voor de aanbiedlocaties van de minicontainers en verzamelcontainers bieden we aan het college van burgemeester en wethouders. Dit gebeurt samen met de conceptplannen van de andere deelwijken.

 11. Nog te doen: Zienswijzeprocedure conceptplan afvalinzameling

  Als het conceptplan is goedgekeurd door het college, start een zienswijzeprocedure. Inwoners kunnen gedurende zes weken een zienswijze indienen. Nadat eventuele zienswijzen zijn verwerkt, stelt het college het aanwijzingsbesluit voor de aanbiedplaatsen voor minicontainers en verzamelcontainers vast.