Jouw afval bestaat eigenlijk maar voor een klein deel uit echt afval. Van het meeste afval kunnen weer nieuwe grondstoffen gemaakt worden. Zo besparen we schaarse grondstoffen en energie.

PMD+restafval

Wat is restafval?

Restafval is het afval dat overblijft na het scheiden van recyclebaar afval, zoals groente-, fruit- en tuinafval (GFT), papier/karton, glastextiel en bijvoorbeeld frituurvet. Door afval goed te scheiden, blijft er uiteindelijk heel weinig restafval over en dat is beter voor het milieu.

Wat mag niet bij het restafval?

Zeker niet bij PMD+restafval hoort mest van hobbydieren zoals paarden, varkentjes en geiten. Je kunt via de website www.afvalscheidingswijzer.nl controleren in welke afvalbak uw afval hoort.

Wat is PMD-afval?

Wanneer wij het hebben over blik en plastic afval, dan hebben we het vaak over PMD. Deze afkorting staat voor:

  • Plastic verpakkingen;
  • Metalen verpakkingen, zoals blikjes;
  • Drankkartons, zoals drinkpakken voor sap en zuivel.

PMD-afval mag bij het restafval. PMD wordt met verschillende technieken van het restafval gescheiden en geschikt gemaakt voor recycling. Dit is beter voor het milieu en bespaart geld.

Hoe bied je PMD+restafval aan?

PMD+restafval minicontainer met oranje deksel

Het aanbieden van PMD+restafval kan op de volgende manier:

  • In een minicontainer voor PMD+restafval. Dit is de minicontainer met de oranje deksel.
  • In een ondergrondse container voor PMD+restafval.

Wanneer wordt PMD+restafval opgehaald?

In onze app BAR Afvalbeheer kun je zien wanneer de minicontainer voor PMD+restafval wordt opgehaald in jouw straat. Zorg dat de minicontainer vóór 07.30 uur aan de weg staat.

Nascheiding haalt PMD uit het restafval

PMD halen we vanaf 1 januari 2020 door middel van nascheiding uit het restafval. Na grondig onderzoek blijkt nascheiding de goedkoopste oplossing voor inwoners en heeft het, het beste scheidingsresultaat.

Waarom geen PMD-container?

Nascheiding van PMD levert een hoog scheidingspercentage op. Bovendien is nascheiding goedkoper en makkelijker dan scheiden en apart ophalen. Het belangrijkste doel van het afvalbeleidsplan is, 'het beste resultaat tegen de laagste kosten voor inwoners'. Door middel van nascheiding kunnen we dit doel beter behalen.

Waarom moet het plastic bij restafval?

We zetten in op het scheiden van glas, papier, GFT(+ etensresten) en textiel, 'aan de bron scheiden waar het kan, nascheiden waar het moet of waar het lastiger is voor de inwoner'. We doen nu PMD en restafval samen omdat een machine plastic beter kan scheiden dan inwoners. Niet alle plastic is namelijk geschikt voor recycling, dat maakt het lastig voor de inwoners. Bovendien gaat de techniek verder en met behulp van machines kunnen we sneller op ontwikkelingen inspelen. Tevens is de uitvoering goedkoper omdat de vrachtwagen in 1x twee afvalstromen kan meenemen.

Geen PMD naar het afvalaanbiedstation!

Je kunt jouw PMD (met of zonder restafval) niet brengen bij het afvalaanbiedstation, omdat het afvalaanbiedstation hier geen ruimte voor beschikbaar heeft. Gelukkig kun je jouw PMD- en restafval, gescheiden of samengevoegd, kwijt in de minicontainer PMD+restafval of in de ondergrondse container voor PMD+restafval.

Heb je veel PMD en woon je in de laagbouw? Je kunt eventueel meerdere miniconainters aanvragen.