Minicontainers

Je biedt je minicontainer(s) op de inzameldagen aan voor jouw woning. Als het voor onze voertuigen niet mogelijk is om de minicontainer bij de voordeur te legen, dan hebben wij in de buurt een aanbiedplaats aangewezen. Hier kun je je minicontainer op inzameldagen neerzetten. Deze aangewezen aanbiedplaatsen zijn te herkennen aan het witte icoontje met de afbeelding van een minicontainer.

Het aanbieden van de minicontainer

Voor het aanbieden van minicontainers zijn er een aantal regels. De aanbiedregels zijn bedoeld om de minicontainers op een veilige manier te kunnen legen en om zwerfafval en andere overlast te voorkomen. We controleren of de minicontainers op de juiste manier worden aangeboden. Soms kan een minicontainer niet worden geleegd. Er wordt dan een rode kaart aan de minicontainer gehangen. Hierop wordt uitgelegd waarom de minicontainer niet is geleegd.

Aanbiedregels

De aanbiedregels zijn:

  • Zet de minicontainer op de inzameldag voor 07.30 uur op de aanbiedplaats, of de avond ervoor na 20.00 uur.
  • Plaats de minicontainer op de aanbiedplaats met de handvatten richting de straat.
  • Het deksel van de minicontainer moet volledig gesloten zijn. Een volle container met het deksel open kan niet veilig opgetild en geleegd worden en kan zwerfafval en/of nare geuren veroorzaken. Als het deksel niet dicht zit, wordt de minicontainer niet geleegd.
  • Plaats geen vuilniszakken, dozen of ander afval op of naast de minicontainer. Afval op of naast de minicontainer wordt niet meegenomen.
  • De minicontainer mag niet meer dan 60 kilo wegen. Een minicontainer die te zwaar is, kan schade aan het inzamelvoertuig en/of de container veroorzaken en wordt niet geleegd.
  • Zit er restafval in jouw minicontainer voor papier of GFT? Dan wordt de minicontainer niet geleegd.
  • Haal de minicontainer op de inzameldag zo snel mogelijk na het legen, maar uiterlijk voor 22.00 uur, weer weg van de aanbiedplaats.

Wist je dat ...

... aarde of zand (grond) niet bij het GFT horen? Er mag maar een klein beetje aarde of zand (grond) in de minicontainer voor GFT, denk hierbij aan de inhoud van een bloempot. De minicontainer voor GFT wordt niet geleegd als er te veel aarde of zand in zit. Grotere hoeveelheden kun je naar het afvalaanbiedstation brengen.

Twijfel je waar welk afval hoort? In de afvalscheidingswijzer vind je welk afval in welke container mag. De afvalscheidingswijzer is te vinden in de app BAR Afvalbeheer.

Minicontainer aanvragen, wisselen of inleveren

Je kunt een (nieuwe of extra) minicontainer aanvragen of de minicontainer inleveren via het Afvalserviceportaal.

Ook het wisselen van jouw minicontainer voor GFT of papier/karton voor een kleiner of groter formaat (140 liter of 240 liter) kun je eenvoudig regelen via het Afvalserviceportaal. De standaardmaat van een minicontainer is 240 liter. De minicontainer voor PMD-restafval is niet beschikbaar in een kleiner formaat.

Bekijk hier de gemeentelijke tarieven voor het aanvragen of omruilen van een minicontainer.