Tarieven Barendrecht

Afval ophalen op afspraak

 • Het op afspraak laten ophalen van grof huishoudelijk afval (met uitzondering van chemische afvalstoffen en asbest): € 40,00 per keer (max. 3m3 per afspraak). Let op: Indien kwijtschelding van de gemeentelijke belasting is verleend, wordt restitutie voor het inzamelen van grof huishoudelijk afval of grof snoeiafval verleend voor max € 80,00 (2 keer € 40,00). Er geldt een eenmalige kwijtschelding voor het inzamelen van grof huishoudelijk afval na overlijden.

 • Het op afspraak laten ophalen van grof snoeiafval, binnen de 4-wekelijkse reguliere ophaalronde: € -

 • Het op afspraak laten ophalen van grof snoeiafval: € 40,00 per keer (max. 3m3 per afspraak). Let op: Indien kwijtschelding van de gemeentelijke belasting is verleend, wordt restitutie voor het inzamelen van grof huishoudelijk afval of grof snoeiafval verleend voor max € 80,00 (2 keer € 40,00). 

 • Het op afspraak laten ophalen van oud metaal, witgoed en bruingoed: € -

Afvalaanbiedstation

 • Het aanbieden van afval dat niet met de wekelijkse afvalinzameling kan worden meegegeven: € -

Afvalpas

 • Het aanvragen van een nieuwe BAR afvalpas: € 20,00 per keer

Minicontainers

 • Het op aanvraag omwisselen van een minicontainer voor een kleinere (of grotere) minicontainer: voor de eerste keer gratis en daarna € 75,00 per keer

 • Het alsnog verstrekken van een eerder geweigerde minicontainer: € -

 • Het op aanvraag verstrekken van een vervangende minicontainer als gevolg van beschadiging of verlies door eigen schuld: € 75,00 per keer

 • Het aanvragen van een extra minicontainer: € -

Tarieven Albrandswaard

Afval ophalen op afspraak

 • Het op afspraak laten ophalen van grof huishoudelijk afval (met uitzondering van chemische afvalstoffen en asbest): € 40,00 per keer (max. 3m3 per afspraak). Let op: Indien kwijtschelding van de gemeentelijke belasting is verleend, wordt restitutie voor het inzamelen van grof huishoudelijk afval of grof snoeiafval verleend voor max € 80,00 (2 keer € 40,00). Er geldt een eenmalige kwijtschelding voor het inzamelen van grof huishoudelijk afval na overlijden.

 • Het op afspraak laten ophalen van grof snoeiafval: € 40,00 per keer (max. 3m3 per afspraak). Let op: Indien kwijtschelding van de gemeentelijke belasting is verleend, wordt restitutie voor het inzamelen van grof huishoudelijk afval of grof snoeiafval verleend voor max € 80,00 (2 keer € 40,00). 

 • Het op afspraak laten ophalen van oud metaal, witgoed en bruingoed: € -

Afvalaanbiedstation

 • Het aanbieden van afval dat niet met de wekelijkse afvalinzameling kan worden meegegeven, tot 8 bezoeken per jaar met max 0,5 m3 per bezoek (= max 4 m3 per jaar): € -

Afvalpas

 • Het aanvragen van een nieuwe BAR afvalpas: € 20,00 per keer

Minicontainers

 • Het op aanvraag omwisselen van een minicontainer voor een kleinere (of grotere) minicontainer: voor de eerste keer gratis en daarna € 75,00 per keer

 • Het alsnog verstrekken van een eerder geweigerde minicontainer: € -

 • Het op aanvraag verstrekken van een vervangende minicontainer als gevolg van beschadiging of verlies door eigen schuld: € 75,00 per keer

 • Het aanvragen van een extra minicontainer: bekijk de tarieven op de website van SVHW

Tarieven Ridderkerk

Afval ophalen op afspraak

 • Het op afspraak laten ophalen van grof huishoudelijk afval (met uitzondering van chemische afvalstoffen en asbest): € 20,00 per keer (max. 3m3 per afspraak). Let op: Indien kwijtschelding van de gemeentelijke belasting is verleend, wordt restitutie voor het inzamelen van grof huishoudelijk afval of grof snoeiafval verleend voor max € 40,00 (2 keer € 20,00). Er geldt een eenmalige kwijtschelding voor het inzamelen van grof huishoudelijk afval na overlijden.

 • Het op afspraak laten ophalen van grof snoeiafval: € 20,00 per keer (max. 3m3 per afspraak). Let op: Indien kwijtschelding van de gemeentelijke belasting is verleend, wordt restitutie voor het inzamelen van grof huishoudelijk afval of grof snoeiafval verleend voor max € 40,00 (2 keer € 20,00). 

 • Het op afspraak laten ophalen van oud metaal, witgoed en bruingoed: € -

Afvalaanbiedstation

 • Het aanbieden van afval dat niet met de wekelijkse afvalinzameling kan worden meegegeven: € -

Afvalpas

 • Het aanvragen van een nieuwe BAR afvalpas: € -

Minicontainers

 • Het op aanvraag omwisselen van een minicontainer voor een kleinere (of grotere) minicontainer: € -

 • Het alsnog verstrekken van een eerder geweigerde minicontainer: € -

 • Het op aanvraag verstrekken van een vervangende minicontainer als gevolg van beschadiging of verlies door eigen schuld: € -

 • Het aanvragen van een extra minicontainer: € -