Om het voor inwoners makkelijker te maken hun huishoudelijk afval dicht bij hun woning in te leveren, hebben de gemeenten een aantal locaties aangewezen voor extra verzamelcontainers. Inwoners van Barendrecht en Albrandswaard kunnen op dit ontwerp-aanwijzingsbesluit reageren door het indienen van hun zienswijze.  

In het ontwerp-aanwijzingsbesluit hebben de gemeenten een aantal locaties in Barendrecht en in Albrandswaard aangewezen waar extra verzamelcontainers moeten komen voor PMD+restafval en papier en karton. Op dit besluit kunnen inwoners reageren door hun zienswijze in te dienen. Voor Barendrecht en Albrandswaard kan dit gedurende zes weken, van 12 september tot en met 23 oktober 2022. Na afloop van deze fase worden de plannen, aan de hand van de ontvangen zienswijzen, nog eens goed bekeken. Na afweging van de verschillende belangen nemen de colleges van burgemeester en wethouders een definitief besluit en kunnen de verzamelcontainers geplaatst worden.

U vindt de lijst met locaties op deze website onder locaties voor extra verzamelcontainers en op overheid.nl voor de gemeente Albrandswaard(externe link) en voor de gemeente Barendrecht(externe link). Ook ligt deze lijst ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Barendrecht en van de gemeente Albrandswaard. Hier vindt u ook informatie hoe u een zienswijze kunt indienen. Inwoners die in de directe omgeving van de voorgestelde locaties voor onder- en bovengrondse containers wonen, hebben een brief hierover ontvangen.