Tarieven Barendrecht

Vanaf 5 juli 2022 alleen een vast tarief

Tot en met 4 juli 2022 bestond de afvalstoffenheffing uit een vast tarief en een variabel tarief. Op 5 juli stemde de gemeenteraad van Barendrecht in met het voorstel van het college om te stoppen met het variabel tarief voor afval.

Dit gaat per direct in en geldt met terugwerkende kracht voor heel 2022. Op de aanslag voor gemeentebelastingen die u begin 2023 ontvangt, vindt u geen afrekening voor het Variabel tarief over 2022. Het vaste tarief voor de afvalstoffenheffing 2022 verandert niet.

De tarieven vindt u op de website van SVHW(externe link)

Afval ophalen op afspraak

 • Het op afspraak laten ophalen van grof huishoudelijk afval (met uitzondering van chemische afvalstoffen en asbest) € 20,00 per keer (max. 3m3 per afspraak).Let op: Indien kwijtschelding van de gemeentelijke belasting is verleend, wordt restitutie voor het inzamelen van grof huishoudelijk afval of grof snoeiafval verleend voor max € 40,00 (2 keer € 20,00). Er geldt een eenmalige kwijtschelding voor het inzamelen van grof huishoudelijk afval na overlijden.

 • Het op afspraak laten ophalen van grof snoeiafval, binnen de 4-wekelijkse reguliere ophaalronde: € 0,00

 • Het op afspraak laten ophalen van grof snoeiafval € 20,00 per keer (max. 3m3 per afspraak). Let op: Indien kwijtschelding van de gemeentelijke belasting is verleend, wordt restitutie voor het inzamelen van grof huishoudelijk afval of grof snoeiafval verleend voor max € 40,00 (2 keer € 20,00).

 • Het op afspraak laten ophalen van oud metaal, witgoed en bruingoed: € 0,00

 • Afvalaanbiedstation: Het aanbieden van afval dat niet met de wekelijkse afvalinzameling kan worden meegegeven: € 0,00

Afvalpas

 • Het aanvragen van een nieuwe BAR afvalpas: € 20,00 per keer

Minicontainers

 • Het op aanvraag omwisselen van een minicontainer voor een kleinere (of grotere) minicontainer: voor de eerste keer gratis en daarna € 75,00 per keer

 • Het alsnog verstrekken van een eerder geweigerde minicontainer: € 75,00

 • Het op aanvraag verstrekken van een vervangende minicontainer als gevolg van beschadiging of verlies door eigen schuld: € 75,00 per keer

Verzamel- of ondergrondse container

 • Kostbaarheden uit de ondergrondse container halen: € 75,00

Tarieven Albrandswaard

Vanaf 2022 een vast én een variabel tarief

Tot en met 2021 betaalde u een vast bedrag per jaar voor uw afvalstoffenheffing. Per1 januari 2022 bestaat de afvalstoffenheffing uit een vast tarief en een variabel tarief.

Met het variabele tarief betaalt u voor het verwerken van uw restafval. U betaalt voor iedere keer dat u een zak met plastic, metaal/blik en drinkpakken (PMD) + restafval in de ondergrondse container gooit (een klepbeweging), of uw minicontainer aan de weg zet.

Het variabele deel van de afvalstoffenheffing geldt alleen voor PMD+restafval. Het vaste tarief is afhankelijk van het type huishouden en dekt de kosten voor het ophalen van al het andere afval, zoals papier en GFT (groente-, fruit- en tuinafval).

Voor het vaste basistarief ontvangt u aan het begin van 2022 de aanslag. Het variabele deel (uw verbruik in 2022 op basis van het variabele tarief) wordt verrekend in 2023. De rekening hiervoor krijgt u tegelijk met de aanslag voor het vaste tarief over 2023.

Bekijk de tarieven op de website van SVHW(externe link)

Afval ophalen op afspraak

 • Het op afspraak laten ophalen van grof huishoudelijk afval (met uitzondering van chemische afvalstoffen en asbest): € 40,00 per keer (max. 3m3 per afspraak). Let op: Indien kwijtschelding van de gemeentelijke belasting is verleend, wordt restitutie voor het inzamelen van grof huishoudelijk afval of grof snoeiafval verleend voor max € 80,00 (2 keer € 40,00). Er geldt een eenmalige kwijtschelding voor het inzamelen van grof huishoudelijk afval na overlijden.

 • Het op afspraak laten ophalen van grof snoeiafval: € 40,00 per keer (max. 3m3 per afspraak. Let op: Indien kwijtschelding van de gemeentelijke belasting is verleend, wordt restitutie voor het inzamelen van grof huishoudelijk afval of grof snoeiafval verleend voor max € 80,00 (2 keer € 40,00).

