Bijzondere regelingen

Ik heb een minimuminkomen, wordt mijn afvalstoffenheffing straks nog steeds kwijtgescholden?

De gemeenteraad bepaalt onder welke omstandigheden en tot welke hoogte heffingen worden kwijtgescholden.

Klik hier voor Barendrecht.

Klik hier voor Albrandswaard.

Klik hier voor Ridderkerk.

Betaal ik straks extra voor het aanbieden van onvermijdbaar medisch afval?

Afval dat ontstaat door een chronische ziekte of medische beperking, noemen we onvermijdbaar medisch afval. Bijvoorbeeld incontinentiemateriaal, dialysemateriaal en stomamateriaal. Heeft u onvermijdbaar medisch afval? Bij de invoering van het variabel tarief op 1 januari 2022 kunnen huishoudens met onvermijdbaar medisch afval in aanmerking komen voor een speciale regeling, waarbij ze niet te veel gaan betalen om van hun extra medisch afval af te komen.

Woont u in Albrandswaard of Barendrecht dan kunt u vermindering van de afvalstoffenheffing aanvragen bij SVHW.

Woont u in Ridderkerk dan kunt u bij de gemeentelijke belastingdienst van Ridderkerk een aanvraag doen voor deze speciale regeling.

U heeft ook in 2022 nog tijd om de de speciale regeling aan te vragen. U moet dan wel kunnen aantonen (bijvoorbeeld door middel van betaalbewijzen) dat u het hele jaar onvermijdbaar medisch afval heeft gehad.

Ik heb erg veel PMD+restafval door de luiers van mijn baby, krijg ik straks korting?

Nee, u krijgt hiervoor geen korting. Een makkelijke en duurzame tip om te voorkomen dat u veel luierafval bij uw restafval heeft, is om te kiezen voor wasbare luiers.

Ik ben vrijwilliger en ruim op eigen initiatief het zwerfafval in mijn straat/buurt op. Dit afval gooi ik in mijn eigen vuilniszak of minicontainer. Telt het opruimen van zwerfafval mee in mijn afvalstoffenheffing?

Uw opgeraapte zwerfafval wordt apart opgehaald. Kijk hiervoor op: www.onzetoekomstisduurzaam.nl.