Om de kwaliteit van onze ondergrondse en bovengrondse containers zo goed mogelijk te houden, worden deze jaarlijks gekeurd en grondig schoongemaakt. Dit jaar zal dit gebeuren vanaf 22 april tot en met eind juni voor al onze grote inzamelcontainers voor zowel PMD + restafval, papier en glas. Dit geldt niet voor jouw minicontainer. 

Keuren en reinigen

Vanaf 22 april zal de organisatie Waste Vision beginnen aan een grondige keuringsronde. Om dit zo goed mogelijk te doen, verwijderen ze tijdelijk de container van de locatie om ze naar het keuringsstation te brengen. Daar zal de container een paar uur (hooguit een dag) blijven staan om gekeurd en gereinigd te worden.

Uiteraard zal je op deze dag niet zonder container zitten. Na het verwijderen van de originele container wordt er tijdelijk een bovengrondse container op de put geplaatst. Hiervoor geldt geen toegangscontrole. Na de keurings- en reinigingsronde zal de originele container weer teruggeplaatst worden en wordt de tijdelijke container weer meegenomen.

Route

Op 22 april zal er gestart worden in Ridderkerk. Hierna zullen de containers in Barendrecht gekeurd en gereinigd worden en vervolgens is Albrandswaard aan de beurt. Wil je net op het moment van containerwissel afval weggooien? Dan vragen wij je even geduld te hebben. Het wisselen van een container zal niet langer dan tien minuten in beslag nemen.

Alvast hartelijk dank voor de medewerking.