 • Het op afspraak laten ophalen van oud metaal, witgoed en bruingoed: € 0,00

Afvalaanbiedstation

 • Het aanbieden van afval dat niet met de wekelijkse afvalinzameling kan worden meegegeven, tot 12 bezoeken per jaar met max 0,5 m3 per bezoek (= max 4 m3 per jaar): € 0,00. Daarboven wordt per per 1m3 € 13,40 gerekend.

Afvalpas

 • Het aanvragen van een nieuwe BAR afvalpas: € 20,00 per keer

Minicontainers

 • Het op aanvraag omwisselen van een minicontainer voor een kleinere (of grotere) minicontainer: voor de eerste keer gratis en daarna € 75,00 per keer

 • Het alsnog verstrekken van een eerder geweigerde minicontainer: € 75,00

 • Het op aanvraag verstrekken van een vervangende minicontainer als gevolg van beschadiging of verlies door eigen schuld:€ 75,00 per keer

 • Het aanvragen van een extra minicontainer: bekijk de tarieven op de website van SVHW(externe link)

Verzamel- of ondergrondse container

 • Kostbaarheden uit de ondergrondse container halen: € 75,00

Tarieven Ridderkerk

Vanaf 2022 betaalt u voor uw afval een vast én een variabel deel.

Tot en met 2021 betaalde u een vast bedrag per jaar voor uw afvalstoffenheffing. Per 1 januari 2022 bestaat de afvalstoffenheffing uit een vast tarief en een variabel tarief.

Met het variabele tarief betaalt u voor het verwerken van uw restafval. U betaalt voor iedere keer dat u een zak met plastic, metaal/blik en drinkpakken (PMD) + restafval in de ondergrondse container gooit (een klepbeweging), of uw minicontainer aan de weg zet.

Het variabele deel van de afvalstoffenheffing geldt alleen voor PMD+restafval. Het vaste tarief is afhankelijk van het type huishouden en dekt de kosten voor het ophalen van al het andere afval, zoals papier en GFT (groente-, fruit- en tuinafval).

Medio februari 2022 ontvangt u de aanslag voor de afvalstoffenheffing. U betaalt in 2022 het vaste tarief en het voorschot voor het variabele tarief. Het bedrag voor het variabele tarief dat u vooruit betaalt is gebaseerd op 104 x een klepbeweging (zak in de verzamelcontainer) of 26 x aanbieden van een minicontainer.

Het vaste tarief is afhankelijk van het type huishouden (eenpersoons- of meerpersoonshuishouden). De afrekening van het variabel tarief ontvangt u tegelijk met de aanslag voor de afvalstoffenheffing voor 2023.

Tarieven vindt u op de website van gemeente Ridderkerk(externe link).

Afval ophalen op afspraak

 • Het op afspraak laten ophalen van grof huishoudelijk afval (met uitzondering van chemische afvalstoffen en asbest): € 20,00 per keer (max. 3m3 per afspraak). Let op: Indien kwijtschelding van de gemeentelijke belasting is verleend, wordt restitutie voor het inzamelen van grof huishoudelijk afval of grof snoeiafval verleend voor max € 40,00 (2 keer € 20,00). Er geldt een eenmalige kwijtschelding voor het inzamelen van grof huishoudelijk afval na overlijden.

 • Het op afspraak laten ophalen van grof snoeiafval: € 20,00 per keer (max. 3m3 per afspraak). Let op: Indien kwijtschelding van de gemeentelijke belasting is verleend, wordt restitutie voor het inzamelen van grof huishoudelijk afval of grof snoeiafval verleend voor max € 40,00 (2 keer € 20,00).

 • Het op afspraak laten ophalen van oud metaal, witgoed en bruingoed: € 0,00

Afvalaanbiedstation

 • Het aanbieden van afval dat niet met de wekelijkse afvalinzameling kan worden meegegeven: € 0,00

Minicontainers

 • Het op aanvraag omwisselen van een minicontainer voor een kleinere (of grotere) minicontainer: € 0,00

 • Het alsnog verstrekken van een eerder geweigerde minicontainer: € 0,00

 • Het op aanvraag verstrekken van een vervangende minicontainer als gevolg van beschadiging of verlies door eigen schuld: € 0,00

 • Het aanvragen van een extra minicontainer: € 0,00

Verzamel- of ondergrondse container

 • Kostbaarheden uit de ondergrondse container halen: € 75,00