Variabel Tarief

Wat houdt het "Variabel Tarief" in?

Per januari 2022 stappen de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk over op het variabel tarief. Voor u als inwoner gaat er dan iets veranderen. Vanaf 2022 verdelen we de kosten voor afvalverwerking op een andere manier. U betaalt dan minder als u uw afval goed scheidt en minder restafval aanbiedt. 

Waarom een Variabel Tarief?

We betalen met z’n allen voor de verwerking van afval. Het verbranden van restafval is duur en wordt waarschijnlijk alleen maar duurder. Door afval zoveel mogelijk te voorkomen en door overgebleven afval goed te scheiden, blijft er zo min mogelijk restafval over. Dit scheelt in de kosten en is beter voor het milieu.

Wanneer wordt het Variabel Tarief ingevoerd?

Vanaf 1 januari 2022 geldt het "Variabel Tarief".

Wat gaat er veranderen?

Ieder huishouden betaalt afvalstoffenheffing voor het ophalen en verwerken van huishoudelijk afval. Tot nu toe betaalde u een vast bedrag per jaar. Vanaf 1 januari 2022 betaalt u elk jaar zowel een vast basisbedrag als een variabel bedrag. Op het variabele deel van de afvalstoffenheffing heeft u zelf invloed. Het vaste deel betaalt u aan het begin van 2022. Het variabele deel volgt begin 2023. Dan betaalt u ook het vaste deel van 2023. Dit is vergelijkbaar met de rekening van het waterbedrijf: u betaalt achteraf voor wat u verbruikt.

Hoe worden de kosten verdeeld vanaf 2022?

U betaalt vanaf 2022 een vast bedrag. Dit wordt aangevuld met een variabel deel. Het vaste deel betaalt u aan het begin van 2022. Het variabele deel volgt begin 2023. Het variabele bedrag is afhankelijk van hoe vaak u PMD+restafval in de ondergrondse container weggooit of hoe vaak u de minicontainer voor PMD+restafval (oranje deksel) aan de weg zet.

Wat is de aanleiding voor het Variabel Tarief?

Heel Nederland werkt aan het programma 'Van Afval naar Grondstof'. Hiermee wil de overheid voorkomen dat we veel van ons afval verbranden. Ons restafval zit namelijk vaak nog vol grondstoffen die we kunnen hergebruiken. Dit lukt beter als we afval goed scheiden. Dat betekent onder andere groente-, fruit- en tuinafval (gft) en etensresten apart inleveren. Maar ook papier, karton, glas en textiel scheiden van het restafval. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat de afvalberg kleiner wordt. 

Wat is het doel van het Variabel Tarief?

Het doel is dat elke inwoner van gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk minder dan 100 kilo restafval per jaar heeft. Dat betekent dat iedere inwoner nog ongeveer 85 kilo minder afval moet inleveren. Minder afval is goed voor het milieu. Tegelijkertijd houden we hiermee de stijgende kosten voor het verbranden van restafval zo laag mogelijk. En dat heeft weer invloed op de afvalstoffenheffing die u als inwoner betaalt.

Wanneer krijg ik meer informatie en uitleg over het Variabel Tarief?

De komende periode krijgen alle inwoners van gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk informatie via diverse kanalen waaronder de lokale kranten, social media en per brief. Ook onze afvalcoaches kunnen op verzoek mondeling vragen beantwoorden.  

In december besluiten de gemeenteraden over de nieuwe tarieven. Deze tarieven kunt u eind 2021 vinden op de website van uw gemeente.

Zamelen jullie ook bedrijfsafval in?

Een bedrijf moet zelf regelen dat het bedrijfsafval op een goede manier wordt ingezameld door een particuliere inzamelaar. Bedrijfsafval kan niet worden weggegooid in de ondergrondse containers van de gemeente of naar het afvalaanbiedstation worden gebracht.

Zamelen jullie ook afval in van scholen, stichtingen, kerken en verenigingen?

Het gemeentelijk inzamelen van afval van scholen, stichtingen, kerken en verenigingen wordt momenteel belemmerd door financiële en wettelijke barrières. Op dit moment wordt het afval van scholen en maatschappelijke organisaties door de wet namelijk aangemerkt als bedrijfsafval. Dat betekent dat zij zelf moeten regelen dat het afval op een goede manier wordt ingezameld door een particuliere inzamelaar.

Diverse partijen zijn echter landelijk met elkaar in gesprek om te kijken of het in de toekomst mogelijk wordt voor gemeentelijke inzamelaars om afval van scholen en maatschappelijke organisaties in te zamelen. Het gesprek hierover volgen wij op de voet. Op het moment dat het wettelijk mogelijk wordt om afval bij scholen en maatschappelijke organisaties op te halen, dan sluiten wij hierbij aan.

Waarom wordt ons afval naar Heerenveen gebracht?

Het verwerken van afval houdt in dat het restafval - nadat de inwoners er zelf al zoveel mogelijk GFT, papier, glas en textiel hebben uitgehaald - eerst zal worden nagescheiden. Dat wil zeggen dat het bruikbare afval zoals PMD zal worden gescheiden van het niet-herbruikbare afval. PMD wordt als grondstof gebruikt voor het maken van nieuwe producten. Het niet-herbruikbare afval wordt verbrand. De nascheidingsmachines bij Omrin zijn heel geavanceerd. Vandaar de keuze voor Omrin in Friesland. De vrachtwagens die het afval naar Friesland brengen, rijden op biobrandstof en zijn CO2-neutraal.