Adres en openingstijden

Adres

Nijverheidsweg 3
3161 GJ Rhoon

Openingstijden

Maandag tot en met zaterdag van 08.30 tot 15.30 uur.

Op zondag is het afvalaanbiedstation gesloten.

Afvalpas

Bij het afvalaanbiedstation kun je gratis afval (meestal grof huishoudelijk afval) kwijt dat niet met de wekelijkse afvalinzameling kan worden meegegeven. Dit kan alleen als je inwoner bent van Albrandswaard en in het bezit bent van een afvalpas van BAR Afvalbeheer. Neem jouw afvalpas mee als je afval brengt naar het afvalaanbiedstation.

Afval inleveren

Lever jouw afval gescheiden in en volg hierbij de instructies van de medewerkers van het afvalaanbiedstation.

Wat kun je inleveren bij het afvalaanbiedstation?

Je kunt denken aan:

 • klein chemisch afval
 • asbest
 • elektronische apparaten
 • glas
 • oud papier en karton
 • matrassen
 • textiel
 • ijzer en overige metalen
 • meubilair (bruikbare spullen kun je brengen naar Opnieuw & Co)
 • snoeihout en grof tuinafval (paardenmest mag niet worden ingeleverd)
 • schoon puin
 • vlakglas
 • hout
 • schone grond (maximaal 0,5 m³) Wat mag niet? Zand, grond of graszoden die zijn vermengd met bodemvreemde stoffen. Denk aan bijvoorbeeld puin, olie, verbrandingsresten of ander afval.
 • bouw- en sloopafval
 • kadavers van huisdieren
 • grofvuil
 • frituurvet en -olie
 • autobanden (maximaal 4 stuks)
 • afgewerkte olie
 • gipsblokken

Wat kun je niet inleveren bij het afvalaanbiedstation?

PMD, fijn huishoudelijk restafval en groente- en fruitafval, kun je niet aanbieden op het afvalaanbiedstation. Ook afval van bedrijven wordt niet geaccepteerd.

Jouw afval is een grondstof

Ons afval wordt hergebruikt als grondstof voor nieuwe producten. Hergebruiken is goedkoper dan nieuwe grondstoffen gebruiken. Van meer gescheiden afval kunnen dus ook meer nieuwe producten worden gemaakt, zonder dat er grondstoffen worden verspild. De kwaliteit gaat verloren wanneer we alles bij elkaar weggooien.

De uitspraak ‘alles belandt op een grote hoop’ is niet waar. Het afval dat gescheiden wordt opgehaald blijft gescheiden tijdens het recycleproces. Goed afval scheiden is belangrijk voor het milieu én de portemonnee.