Aanbieden minicontainer

Hoe bied ik mijn minicontainer aan op de inzameldag?

U biedt uw minicontainer(s) op de inzameldagen aan voor uw woning. Als het voor onze voertuigen niet mogelijk is om de minicontainer bij uw voordeur te legen, dan hebben wij in uw buurt een aanbiedplaats aangewezen. Hier kunt u uw minicontainer op inzameldagen neerzetten. Deze aangewezen aanbiedplaatsen zijn te herkennen aan het witte icoontje met de afbeelding van een minicontainer.

Er zijn een aantal regels voor het aanbieden van uw minicontainer:

  • Zet de minicontainer op de inzameldag voor 07.30 uur op de aanbiedplaats, of de avond ervoor na 20.00 uur.
  • Voor inwoners van Barendrecht en Albrandswaard: Plaats uw minicontainer op de aanbiedplaats met de handvatten richting de straat.
  • Voor inwoners van Ridderkerk: Plaats uw minicontainer op de aanbiedplaats met de klepopening richting de straat.
  • Het deksel van de minicontainer moet volledig gesloten zijn. Een volle container met het deksel open kan niet veilig opgetild en geleegd worden en kan zwerfafval en/of nare geuren veroorzaken. Als het deksel niet dicht zit, wordt de minicontainer niet geleegd.
  • Plaats geen vuilniszakken, dozen of ander afval op of naast de minicontainer. Afval op of naast de minicontainer wordt niet meegenomen.
  • De minicontainer mag niet meer dan 60 kilo wegen. Een minicontainer die te zwaar is, kan schade aan het inzamelvoertuig en/of de container veroorzaken en wordt niet geleegd.
  • Zit er restafval in uw minicontainer voor papier of GFT? Dan wordt de minicontainer niet geleegd.
  • Haal de minicontainer op de inzameldag zo snel mogelijk na het legen, maar uiterlijk voor 22.00 uur, weer weg van de aanbiedplaats.

Wist u dat ...

... aarde of zand (grond) niet bij het GFT horen? Er mag maar een klein beetje aarde of zand (grond) in de minicontainer voor GFT, denk hierbij aan de inhoud van een bloempot. De minicontainer voor GFT wordt niet geleegd als er te veel aarde of zand in zit. Grotere hoeveelheden kunt u naar het afvalaanbiedstation brengen.

Twijfelt u waar uw afval hoort? In de afvalscheidingswijzer vindt u welk afval in welke container mag. De afvalscheidingswijzer is ook te vinden in de BAR afval-app.

Op welke dag wordt mijn minicontainer geleegd?

De minicontainers voor PMD+restafval en GFT worden elke twee weken geleegd en de minicontainers voor papier eens in de vier weken. Kijk voor de inzameldagen van uw minicontainers op uw persoonlijke afvalkalender.

Hoe groot zijn de minicontainers?

De inhoud is 240 liter, de afmetingen zijn: hoogte 1005 mm, breedte 580 mm en lengte 740 mm.

Er zijn ook kleinere minicontainers van 140 liter. Hiervan zijn de afmetingen: hoogte 970 mm, breedte 480 mm en lengte 555 mm

 

Hoe herken ik mijn minicontainers?

De minicontainers hebben een adressticker op de achterkant, zodat u uw eigen container gemakkelijk kunt herkennen. 

Hoe houd ik mijn minicontainers voor GFT en PMD+restafval schoon?

De minicontainers voor GFT en PMD+restafval worden om de 14 dagen geleegd. U kunt de minicontainers daarna zelf reinigen met groene zeep. U kunt de minicontainers ook tegen betaling laten reinigen door een professioneel bedrijf. Tot slot kunt u ook biozakjes gebruiken om de minicontainer voor GFT schoner te houden. Gebruik alleen de composteerbare zakjes met het bekende kiemlogo . Deze zakjes zijn goed afbreekbaar. Als u de juiste zak gebruikt, zorgt u ervoor dat het GFT ‘schoon’ blijft en niet vervuild wordt door plastic.

Mag ik een slot aanbrengen op mijn minicontainer?

Nee, dat is niet toegestaan. Sloten zijn moeilijk te openen als er vuil tussen zit of als het vriest. Hierdoor kan uw minicontainer niet geleegd worden en blijft u met uw afval zitten.

Ik heb onterecht een rode of gele kaart ontvangen. Wat kan ik doen?

Als u van mening bent dat u onterecht een kaart hebt ontvangen en uw minicontainer onterecht niet is geleegd, kunt u contact met ons opnemen.

Mijn buren doen hun restafval in mijn container. Hoe voorkom ik dat?

Dat is natuurlijk niet de bedoeling! U kunt dit zoveel mogelijk voorkomen door uw container pas aan de straat te zetten wanneer deze vol is. Indien mogelijk kunt u de minicontainer, bij voorkeur op de ophaaldag, zo laat mogelijk (uiterlijk 07.30 uur) aan de straat zetten. We adviseren u om hierover met uw buren in gesprek te gaan. Wellicht komt u er samen uit.

