De NV BAR-Afvalbeheer streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, in overeenstemming met het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Toegankelijkheidsverklaring

Hieronder vindt u het toegankelijkheidslabel voor www.bar-afvalbeheer.nl met daarin een verwijzing naar de toegankelijkheidsverklaring. In de verklaring staat in hoeverre deze website al aan de eisen voldoet en welke maatregelen er genomen worden om de website toegankelijker te maken.

Het toegankelijkheidslabel van NV BAR-Afvalbeheer . Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.

Voor de BAR afval-app hebben wij nog geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd. Het volledig toegankelijk maken van de app kost tijd. We streven ernaar om dit de komende twee jaar te realiseren.

Wij helpen u graag!

Ervaart u problemen met het vinden van informatie op deze website of in de BAR afval-app? Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Stuur dan een e-mail naar info@bar-afvalbeheer.nl of neem telefonisch contact op. Samen zoeken wij dan naar een passende oplossing, zodat u toegang heeft tot de informatie.