Algemene vragen over het variabel tarief

Wat is het variabel tarief?

Bij het variabel tarief bestaat de afvalstoffenheffing uit een vast deel en een variabel deel. Het variabele deel wordt bepaald door het aantal keer dat u uw minicontainer voor PMD+restafval aan de weg zet, of het aantal keer dat u de klep van de ondergrondse container voor PMD+restafval opent. Op dit deel heeft u zelf invloed. Door uw afval goed te scheiden, biedt u minder vaak PMD+restafval aan. U wordt beloond met een lagere afvalstoffenheffing dan inwoners die hun afval minder goed scheiden.

Waarom wordt op 1 januari 2022 het variabel tarief ingevoerd?

Het verbranden van restafval is erg slecht voor het milieu en het wordt steeds duurder. Als er minder restafval hoeft te worden verbrand, houden we de kosten zo laag mogelijk. De inwoners met weinig restafval hebben straks een lagere afvalstoffenheffing dan de inwoners die hun restafval minder goed scheiden.

Hoe wordt er geëvalueerd of het variabel tarief werkt?

Na de start op 1 januari 2022 worden er verschillende momenten ingepland om het effect van het variabel tarief goed in beeld te krijgen. We kijken in ieder geval naar hoeveel PMD+restafval en grondstoffen er in totaal zijn ingezameld, de binnengekomen klachten en meldingen, bijplaatsingen, storingen in de systemen en het beheer en onderhoud van de inzamelvoorzieningen.

Afvalstoffenheffing

Word ik nu al beloond met een lagere afvalstoffenheffing als ik minder vaak PMD+restafval aanbied?

Nee, tot 31 december 2021 loopt de proefperiode variabel tarief. Vanaf 1 januari 2022 telt het aantal aanbiedingen PMD+restafval mee in de hoogte van de afvalstoffenheffing. Hierover ontvangt u later meer informatie.

Geldt het variabel tarief ook voor het aanbieden van bijvoorbeeld GFT of papier/karton?

Nee, het variabel tarief geldt alleen voor PMD+restafval.

Wat zijn de tarieven van de afvalstoffenheffing voor 2022?

In december 2021 stelt de gemeenteraad de afvalstoffenheffing voor 2022 vast. U kunt dan op onze website zien hoe hoog het vaste en variabele tarief wordt.

Hoe weten jullie hoe vaak ik PMD+restafval weggooi?

De afvalpas en de chip in de minicontainer zijn adresgebonden. De gemeentelijke belastingdienst weet welke inwoner aan een afvalpas of chip in de minicontainer is gekoppeld. De gemeentelijke belastingdienst koppelt het aantal aanbiedingen van PMD+restafval aan de inwoner en heft en int het variabel deel van de afvalstoffenheffing. Kijk voor meer informatie over hoe BAR Afvalbeheer met gegevens omgaat in de Privacyverklaring van BAR Afvalbeheer.

 • Maakt u gebruik van een minicontainer? In de minicontainer voor PMD+restafval zit een chip. Op het moment dat uw container wordt geleegd, wordt de chip door de vuilniswagen uitgelezen.
 • Maakt u gebruik van de ondergrondse container? U opent de ondergrondse container voor PMD+restafval met uw afvalpas. Elke keer dat u de container opent en sluit, wordt dit door de paslezer bijgehouden.

Waar kan ik zien hoe vaak ik PMD+restafval heb aangeboden?

Vanaf 1 januari 2022 kunt u met uw DigiD op het klantenportaal van de gemeentelijke belastingdienst inloggen en zien hoe vaak uw pas op de containers voor PMD+restafval is geregistreerd, of hoe vaak uw minicontainer voor PMD+restafval is geleegd. Woont u in Barendrecht of Albrandswaard, dan kan dit via www.svhw.nl/mijn-svhw. Woont u in Ridderkerk, dan kan dit via www.ridderkerk.nl/mijn-belastingen.

Wegen jullie mijn minicontainer of vuilniszak?

Nee. We registreren niet het gewicht van het PMD+restafval in uw minicontainer of uw vuilniszak, maar het aantal keren dat u restafval aanbiedt.

Geldt het variabel tarief straks per keer of per kilo?