Als uw minicontainer niet werd geleegd doordat onbekenden er vuilniszakken in gooiden, adviseren wij u om hier een melding van te maken. 

 

Wat als er iets stuk is aan mijn nieuwe minicontainer?

Is uw minicontainer stuk? Neem dan contact op met uw gemeente. U ontvangt zo snel mogelijk een nieuwe container.

In 2021 geldt in Barendrecht en Albrandswaard: Voor het op aanvraag verstrekken van een vervangende minicontainer als gevolg van beschadiging of verlies door eigen schuld is het tarief € 75,00.

Wat moet ik doen als mijn minicontainer is gestolen of zoekgeraakt?

Maak zo snel mogelijk melding van de vermissing bij de gemeente, zodat we de chip in de container kunnen blokkeren. De container kan dan niet meer namens u worden geleegd. U ontvangt vervolgens zo snel mogelijk een nieuwe container van ons.

In 2021 geldt in Barendrecht en Albrandswaard: Voor het op aanvraag verstrekken van een vervangende minicontainer als gevolg van beschadiging of verlies door eigen schuld is het tarief € 75,00.

Minicontainer aanvragen, omruilen of weigeren

Mag ik nu nog een minicontainer aanvragen, als ik deze eerder heb geweigerd?

Ja. Ook als u eerder een minicontainer weigerde, kunt u deze alsnog aanvragen. Neem hiervoor contact op met uw gemeente (Barendrecht via telefoon 14 0180, Albrandswaard via telefoon (010) 506 11 11, Ridderkerk via telefoon (0180) 451 234).

Kan ik ook extra minicontainers aanvragen?

Bent u inwoner van Barendrecht of Ridderkerk, dan kunt u gratis een extra minicontainer aanvragen. Neem hiervoor contact op met uw gemeente (Barendrecht via telefoon 14 0180, Ridderkerk via telefoon (0180) 451 234).

Bent u inwoner van Albrandswaard, dan rekent de gemeente in 2021 een tarief voor een extra minicontainer voor PMD+restafval en/of voor een minicontainer voor GFT. De tarieven vindt u op de website van het SVHW. Neem voor het aanvragen van een extra minicontainer contact op met de gemeente via telefoon (010) 506 11 11.

Kan ik mijn container ook omwisselen voor een kleinere minicontainer?

Dat kan voor een minicontainer voor GFT en voor een minicontainer voor papier/karton. U kunt uw minicontainer van 240 liter omwisselen voor een minicontainer van 140 liter. Een container voor PMD+restafval is niet in een kleiner formaat beschikbaar.

In 2021 geldt in Barendrecht en Albrandswaard: Het op aanvraag omwisselen van een minicontainer voor een kleinere (of grotere) minicontainer is de eerste keer gratis en daarna € 75,00 per keer.

Vragen naar aanleiding van brief over aanvragen van minicontainers

Hoe weet ik wanneer mijn bestelling geleverd wordt?

U ontvangt hierover tijdig een brief op uw huisadres.

Wanneer wordt mijn minicontainer geleegd?

Zodra de minicontainer geleverd is, kunt u in de BAR Afval-appzien wanneer de minicontainer(s) op uw adres geleegd wordt/worden.

Waarom zijn in milieuparkjes ondergrondse containers voor PMD+restafval vervangen door ondergrondse containers voor papier/karton?

We willen PMD+restafval verder terugdringen door grondstoffen beter te scheiden. Hierdoor hebben we minder ondergrondse containers voor restafval nodig. Een belangrijke grondstof is papier en karton, daarvoor hebben we juist meer ruimte nodig. Daarom hebben we een deel van de inzamelmiddelen voor PMD+restafval vervangen door inzamelmiddelen voor papier en karton en GFT (cocons).
In het afvalbeleid is gekozen voor minicontainers voor de laagbouw en ondergrondse containers en GFT-cocons voor de hoogbouw. Wij stemmen het aantal woonhuisaansluitingen en de beschikbaarheid van de ondergrondse containers op elkaar af. Per 1 januari 2022 gaat het variabel tarief in. Vanaf dat moment is de hoogte van uw afvalstoffenheffing afhankelijk van het aantal keer dat u restafval aanbiedt. Om die reden wordt een stijging van de hoeveelheid papier/karton voorzien.

Waar moet ik mijn minicontainer aanbieden om te legen?

Dit staat vermeld in de brief over de levering, die u later van ons ontvangt.

Ik heb minicontainers aangevraagd, maar deze zijn nog niet geleverd. Waar laat ik in de tussentijd mijn papier en karton en/of GFT?

Totdat de minicontainers zijn geleverd, heeft u toegang tot de ondergrondse containers voor papier en karton en GFT-cocons in uw wijk. Deze tijdelijke toegang eindigt op het moment dat de minicontainers zijn geleverd. Dit geldt ook voor de inwoners die géén minicontainer voor papier en karton en GFT hebben aangevraagd.