De komende maanden worden de inzamelvoorzieningen voor PMD+restafval, papier/karton en glas verder geoptimaliseerd. In Barendrecht starten we hier deze week mee. Zo is er straks altijd een container voor PMD+restafval, papier/karton of glas bij u in de buurt. Hiermee maken we het u zo makkelijk mogelijk om grondstoffen gescheiden in te leveren.

Containerlocaties vastgesteld

Op een aantal locaties plaatsen we extra ondergrondse containers. Deze locaties zijn in samenspraak met inwoners tot stand gekomen. Over een aantal andere locaties wordt momenteel nog met inwoners overlegd. Na afweging van de verschillende belangen heeft het college van burgemeester en wethouders een definitief besluit genomen en zijn de locaties voor het plaatsen van extra ondergrondse containers vastgesteld. Op woensdag 10 maart starten we met het plaatsen van de containers. De ondergrondse containers zijn na plaatsing direct te gebruiken. Bekijk de aangewezen containerlocaties en de planning voor het plaatsen van de ondergrondse containers. 

Omwisseling ondergrondse containers

In maart gaan we op een aantal locaties in Barendrecht ook ondergrondse containers omwisselen. Bijvoorbeeld: er staan nu twee ondergrondse containers voor PMD+restafval en één daarvan wordt een container voor papier/karton. Ook dit is onderdeel van het optimalisatieplan van de inzamelvoorzieningen. Bekijk meer informatie en de planning met de locaties van de omwisselingen.

Waar vind ik de dichtstbijzijnde ondergrondse container?

In de BAR afval-app kunt u gemakkelijk de dichtstbijzijnde ondergrondse container vinden. In het menu vindt u bij Containerlocaties de overzichtskaart met de locaties van de ondergrondse containers in Barendrecht. Download de app op uw smartphone vanuit de Google Play-store (Android) of de App Store (iPhone/iOS).

Ook op onderstaande kaart ziet u de locaties van de ondergrondse containers in Barendrecht.

  1. Klik in onderstaand venster op het icoontje van het afval dat u wilt weggooien (bijvoorbeeld PMD+rest of papier/karton).
  2. Onder de icoontjes vindt u meer informatie over het aanbieden van uw afval.
  3. Als u verder naar beneden scrollt, vindt u onder 'Brenglocaties' de kaart met daarop alle containers voor het afval dat u wilt weggooien.
  4. Met het plusteken (+) rechtsonderin kunt u inzoomen op de kaart. Met uw muis kunt u op de kaart klikken en zo de kaart verschuiven. Zo kunt u naar uw straat navigeren en de dichtstbijzijnde container vinden.