Kosten en tarieven

Word ik nu al beloond met een lagere afvalstoffenheffing als ik minder vaak PMD+restafval aanbied?

Nee, tot 31 december 2021 loopt de proefperiode variabel tarief. Vanaf 1 januari 2022 telt het aantal aanbiedingen PMD+restafval mee in de hoogte van de afvalstoffenheffing. Hierover ontvangt u later meer informatie.

Geldt het variabel tarief ook voor het aanbieden van bijvoorbeeld GFT of papier/karton?

Nee, het variabel tarief geldt alleen voor PMD+restafval. PMD staat voor plastic, metaal (zoals blikjes) en drinkpakken. Het aanbieden van andere soorten afval zoals papier, en GFT (groente-, fruit- en tuinafval) valt binnen het vaste tarief.

Wat zijn de tarieven van de afvalstoffenheffing voor 2022?

Voor Barendrecht vindt u de tarieven hier.

Voor Albrandswaard vindt u de tarieven hier.

Voor Ridderkerk vindt u de tarieven hier.

Geldt het variabel tarief straks per keer of per kilo?

Het variabel tarief geldt straks per keer dat u PMD+restafval in de ondergrondse container aanbiedt of uw minicontainer voor PMD+restafval aan de straat zet. Het geldt dus niet per kilo. De vuilniszakken en minicontainers worden niet gewogen. De maximale grootte van de vuilniszak die in de ondergrondse container voor PMD+restafval past, is 60 liter.

Gaan mensen straks niet hun afval naast de container plaatsen, om zo kosten te besparen?

Uit ervaring van andere gemeenten blijkt dat dit gelukkig zelden voorkomt. Ziet u afval naast de ondergrondse container liggen, of ergens anders op straat? Maak dan een melding. Vuilniszakken die naast de container worden geplaatst, worden niet meegenomen.

Het 'naastplaatsen' van afval is illegaal en kan u een boete opleveren.

Hoe wordt er geëvalueerd of het variabel tarief werkt?

Na de start op 1 januari 2022 worden er verschillende momenten ingepland om het effect van het variabel tarief goed in beeld te krijgen. We houden in de gaten hoeveel PMD+restafval en grondstoffen er in totaal zijn ingezameld en kijken naar de binnengekomen klachten en meldingen, bijplaatsingen, storingen in de systemen en het beheer en onderhoud van de inzamelvoorzieningen.

Ik ben slecht ter been en vind het moeilijk om met een vuilniszak van 60 liter naar de container te lopen. Daarom gebruik ik kleine pedaalemmerzakken. Wordt er in het tarief rekening mee gehouden dat ik elke keer maar een kleine pedaalemmerzak weggooi?

Nee, elke keer dat u de container opent geldt hetzelfde variabele tarief. Het maakt niet uit of u een kleine pedaalemmerzak of een 60 liter vuilniszak aanbiedt. Er wordt gerekend per keer, niet per kilo. Helaas kunnen we u hier niet in tegemoet komen, omdat de ondergrondse containers het gewicht van een vuilniszak niet kunnen wegen. Misschien kunt u hulp vragen aan vrienden, familie of buren bij het wegbrengen van uw afval?