Adres en openingstijden

Adres

Nijverheidsweg 3
3161 GJ Rhoon

Openingstijden

Maandag tot en met zaterdag van 08.30 tot 15.30 uur

Op zondag en op de volgende feestdagen is het afvalaanbiedstation gesloten:

 • Tweede paasdag (maandag 5 april 2021)
 • Koningsdag (dinsdag 27 april 2021)
 • Hemelvaartsdag (donderdag 13 mei 2021)
 • Tweede pinksterdag (maandag 24 mei 2021)
 • Eerste kerstdag (zaterdag 25 december 2021)

Op Goede Vrijdag (vrijdag 2 april 2021) en Bevrijdingsdag (woensdag 5 mei 2021) is het afvalaanbiedstation volgens de normale tijden geopend.

Afvalpas

Bij het afvalaanbiedstation kunt u beperkt gratis afval (meestal grofvuil) kwijt dat niet met de wekelijkse afvalinzameling kan worden meegegeven. Dit kan alleen als u inwoner bent van Albrandswaard en in het bezit bent van de nieuwe afvalpas van BAR Afvalbeheer. De nieuwe afvalpas heeft u in juni 2021 in uw brievenbus ontvangen. Neem uw afvalpas mee als u afval brengt naar het afvalaanbiedstation. Uw oude afvalpas kunt u niet meer gebruiken.

U kunt 8x per jaar per keer 0,5 m3 bij het afvalaanbiedstation brengen. In totaal is dat 4 m3 op jaarbasis. Deze gegevens staan gekoppeld aan uw afvalpas. De afvalpas wordt elk jaar automatisch opgewaardeerd.

Maatregelen in verband met coronavirus

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, gelden de volgende maatregelen:

 • Kom zoveel mogelijk alleen (tenzij u spullen heeft die u niet alleen kunt tillen, er zijn per voertuig maximaal twee personen welkom).
 • Wij adviseren een mondkapje te dragen.
 • Kom niet als u verkouden bent, koorts of keelpijn hebt, of als een van de gezinsleden ziek is.
 • Houd minimaal 1,5 meter afstand tot anderen.
 • Volg de instructies van de medewerkers op.
 • Er mogen maximaal 5 voertuigen tegelijk aanwezig zijn op het terrein van het afvalaanbiedstation.
 • Het maken van een afspraak is niet nodig.
 • De openingstijden zijn ongewijzigd.

Houd er rekening mee dat we u op dit moment niet altijd kunnen assisteren zoals dat buiten coronatijd wel het geval is. 

Afval inleveren

Lever uw afval gescheiden in en volg hierbij de instructies van de medewerkers van het afvalaanbiedstation.

Wat kunt u inleveren bij het afvalaanbiedstation?

U kunt denken aan:

 • klein chemisch afval
 • asbest
 • elektronische apparaten
 • glas
 • oud papier en karton
 • textiel
 • ijzer en overige metalen
 • meubilair (bruikbare spullen kunt u brengen naar Opnieuw & Co)
 • snoeihout en grof tuinafval
 • schoon puin
 • vlakglas
 • hout
 • schone grond (maximaal 0,5 m³)
 • bouw- en sloopafval
 • kadavers van huisdieren
 • grofvuil
 • frituurvet en -olie
 • autobanden
 • afgewerkte olie
 • gipsblokken

Wat kunt u niet inleveren bij het afvalaanbiedstation?

PMD, fijn huishoudelijk restafval en groente- en fruitafval, kunt u niet aanbieden op het afvalaanbiedstation. Ook afval van bedrijven wordt niet geaccepteerd.

Uw afval is een grondstof

Ons afval wordt hergebruikt als grondstof voor nieuwe producten. Hergebruiken is goedkoper dan nieuwe grondstoffen gebruiken. Van meer gescheiden afval kunnen dus ook meer nieuwe producten worden gemaakt, zonder dat er grondstoffen worden verspild. De kwaliteit gaat verloren wanneer we alles bij elkaar weggooien.

De uitspraak ‘alles belandt op een grote hoop’ is niet waar. Het afval dat gescheiden wordt opgehaald blijft gescheiden tijdens het recycleproces. Goed afval scheiden is belangrijk voor het milieu én de portemonnee.