Tarieven Barendrecht

Vanaf 2022 een vast én een variabel tarief

Tot en met 2021 betaalde u een vast bedrag per jaar voor uw afvalstoffenheffing. Per 1 januari 2022 bestaat de afvalstoffenheffing uit een vast tarief en een variabel tarief.

Met het variabele tarief betaalt u voor het verwerken van uw restafval. U betaalt voor iedere keer dat u een zak met plastic, metaal en blik en drinkpakken (PMD) + restafval in de ondergrondse container gooit (een klepbeweging), of uw minicontainer aan de weg zet.

Het variabele deel van de afvalstoffenheffing geldt alleen voor PMD+restafval. Het vaste tarief is afhankelijk van het type huishouden en dekt de kosten voor het ophalen van al het andere afval, zoals papier en GFT (groente-, fruit- en tuinafval).

Voor het vaste basistarief ontvangt u aan het begin van 2022 de aanslag. Het variabele deel (uw verbruik in 2022 op basis van het variabele tarief) wordt verrekend in 2023. De rekening hiervoor krijgt u tegelijk met de aanslag voor het vaste tarief over 2023.

De tarieven vindt u op de website van SVHW

Afval ophalen op afspraak

 • Het op afspraak laten ophalen van grof huishoudelijk afval (met uitzondering van chemische afvalstoffen en asbest) € 20,00 per keer (max. 3m3 per afspraak).Let op: Indien kwijtschelding van de gemeentelijke belasting is verleend, wordt restitutie voor het inzamelen van grof huishoudelijk afval of grof snoeiafval verleend voor max € 40,00 (2 keer € 20,00). Er geldt een eenmalige kwijtschelding voor het inzamelen van grof huishoudelijk afval na overlijden.

 • Het op afspraak laten ophalen van grof snoeiafval, binnen de 4-wekelijkse reguliere ophaalronde: € 0,00

 • Het op afspraak laten ophalen van grof snoeiafval € 20,00 per keer (max. 3m3 per afspraak). Let op: Indien kwijtschelding van de gemeentelijke belasting is verleend, wordt restitutie voor het inzamelen van grof huishoudelijk afval of grof snoeiafval verleend voor max € 40,00 (2 keer € 20,00).

 • Het op afspraak laten ophalen van oud metaal, witgoed en bruingoed: € 0,00

 • Afvalaanbiedstation: Het aanbieden van afval dat niet met de wekelijkse afvalinzameling kan worden meegegeven: € 0,00

Afvalpas

 • Het aanvragen van een nieuwe BAR afvalpas: € 20,00 per keer

Minicontainers

 • Het op aanvraag omwisselen van een minicontainer voor een kleinere (of grotere) minicontainer: voor de eerste keer gratis en daarna € 75,00 per keer

 • Het alsnog verstrekken van een eerder geweigerde minicontainer: € 75,00

 • Het op aanvraag verstrekken van een vervangende minicontainer als gevolg van beschadiging of verlies door eigen schuld: € 75,00 per keer

Verzamel- of ondergrondse container

 • Kostbaarheden uit de ondergrondse container halen: € 75,00

Tarieven Albrandswaard

Vanaf 2022 een vast én een variabel tarief

Tot en met 2021 betaalde u een vast bedrag per jaar voor uw afvalstoffenheffing. Per1 januari 2022 bestaat de afvalstoffenheffing uit een vast tarief en een variabel tarief.

Met het variabele tarief betaalt u voor het verwerken van uw restafval. U betaalt voor iedere keer dat u een zak met plastic, metaal/blik en drinkpakken (PMD) + restafval in de ondergrondse container gooit (een klepbeweging), of uw minicontainer aan de weg zet.

Het variabele deel van de afvalstoffenheffing geldt alleen voor PMD+restafval. Het vaste tarief is afhankelijk van het type huishouden en dekt de kosten voor het ophalen van al het andere afval, zoals papier en GFT (groente-, fruit- en tuinafval).

Voor het vaste basistarief ontvangt u aan het begin van 2022 de aanslag. Het variabele deel (uw verbruik in 2022 op basis van het variabele tarief) wordt verrekend in 2023. De rekening hiervoor krijgt u tegelijk met de aanslag voor het vaste tarief over 2023.

Bekijk de tarieven op de website van SVHW

Afval ophalen op afspraak

 • Het op afspraak laten ophalen van grof huishoudelijk afval (met uitzondering van chemische afvalstoffen en asbest): € 40,00 per keer (max. 3m3 per afspraak). Let op: Indien kwijtschelding van de gemeentelijke belasting is verleend, wordt restitutie voor het inzamelen van grof huishoudelijk afval of grof snoeiafval verleend voor max € 80,00 (2 keer € 40,00). Er geldt een eenmalige kwijtschelding voor het inzamelen van grof huishoudelijk afval na overlijden.