Het variabel tarief geldt straks per keer dat u PMD+restafval in de ondergrondse container aanbiedt of uw minicontainer voor PMD+restafval aan de straat zet. Het geldt dus niet per kilo. De vuilniszakken en minicontainers worden niet gewogen. De maximale grootte van de vuilniszak die in de ondergrondse container voor PMD+restafval past, is 60 liter.

Kan ik een extra minicontainer voor PMD+restafval aanvragen?

Ja, dit kan:

 • Bent u inwoner van Ridderkerk of woont u aan 'het lint' in Barendrecht, dan kunt u gratis een extra minicontainer aanvragen. Neem hiervoor contact op met uw gemeente (Barendrecht via telefoon 14 0180, Ridderkerk via telefoon (0180) 451 234).
 • Bent u inwoner van Albrandswaard, dan rekent de gemeente in 2021 een tarief voor een extra minicontainer voor PMD+restafval en/of voor een minicontainer voor GFT. De tarieven vindt u op de website van het SVHW. Neem voor het aanvragen van een extra minicontainer contact op met de gemeente via telefoon (010) 506 11 11.

Ook voor uw extra minicontainer voor PMD+restafval geldt het variabel tarief elke keer dat u de minicontainer aan de straat zet.

Ik heb de afvalpas voor de paslezer gehouden, maar ik doe de container niet open of de container gaat niet open. Wordt dit straks meegerekend voor het variabel tarief?

Nee, het wordt pas meegerekend voor het variabel tarief als de klep volledig open en dicht is gegaan.

Ik ben slecht ter been en vind het moeilijk om met een vuilniszak van 60 liter naar de container te lopen. Daarom gebruik ik kleine pedaalemmerzakken. Wordt er in het tarief rekening mee gehouden dat ik elke keer maar een kleine pedaalemmerzak weggooi?

Nee, elke keer dat u de container opent geldt hetzelfde variabele tarief. Het maakt niet uit of u een kleine pedaalemmerzak of een 60 liter vuilniszak aanbiedt. Er wordt gerekend per keer, niet per kilo. Helaas kunnen we u hier niet in tegemoet komen, omdat de ondergrondse containers het gewicht van een vuilniszak niet kunnen wegen. Misschien kunt u hulp vragen aan vrienden, familie of buren bij het wegbrengen van uw afval?

Ik heb erg veel PMD+restafval door de luiers van mijn baby, krijg ik straks korting?

Nee, u krijgt hiervoor geen korting. Een makkelijke en duurzame tip om te voorkomen dat u veel luierafval bij uw restafval heeft, is om te kiezen voor wasbare luiers.

Betaal ik straks extra voor het aanbieden van onvermijdbaar medisch afval?

Afval dat ontstaat door een chronische ziekte of medische beperking, noemen we onvermijdbaar medisch afval. Bijvoorbeeld incontinentiemateriaal, dialysemateriaal en stomamateriaal. Heeft u onvermijdbaar medisch afval? Bij de invoering van het variabel tarief op 1 januari 2022 kunnen huishoudens met onvermijdbaar medisch afval in aanmerking komen voor een speciale regeling, waarbij ze niet bovenmatig gaan betalen om van hun extra medisch afval af te komen. Hoe van deze speciale regeling gebruik gemaakt kan worden, wordt later bekend gemaakt. Tot de invoering van het variabel tarief blijft alles nog bij het oude.

Ik heb een minimuminkomen, wordt mijn afvalstoffenheffing straks nog steeds kwijtgescholden?

Dat is nu nog niet bekend. Eind 2021 bepaalt de gemeenteraad onder welke omstandigheden en tot welke hoogte heffingen worden kwijtgescholden.

Ik ben vrijwilliger en ruim op eigen initiatief het zwerfafval in mijn straat/buurt op. Dit afval gooi ik in mijn eigen vuilniszak of minicontainer. Telt het opruimen van zwerfafval mee in mijn afvalstoffenheffing?

U dient zwerfafval apart op te laten halen. Kijk hiervoor op: www.onzetoekomstisduurzaam.nl.

Minicontainer niet geleegd en bijplaatsingen

Waarom is mijn minicontainer niet geleegd?

