De hoeveelheid restafval die we in de gemeente verwerken is de afgelopen jaren al flink omlaag gegaan. Dat hebben we samen goed gedaan. Afval scheiden is dé manier om de hoeveelheid restafval verder te verminderen en blijft belangrijk. 

 • In 2023 geldt een vast tarief voor de afvalstoffenheffing.
 • De afvalpas blijft nodig om de ondergrondse containers te openen. Dit voorkomt afvaltoerisme en zorgt ervoor dat inwoners nog steeds kunnen volgen hoeveel afval ze weggooien.
 • Blijft het gescheiden aanbieden van afvalstoffen (grondstoffen) belangrijk. Hoe u dit slim kunt doen vindt u hier.

Afvalstoffenheffing 2023

De gemeenteraad stelt ieder jaar in december de tarieven voor de afvalstoffenheffing vast. Dan zijn namelijk alle details, berekeningen en landelijke belastingen bekend. U kunt dan op de website van gemeente Barendrecht(externe link) zien hoe hoog de afvalstoffenheffing is.

Service tarieven 2023

Ophalen grof huishoudelijk afval op afspraak

 • Grof huishoudelijk afval (m.u.v. chemische afvalstoffen en asbest) € 20,00 per keer (max. 3m3 per afspraak).
 • Er geldt een eenmalige kwijtschelding voor het inzamelen van grof huishoudelijk afval na overlijden.

Ophalen grof snoei afval op afspraak

 • Grof snoeiafval 4-wekelijkse reguliere ophaalronde en twee extra ophaalrondes in voor- en najaar (max. 3m3 per afspraak): € 0,00
 • Grof snoeiafval buiten de reguliere ophaalronde: € 20,00 per keer (max. 3m3 per afspraak).
 • Het op afspraak laten ophalen van oud metaal, witgoed en bruingoed: € 0,00

Kwijtschelding

 • Let op: Indien kwijtschelding van de gemeentelijke belasting is verleend, wordt restitutie voor het inzamelen van grof huishoudelijk afval of grof snoeiafval verleend voor max € 40,00 (2 keer € 20,00).
 •  

Afvalaanbiedstation

 • Afvalaanbiedstation: Afval dat niet met de wekelijkse afvalinzameling kan worden meegegeven: € 0,00

Afvalpas

 • Het aanvragen van een nieuwe BAR afvalpas: € 20,00 per keer

Minicontainers

 • Het op aanvraag omwisselen van een minicontainer voor een kleinere (of grotere) minicontainer: € 75,00 per keer
 • Het op aanvraag verstrekken van een vervangende minicontainer als gevolg van beschadiging of verlies door eigen schuld: € 75,00 per keer

Verzamel- of ondergrondse container

 • Kostbaarheden uit de ondergrondse container halen: € 75,00

Heeft u een laag inkomen?

Als u een laag inkomen heeft, dan heeft u mogelijk recht op tegemoetkoming in de kosten.

Kijk voor het aanvragen van kwijtschelding bij SVHW(externe link)

Inzicht in uw verbruik

In mijn SVHW(externe link) kunt u inzien hoe vaak uw pas op de containers voor PMD+restafval is geregistreerd, of hoe vaak uw minicontainer voor PMD+restafval is geleegd. Zo kunt u uw verbruik gemakkelijk bijhouden.

Meer weten?

Alle informatie over afvaltarieven vindt u op de pagina over gemeentebelastingen(externe link). U kunt ons ook bellen via 14 0180 of een WhatsApp bericht sturen naar 06 46 98 63 26.