Algemene vragen over de Ja-sticker

Waarom voeren de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk de Ja-sticker in?

De invoering van de Ja-sticker is belangrijk om het papierafval in de gemeenten te verminderen. Op deze manier dragen we bij aan een beter milieu. Met de invoering van de Ja-sticker worden ongeadresseerde reclamefolders alleen nog bezorgd in jouw brievenbus als je hierom vraagt.

Naast het verminderen van de hoeveelheid afval willen de gemeenten het hergebruiken van zoveel mogelijk materialen stimuleren.

Reclamefolders, huis-aan-huisbladen en andere post in jouw brievenbus

Wat zijn ongeadresseerde reclamefolders?

In reclamefolders wordt reclame gemaakt voor bijvoorbeeld producten of betaalde diensten, vaak met een speciale aanbieding. Ongeadresseerde reclamefolders zijn reclamefolders die gratis huis-aan-huis worden verspreid en waar jouw adres (of postbus) en woonplaats niet op staan. Ook proefproducten die gratis huis-aan-huis worden verspreid, zonder dat jouw adres (of postbus) en woonplaats hier op staan, vallen onder ongeadresseerde reclamefolders.

Mogen folders en flyers van politieke partijen in de brievenbus zonder Ja-sticker?

Drukwerk van vrijwilligers of niet-commerciële organisaties valt niet onder de definitie van ongeadresseerd drukwerk. Folders van politieke partijen vallen ook niet onder ‘huis-aan-huisblad'. Dat houdt in dat folders van politieke partijen geen reclame of huis-aan-huisblad zijn en bezorgers hiervan dus geen rekening hoeven te houden met brievenbusstickers. Dus politieke partijen mogen ook zonder Ja-sticker folders en flyers in de brievenbus stoppen.

Wat mag er niet worden bezorgd als ik geen Ja-sticker heb?

Als je geen Ja-sticker op uw brievenbus hebt, dan mag niet in jouw brievenbus worden bezorgd:

  • Ongeadresseerde reclamefolders. Ongeadresseerd betekent dat het gratis huis-aan-huis wordt verspreid, zonder dat jouw adres (of postbus) en woonplaats hier op staan. Als er ‘Aan de bewoners van dit pand’ op staat, zonder dat jouw adres (of postbus) en woonplaats hier op staan, dan is het ook ongeadresseerd.

  • Ongeadresseerde proefproducten. Dit zijn proefproducten (samples) die gratis huis-aan-huis worden verspreid, zonder dat jouw adres (of postbus) en woonplaats hier op staan. Als er ‘Aan de bewoners van dit pand’ op staat, zonder dat jouw adres (of postbus) en woonplaats hier op staan, dan is het ook ongeadresseerd.

Wat mag er wel worden bezorgd als ik geen Ja-sticker heb?

Als je geen Ja/Ja-sticker op jouw brievenbus hebt, dan mag wel in jouw brievenbus worden bezorgd:

  • Huis-aan-huisbladen. Dit zijn informatieve bladen die een vast aantal keer per jaar gratis en ongeadresseerd worden verspreid. Als je een Nee/Nee-sticker op de brievenbus heeft, ontvang je deze bladen niet.
  • Bewoners(nieuws)brieven. Dit zijn vaak ongeadresseerde (nieuws)brieven waarin informatie staat die nuttig is voor bewoners in een buurt. Denk daarbij aan nieuwsbrieven over bijvoorbeeld werkzaamheden aan de weg, riolering, groenvoorzieningen, waterleidingen en het elektriciteitsnet. Die brieven komen meestal vanuit de gemeente of bouw- of energiebedrijven. Bewonersnieuwsbrieven mogen ook in een brievenbus met een Nee/Nee-sticker worden bezorgd.
  • Folders, kranten of brieven van vrijwilligersorganisaties of niet-commerciële organisaties. Dit gaat om organisaties die niet het doel hebben om winst te maken, maar een maatschappelijk doel proberen te halen. Hieronder vallen dus alle goede doelen. Maar ook informatie van politieke partijen, kerken en andere geloofsgemeenschappen. Ook levensbeschouwelijke informatie valt hieronder. Het gaat dan om voorlichting. Al deze ongeadresseerde informatie mag ook in een brievenbus met een Nee/Nee-sticker worden bezorgd.
  • Reclamemateriaal met jouw adres erop. Dit wordt ook wel 'direct mail' genoemd en wordt via de post bezorgd. Loterijen en andere organisaties doen dit regelmatig via de post en dat is toegestaan. Wil je dit niet meer ontvangen, dan kun je dit regelen via postfilter.nl.

