Kan ik mijn GFT naar het afvalaanbiedstation brengen?

U kunt uw tuinafval wel brengen naar het afvalaanbiedstation, maar uw groente-, fruit- en etensresten niet.

Kan ik mijn PMD (met of zonder restafval) naar het afvalaanbiedstation brengen?

U kunt uw PMD niet kwijt op het afvalaanbiedstation. U kunt uw PMD+restafval – gescheiden of samengevoegd – alleen kwijt in een minicontainer voor PMD+restafval of een ondergrondse container voor PMD+restafval.

Ik heb nog geen pasje/mijn pasje werkt nog niet. Kan ik nu wel afval wegbrengen bij het afvalaanbiedstation aan de Londen?

De nieuwe afvalpas kan nog niet worden gebruikt bij de toegangspoort van het afvalaanbiedstation aan de Londen. Maar uiteraard kunt u wel gewoon uw afval brengen. Er staat iemand bij de poort die u binnenlaat op vertoon van uw afvalpas. Vergeet deze dus niet mee te nemen! U kunt ook uw oude pas meebrengen, deze werkt nog steeds. Hebt u helemaal geen pasje (meer), zorg dan dat u uw identiteitsbewijs bij u heeft. Er kan gevraagd worden naar een recent poststuk waaruit blijkt dat u binnen de gemeente woont.

Blijft het gratis om afval naar het afvalaanbiedstation te brengen?

Ja. Als u zelf uw afval naar het afvalaanbiedstation brengt, rekenen we hier geen kosten voor.

Inwoners van Albrandswaard kunnen bij het afvalaanbiedstation beperkt gratis afval kwijt dat niet met de wekelijkse afvalinzameling kan worden meegegeven. U kunt 8x per jaar per keer max 0,5 m3 bij het afvalaanbiedstation brengen. In totaal is dat max 4 m3 op jaarbasis. Deze gegevens staan gekoppeld aan uw afvalpas. De afvalpas wordt elk jaar automatisch opgewaardeerd.

Hebben de inwoners van Ridderkerk het pasje van HVC nog nodig?

Voor het afvalaanbiedstation van HVC in Hendrik-Ido-Ambacht blijft u (voorlopig) gebruikmaken van de HVC pas.