Uw afval bestaat eigenlijk maar voor een klein deel uit echt afval. Van het meeste afval kunnen weer nieuwe grondstoffen gemaakt worden. Zo besparen we schaarse grondstoffen en energie.

Restafval

Restafval is het afval dat overblijft na het scheiden van recyclebaar afval,zoals groente-, fruit-, en, tuinafval (GFT), papier, glastextiel en bijvoorbeeld frituurvet. Door afval goed te scheiden, blijft er uiteindelijk heel weinig restafval over en dat is beter voor het milieu.

Zeker niet bij PMD+rest hoort mest van hobbydieren zoals paarden,varkentjes en geiten.

U kunt via de website www.afvalscheidingswijzer.nl controleren in welke afvalbak uw afval hoort.

PMD-afval

Wanneer wij het hebben over kunststof en plastic afval, dan hebben we het vaak over PMD. Deze afkorting staat voor:

  • Plastic verpakkingen;
  • Metalen verpakkingen, zoals blikjes;
  • Drinkpakken, zoals drinkpakken voor sap en zuivel.

Hoe biedt u het afval aan?

PMD-afval mag bij het restafval. Wij halen PMD door middel van na scheiding uit het restafval. Dit is beter voor het milieu en bespaart geld.

Het aanbieden van PMD- en restafval kan op de volgende manier:

  • In een minicontainer voor PMD+restafval. Dit is de minicontainer met de oranje deksel. 
  • In een ondergrondse container voor PMD+restafval. 

Wanneer wordt het PMD-afval en restafval opgehaald?

Op de afvalkalender kunt u zien, wanneer de minicontainer voor PMD+restafval bij u wordt opgehaald. Zorg dat de minicontainer voor 07.30 uur aan de weg staat.

Nascheiding haalt PMD uit het restafval

PMD-afval halen we vanaf 1 januari 2020 door middel van nascheiding uit het restafval. We verbranden het plastic en dit verrekenen we in de afvalstoffenheffing. Na grondig onderzoek blijkt nascheiding de goedkoopste oplossing voor inwoners en heeft het, het beste scheidingsresultaat.

Waarom geen PMD-container?

Nascheiding van PMD levert een hoog scheidingspercentage op. Bovendien is nascheiding goedkoper en makkelijker dan scheiden en apart ophalen. Het belangrijkste doel van het afvalbeleidsplan is, 'het beste resultaat tegen de laagste kosten voor inwoners'. Door middel van nascheiding kunnen we dit doel beter behalen.

Waarom moet het plastic bij restafval?

We zetten in op het scheiden van afval van glas, papier en GFT, 'de bron scheiden waar het kan, nascheiden waar het moet'. Omdat we nu twee stromen bij elkaar hebben is de uitvoering goedkoper en kan de vrachtwagen in 1x twee afvalstromen meenemen. Bovendien is plastic scheiden vaak lastig, omdat niet al het plastic hergebruikt kan.

Geen PMD naar het afvalaanbiedstation of de milieustraat!

U kunt uw PMD (met of zonder restafval) niet brengen bij het afvalaanbiedstation, omdat het afvalaanbiedstation hier geen ruimte voor beschikbaar heeft. Gelukkig kunt u uw PMD- en restafval, gescheiden of samengevoegd, kwijt in de minicontainer PMD+restafval of in de ondergrondse container voor PMD+restafval.

Heeft u veel PMD en woont u in een laagbouw woning ? U kunt eventueel meerdere miniconainters aanvragen.