Ontvang ik nog wel brieven van de gemeente en overheid als ik geen Ja-sticker heb?

Ja, deze blijf je altijd ontvangen. Het maakt voor deze brieven niet uit welke sticker je op de brievenbus hebt. Brieven van de gemeente en overheid worden namelijk verstuurd met jouw adres (of postbus) en woonplaats er op.

Stickers

Ik wil wel of geen ongeadresseerde reclamefolders in de brievenbus. Welke sticker moet ik op mijn brievenbus plakken?

Bekijk in de tabel hieronder welke sticker je nodig hebtt als je wel of geen reclamefolders wilt ontvangen.

Sticker op de brievenbusWat je krijgt in de brievenbus
Geen stickerGeen ongeadresseerde reclamefolders, wel huis-aan-huisbladen
Nee/Ja-stickerGeen ongeadresseerde reclamefolders, wel huis-aan-huisbladen
Nee/Nee-stickerGeen ongeadresseerde reclamefolders, geen huis-aan-huisbladen
Ja/Ja-stickerWel ongeadresseerde reclamefolders, wel huis-aan-huisbladen

De Nee/Ja-sticker is niet meer te krijgen. Als je geen ongeadresseerde reclamefolders wilt ontvangen maar wel huis-aan-huisbladen, dan hoef je geen sticker op de brievenbus te plakken.

Hoe ziet de Ja-sticker eruit?

De Ja-sticker is groene, ronde sticker met witte letters. Iedere andere sticker die duidelijk aangeeft aan de bezorger of je wel of niet ongeadresseerde reclamefolders wilt ontvangen, is ook toegestaan.

ja sticker

Hoe kan ik een sticker voor op mijn brievenbus krijgen?

De Ja-sticker is gratis verkrijgbaar bij de receptie van het gemeentehuis. Ook de Nee/Nee-sticker kun je gratis ophalen bij de receptie van het gemeentehuis. Het is niet nodig om een afspraak te maken. Een Ja-sticker kun je ook gratis ontvangen van Spotta. Stuur een e-mail naar kwaliteitsbeheer@spotta.nl met als onderwerp `JA-sticker ontvangen` en in de e-mail je adresgegevens, dan ontvang je van Spotta per post een Ja-sticker.

Reclamefolders op een andere manier ontvangen of bekijken

Kan ik ongeadresseerde reclamefolders ook online bekijken?

Ja, op diverse websites kun je ongeadresseerde reclamefolders online bekijken. Bijvoorbeeld op folderz.nl, spotta.nl of allefolders.nl.

Ik wil niet alle folders ontvangen. Kan ik alleen mijn favoriete folders met mijn adres (of postbus) en woonplaats erop in mijn brievenbus ontvangen?

Ja, je kunt op kiesjefolders.nl of op folderkiezer.nl aangeven welke folders je graag op jouw huisadres ontvangt. Ook dit bespaart papier, omdat je dan minder folders ontvangt. Je hoeft dan geen Ja-sticker op de brievenbus te plakken.

Ongewenst reclamefolders ontvangen

Waar kan ik een melding doen als ik toch reclamefolders ontvang, terwijl ik geen Ja-sticker op mijn brievenbus heb?

Heb je een Nee/Ja-sticker of Nee/Nee-sticker of heb je helemaal geen sticker op de brievenbus? En heb je toch reclamefolders ontvangen? Dan kun je dat melden bij jouw gemeente. Als er meerdere meldingen over dezelfde adverteerder zijn dan spreken we het bedrijf hierop aan. De gemeente kan het bedrijf ook een boete geven. Je kunt ook melden dat je juist geen folders heeft ontvangen, terwijl je wel een Ja-sticker op de brievenbus heeft.

Melding maken

Wil je een melding maken, neem dan contact op met jouw gemeente: 

Vergeet niet om de reclamefolder die je hebt ontvangen zonder dat je het wil te bewaren. De reclamefolder kan nodig zijn als bewijs.