Er zijn een aantal regels voor het aanbieden van uw minicontainer:

 • Zet de minicontainer op de inzameldag voor 07.30 uur op de aanbiedplaats, of de avond ervoor na 20.00 uur.
 • Voor inwoners van Barendrecht en Albrandswaard: Plaats uw minicontainer op de aanbiedplaats met de handvatten richting de straat.
 • Voor inwoners van Ridderkerk: Plaats uw minicontainer op de aanbiedplaats met de klepopening richting de straat.
 • Het deksel van de minicontainer moet volledig gesloten zijn. Een volle container met het deksel open kan niet veilig opgetild en geleegd worden en kan zwerfafval en/of nare geuren veroorzaken. Als het deksel niet dicht zit, wordt de minicontainer niet geleegd.
 • Plaats geen vuilniszakken, dozen of ander afval op of naast de minicontainer. Afval op of naast de minicontainer wordt niet meegenomen.
 • De minicontainer mag niet meer dan 60 kilo wegen. Een minicontainer die te zwaar is, kan schade aan het inzamelvoertuig en/of de container veroorzaken en wordt niet geleegd.
 • Zit er restafval in uw minicontainer voor papier of GFT? Dan wordt de minicontainer niet geleegd.
 • Haal de minicontainer op de inzameldag zo snel mogelijk na het legen, maar uiterlijk voor 22.00 uur, weer weg van de aanbiedplaats.

Wist u dat ...

... aarde of zand (grond) niet bij het GFT horen? Er mag maar een klein beetje aarde of zand (grond) in de minicontainer voor GFT, denk hierbij aan de inhoud van een bloempot. De minicontainer voor GFT wordt niet geleegd als er te veel aarde of zand in zit. Grotere hoeveelheden kunt u naar het afvalaanbiedstation brengen.

Twijfelt u waar uw afval hoort? In de afvalscheidingswijzer vindt u welk afval in welke container mag. De afvalscheidingswijzer is ook te vinden in de BAR afval-app.

Wat moet ik doen als de buren afval in mijn minicontainer doen en het deksel daardoor niet dicht is?

Het is vervelend dat dit gebeurt, maar dit heeft geen invloed op de hoogte van uw afvalstoffenheffing. Het variabel tarief geldt namelijk voor het aantal keer legen van de minicontainer, niet voor het gewicht dat u aanbiedt. Als uw minicontainer hierdoor niet werd geleegd, adviseren wij u om hier een melding van te maken.

Gaan mensen straks niet hun afval naast de container plaatsen, om zo kosten te besparen?

Uit ervaring van andere gemeenten blijkt dit mee te vallen. Ziet u afval naast de ondergrondse container liggen, of ergens anders op straat? Maak dan een melding. Vuilniszakken die naast de container worden geplaatst, worden niet meegenomen.

Tips voor afval scheiden en verminderen

Waar vind ik de containers voor GFT, papier/karton en glas bij mij in de buurt, zodat ik dit makkelijk kan wegbrengen?

Kijk op de plattegrond op onze website of in de BAR afval-app voor een ondergrondse container bij u in de buurt.

Hoe kan ik afval verminderen en grondstoffen apart inleveren?

Kijk hiervoor op www.bar-afvalbeheer.nl/afval-scheiden. Twijfelt u waar uw afval hoort? In de afvalscheidingswijzer vindt u welk afval in welke container mag. De afvalscheidingswijzer staat ook in de BAR afval-app.

In mijn minicontainer of vuilniszak neemt PMD veel ruimte in. Waarom kan ik dit niet gescheiden inleveren, zodat ik minder restafval heb?

Met verschillende technieken wordt het meeste PMD achteraf uit het restafval gehaald. Daarom hebben we hiervoor gekozen. In het variabel tarief voor het aanbieden van PMD+restafval wordt rekening gehouden met de ruimte die PMD inneemt. Bekijk hier tips om uw PMD zo klein mogelijk te maken, zodat het zo min mogelijk ruimte inneemt.

Ik heb nog een andere vraag, of ik wil hulp bij het gebruiken van de afvalpas of advies over het scheiden van afval. Waar kan ik terecht?

Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op. Als u wilt, kunnen we een afspraak met u inplannen om in een gesprek extra uitleg te geven.