De NV BAR-Afvalbeheer streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, in overeenstemming met het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Toegankelijkheidsverklaring website

Hieronder vindt u het toegankelijkheidslabel voor www.bar-afvalbeheer.nl met daarin een verwijzing naar de toegankelijkheidsverklaring. In de verklaring staat in hoeverre deze website al aan de eisen voldoet en welke maatregelen er genomen worden om de website toegankelijker te maken.

Status toegankelijkheidslabel van NV BAR-Afvalbeheer . Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.

Toegankelijkheidsverklaring BAR afval-app

Hieronder vindt u het toegankelijkheidslabel voor de BAR afval-app met daarin een verwijzing naar de toegankelijkheidsverklaring. In de verklaring staat in hoeverre de BAR afval-app al aan de eisen voldoet en welke maatregelen er genomen worden om de app toegankelijker te maken. 

Status toegankelijkheidslabel van BAR afval-app. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.

Wij helpen u graag!

Ervaart u problemen met het vinden van informatie op deze website of in de BAR afval-app? Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Stuur dan een e-mail naar info@bar-afvalbeheer.nl of neem telefonisch contact op. Samen zoeken wij dan naar een passende oplossing, zodat u toegang heeft tot de informatie.