We zamelen zoveel mogelijk grondstoffen gescheiden in. GFT, papier/karton, glas en textiel horen niet bij restafval, maar kunnen in speciale containers worden aangeboden. Ook frituurvet en kapotte elektrische apparaten worden apart ingezameld. Waarom is het zo belangrijk om afval zoveel mogelijk gescheiden in te leveren?

Jouw afval is grondstof voor nieuwe producten

Van verreweg het meeste ‘afval’ dat gescheiden wordt ingeleverd, kunnen weer nieuwe producten worden gemaakt. Zo worden kapotte elektrische apparaten uit elkaar gehaald en materialen zoals aluminium en koper opnieuw gebruikt. Textiel wordt door andere mensen gedragen, of gerecycled tot bijvoorbeeld nieuwe kleding.

Recyclen kan alleen als de grondstof gescheiden wordt ingeleverd. Grondstoffen mogen namelijk niet vervuild zijn door ander afval. Daarom is het achteraf sorteren en recyclen van GFT of textiel niet mogelijk. Plastic en metalen verpakkingen en drinkpakken (PMD) zijn een uitzondering en worden wel door middel van nascheiding uit het restafval gesorteerd en hergebruikt.

Materialen die we kunnen scheiden zijn bijvoorbeeld:

 • Papier en karton
 • GFT (Groente-, Fruit- en Tuinafval)
 • PMD (Plastic verpakkingen, Metalen verpakkingen en Drinkpakken)
 • Glas
 • Textiel
 • Grof huishoudelijk afval
 • Elektrische apparaten
 • KCA (Klein Chemisch Afval)
 • Frituurvet en frituurolie
 • IJzer
 • Snoeihout en ander hout
 • Asbest

Onnodig verbranden

Grondstoffen die niet gescheiden worden ingeleverd of via nascheiding (PMD) uit het restafval kunnen worden gehaald, gaan samen met het restafval verloren in de verbrandingsoven. Restafval verbranden is duur en het is zonde als er afval in zit wat gerecycled kan worden. Door ‘afval’ gescheiden in te zamelen, sparen we de grondstoffen. Dat is beter voor het milieu én de portemonnee. Afval scheiden is dus enorm waardevol!