Afvalstoffenheffing

Wat houdt de afvalstoffenheffing in?

De kosten voor het ophalen, afvoeren en verwerken van huishoudelijk afval betaalt de gemeente uit de afvalstoffenheffing. De opbrengsten van de afvalstoffenheffing mogen niet hoger dan zijn dan de kosten om huishoudelijk afval op te halen, af te voeren en te verwerken. De gemeente mag geen winst maken om daarmee andere gemeentetaken te financieren.

Wat is de afvalstoffenheffing in 2021?

De afvalstoffenheffing voor 2021 is vastgesteld door de gemeenteraad. Bekijk de tarieven voor uw gemeente:

Wat gaat er veranderen als na 2021 het variabel tarief wordt ingevoerd?

Meer informatie over de invoering van het variabel tarief vindt u op onze website.

Afvalbeleid

Wat is het beleid voor onvermijdbaar medisch afval?

Afval dat ontstaat door een chronische ziekte of medische beperking, noemen we onvermijdbaar medisch afval. Bijvoorbeeld incontinentiemateriaal, dialysemateriaal en stomamateriaal. Heeft u te maken met onvermijdbaar medisch afval en heeft u een minicontainer voor PMD+restafval? Dan kunt u hiervoor contact met ons opnemen.

Bij de invoering van het variabel tarief na 2021 kunnen huishoudens met onvermijdbaar medisch afval in aanmerking komen voor een speciale regeling, waarbij ze niet bovenmatig gaan betalen om van hun extra medisch afval af te komen. Hoe van deze speciale regeling gebruik gemaakt kan worden, wordt later bekend gemaakt. Tot de invoering van het variabel tarief blijft alles nog bij het oude.

Ik ben vrijwilliger en ruim op eigen initiatief het zwerfafval in mijn straat/buurt op. Dit afval gooi ik in mijn eigen vuilniszak of minicontainer. Telt het opruimen van zwerfafval mee in mijn afvalstoffenheffing?

U dient zwerfafval apart op te laten halen. Kijk hiervoor op: www.onzetoekomstisduurzaam.nl.

Zamelen jullie ook bedrijfsafval in?

Een bedrijf moet zelf regelen dat het bedrijfsafval op een goede manier wordt ingezameld door een particuliere inzamelaar. Bedrijfsafval kan niet worden weggegooid in de ondergrondse containers van de gemeente of naar het afvalaanbiedstation worden gebracht.

Zamelen jullie ook afval in van scholen, stichtingen, kerken en verenigingen?

Het gemeentelijk inzamelen van afval van scholen, stichtingen, kerken en verenigingen wordt momenteel belemmerd door financiële en wettelijke barrières. Op dit moment wordt het afval van scholen en maatschappelijke organisaties door de wet namelijk aangemerkt als bedrijfsafval. Dat betekent dat zij zelf moeten regelen dat het afval op een goede manier wordt ingezameld door een particuliere inzamelaar.

Diverse partijen zijn echter landelijk met elkaar in gesprek om te kijken of het in de toekomst mogelijk wordt voor gemeentelijke inzamelaars om afval van scholen en maatschappelijke organisaties in te zamelen. Het gesprek hierover volgen wij op de voet. Op het moment dat het wettelijk mogelijk wordt om afval bij scholen en maatschappelijke organisaties op te halen, dan sluiten wij hierbij aan.

Waarom wordt ons afval naar Heerenveen gebracht?

Het verwerken van afval houdt in dat het restafval - nadat de inwoners er zelf al zoveel mogelijk GFT, papier, glas en textiel hebben uitgehaald - eerst zal worden nagescheiden. Dat wil zeggen dat het bruikbare afval zoals PMD zal worden gescheiden van het niet-herbruikbare afval. Het niet-herbruikbare afval wordt verbrand en het PMD wordt als grondstof gebruikt voor het maken van nieuwe producten. De nascheidingsmachines bij Omrin zijn heel geavanceerd. Vandaar de keuze voor Omrin in Friesland. De vrachtwagens die het afval naar Friesland brengen, rijden op biobrandstof en zijn CO2-neutraal.