U biedt uw minicontainer(s) op de inzameldagen aan voor uw woning. Als het voor onze voertuigen niet mogelijk is om de minicontainer bij uw voordeur te legen, dan hebben wij in uw buurt een aanbiedplaats aangewezen. Hier kunt u uw minicontainer op inzameldagen neerzetten. Deze aangewezen aanbiedplaatsen zijn te herkennen aan het witte icoontje met de afbeelding van een minicontainer.

Het aanbieden van uw minicontainer

Voor het aanbieden van minicontainers zijn er een aantal regels. De aanbiedregels zijn bedoeld om de minicontainers op een veilige manier te kunnen legen en om zwerfafval en andere overlast te voorkomen. We controleren of de minicontainers op de juiste manier worden aangeboden. Soms kan een minicontainer niet worden geleegd. Er wordt dan een rode kaart aan de minicontainer gehangen. Hierop wordt uitgelegd waarom de minicontainer niet is geleegd.

Aanbiedregels

De aanbiedregels zijn:

  • Zet de minicontainer op de inzameldag voor 07.30 uur op de aanbiedplaats, of de avond ervoor na 20.00 uur.
  • Plaats uw minicontainer op de aanbiedplaats met de handvatten richting de straat.
  • Het deksel van de minicontainer moet volledig gesloten zijn. Een volle container met het deksel open kan niet veilig opgetild en geleegd worden en kan zwerfafval en/of nare geuren veroorzaken. Als het deksel niet dicht zit, wordt de minicontainer niet geleegd.
  • Plaats geen vuilniszakken, dozen of ander afval op of naast de minicontainer. Afval op of naast de minicontainer wordt niet meegenomen.
  • De minicontainer mag niet meer dan 60 kilo wegen. Een minicontainer die te zwaar is, kan schade aan het inzamelvoertuig en/of de container veroorzaken en wordt niet geleegd.
  • Zit er restafval in uw minicontainer voor papier of GFT? Dan wordt de minicontainer niet geleegd.
  • Haal de minicontainer op de inzameldag zo snel mogelijk na het legen, maar uiterlijk voor 22.00 uur, weer weg van de aanbiedplaats.

Wist u dat ...

... aarde of zand (grond) niet bij het GFT horen? Er mag maar een klein beetje aarde of zand (grond) in de minicontainer voor GFT, denk hierbij aan de inhoud van een bloempot. De minicontainer voor GFT wordt niet geleegd als er te veel aarde of zand in zit. Grotere hoeveelheden kunt u naar het afvalaanbiedstation brengen.

Twijfelt u waar uw afval hoort? In de afvalscheidingswijzer vindt u welk afval in welke container mag. De afvalscheidingswijzer is te vinden in de BAR afval-app.

Minicontainer aanvragen

Wilt u nog een extra minicontainer aanvragen? Heeft u in eerste instantie de minicontainer voor GFT en/of papier geweigerd en wilt u alsnog een minicontainer aanvragen? Dat kan nog steeds. Neem hiervoor contact via onderstaand telefoonnummer:

Barendrecht

14 0180

Voor inwoners van Barendrecht zijn er kosten verbonden aan het op aanvraag verstrekken van een extra minicontainer.  Bekijk hier het tarief.

Albrandswaard

(010) 506 11 11

Voor inwoners van Albrandswaard zijn er kosten verbonden aan het op aanvraag verstrekken van een extra minicontainer. Bekijk hier het tarief.

Ridderkerk

(0180) 451 234

Kleinere minicontainer

Als u niet veel GFT of papier heeft dan kunt u een kleinere minicontainer voor GFT of papier van 140 liter aanvragen, in plaats van de standaard 240 liter. Stuur dan een mailtje naar info@bar-afvalbeheer.nl en vermeld hierbij dat u een kleinere minicontainer wilt. Vermeld uw adres en geef duidelijk aan of u alleen een kleinere minicontainer wilt voor papier, GFT of voor beide.

Voor inwoners van Barendrecht en Albrandswaard zijn er kosten verbonden aan het op aanvraag omwisselen van een minicontainer voor een kleinere (of grotere) minicontainer. Bekijk hier het tarief.