 • Het op afspraak laten ophalen van grof snoeiafval: € 40,00 per keer (max. 3m3 per afspraak. Let op: Indien kwijtschelding van de gemeentelijke belasting is verleend, wordt restitutie voor het inzamelen van grof huishoudelijk afval of grof snoeiafval verleend voor max € 80,00 (2 keer € 40,00).

 • Het op afspraak laten ophalen van oud metaal, witgoed en bruingoed: € 0,00

Afvalaanbiedstation

 • Het aanbieden van afval dat niet met de wekelijkse afvalinzameling kan worden meegegeven, tot 12 bezoeken per jaar met max 0,5 m3 per bezoek (= max 4 m3 per jaar): € 0,00. Daarboven wordt per per 1m3 € 13,40 gerekend.

Afvalpas

 • Het aanvragen van een nieuwe BAR afvalpas: € 20,00 per keer

Minicontainers

 • Het op aanvraag omwisselen van een minicontainer voor een kleinere (of grotere) minicontainer: voor de eerste keer gratis en daarna € 75,00 per keer

 • Het alsnog verstrekken van een eerder geweigerde minicontainer: € 75,00

 • Het op aanvraag verstrekken van een vervangende minicontainer als gevolg van beschadiging of verlies door eigen schuld:€ 75,00 per keer

 • Het aanvragen van een extra minicontainer: bekijk de tarieven op de website van SVHW

Verzamel- of ondergrondse container

 • Kostbaarheden uit de ondergrondse container halen: € 75,00

Tarieven Ridderkerk

Vanaf 2022 betaalt u voor uw afval een vast én een variabel deel.

Tot en met 2021 betaalde u een vast bedrag per jaar voor uw afvalstoffenheffing. Per 1 januari 2022 bestaat de afvalstoffenheffing uit een vast tarief en een variabel tarief.

Met het variabele tarief betaalt u voor het verwerken van uw restafval. U betaalt voor iedere keer dat u een zak met plastic, metaal/blik en drinkpakken (PMD) + restafval in de ondergrondse container gooit (een klepbeweging), of uw minicontainer aan de weg zet.

Het variabele deel van de afvalstoffenheffing geldt alleen voor PMD+restafval. Het vaste tarief is afhankelijk van het type huishouden en dekt de kosten voor het ophalen van al het andere afval, zoals papier en GFT (groente-, fruit- en tuinafval).

Medio februari 2022 ontvangt u de aanslag voor de afvalstoffenheffing. U betaalt in 2022 het vaste tarief en het voorschot voor het variabele tarief. Het bedrag voor het variabele tarief dat u vooruit betaalt is gebaseerd op 104 x een klepbeweging (zak in de verzamelcontainer) of 26 x aanbieden van een minicontainer.

Het vaste tarief is afhankelijk van het type huishouden (eenpersoons- of meerpersoonshuishouden). De afrekening van het variabel tarief ontvangt u tegelijk met de aanslag voor de afvalstoffenheffing voor 2023.

Tarieven vindt u op de website van gemeente Ridderkerk.

Afval ophalen op afspraak

 • Het op afspraak laten ophalen van grof huishoudelijk afval (met uitzondering van chemische afvalstoffen en asbest): € 20,00 per keer (max. 3m3 per afspraak). Let op: Indien kwijtschelding van de gemeentelijke belasting is verleend, wordt restitutie voor het inzamelen van grof huishoudelijk afval of grof snoeiafval verleend voor max € 40,00 (2 keer € 20,00). Er geldt een eenmalige kwijtschelding voor het inzamelen van grof huishoudelijk afval na overlijden.

 • Het op afspraak laten ophalen van grof snoeiafval: € 20,00 per keer (max. 3m3 per afspraak). Let op: Indien kwijtschelding van de gemeentelijke belasting is verleend, wordt restitutie voor het inzamelen van grof huishoudelijk afval of grof snoeiafval verleend voor max € 40,00 (2 keer € 20,00).

 • Het op afspraak laten ophalen van oud metaal, witgoed en bruingoed: € 0,00

Afvalaanbiedstation

 • Het aanbieden van afval dat niet met de wekelijkse afvalinzameling kan worden meegegeven: € 0,00

Minicontainers

 • Het op aanvraag omwisselen van een minicontainer voor een kleinere (of grotere) minicontainer: € 0,00

 • Het alsnog verstrekken van een eerder geweigerde minicontainer: € 0,00

 • Het op aanvraag verstrekken van een vervangende minicontainer als gevolg van beschadiging of verlies door eigen schuld: € 0,00

 • Het aanvragen van een extra minicontainer: € 0,00

Verzamel- of ondergrondse container

 • Kostbaarheden uit de ondergrondse container halen: € 75,00