Waar vind ik de containers voor GFT, papier/karton en glas bij mij in de buurt, zodat ik dit makkelijk kan wegbrengen?

Kijk op de plattegrond op onze website of in de BAR afval-app voor een ondergrondse container bij u in de buurt.

Komen er meer ondergrondse containers voor bijvoorbeeld papier/karton, glas en restafval?

Op een aantal locaties in de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk zijn al extra ondergrondse containers geplaatst. Ook zijn er containers voor PMD+restafval omgewisseld naar containers voor papier/karton. In de komende maanden volgen er nog meer veranderingen, zodat u uw afval bij u in de buurt gescheiden kunt wegbrengen.

Mag ik mijn afvalzak naast de ondergrondse container zetten als die vol is?

Nee, dat mag niet. De ondergrondse containers hebben een vulgraadsensor. We krijgen een melding als de container voor 70% vol zit en komen de container dan legen. De kans dat een container vol zit, is dus klein. Is de container wel vol of is er een storing, dan kunt u een melding maken. U kunt uw afvalzak weggooien in een andere container bij u in de buurt. Deze kunt u vinden op onze website of in de BAR afval-app.

Mogen groente-, fruit- en etensresten verpakt in een plastic afvalzak in de GFT-cocon worden gegooid?

Nee, plastic hoort niet bij het GFT en moet er dus eerst uitgehaald worden. Ander kan het GFT niet worden gecomposteerd. Gebruik daarom alleen de composteerbare zakjes met het bekende kiemlogo. Deze zakjes zijn goed afbreekbaar. Als u de juiste zak gebruikt, zorgt u ervoor dat het GFT ‘schoon’ blijft en niet vervuild wordt door plastic.

Hoe lang blijven de ondergrondse containers en GFT-cocons open?

In mei en juni 2021 ontvangen alle huishoudens in Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk een nieuwe afvalpas. Vanaf dat moment gebruikt u de afvalpas om de ondergrondse containers voor PMD+restafval te openen. Zonder afvalpas gaan de ondergrondse containers dan niet meer open. Heeft u een minicontainer voor PMD+restafval? Dan kunt u uw nieuwe afvalpas niet gebruiken om de ondergrondse containers te openen. De ondergrondse containers voor papier/karton en de GFT-cocons zijn voorlopig nog zonder pas te openen. U ontvangt tijdig bericht van ons wanneer dit verandert. Bekijk het schema wanneer de nieuwe afvalpassen worden bezorgd.

Ik heb de afvalpas voor de paslezer gehouden, maar de container gaat niet open. Wordt dit straks meegerekend voor het variabel tarief?

Nee, het wordt pas meegerekend voor het variabel tarief als de klep volledig open en dicht is gegaan.

Ik woon in de hoogbouw en maak nu gebruik van inpandige containers. Houden we deze containers?

Nee, de inpandige rolcontainers gaan verdwijnen. In plaats daarvan gaat u met uw nieuwe afvalpas gebruik maken van de bestaande ondergrondse containers en GFT-cocons bij u in de buurt. U ontvangt een brief over wanneer de inpandige containers gaan verdwijnen. Vanaf dat moment kunt u uw afval alleen nog naar de ondergrondse containers en GFT-cocons brengen.

Ik woon in de hoogbouw en er is geen ondergrondse container bij mij in de buurt. Houden we onze inpandige containers?

Nee, de inpandige rolcontainers gaan verdwijnen. In de buurt van uw appartementencomplex worden nog ondergrondse containers en GFT-cocons geplaatst. U ontvangt tegen die tijd een brief over de geplande locatie en kunt hierover uw mening geven. Als de ondergrondse containers en GFT-cocons definitief zijn geplaatst, informeren we u over wanneer de inpandige containers gaan verdwijnen. Vanaf dat moment kunt u uw afval alleen nog naar de ondergrondse containers en GFT-cocons brengen.

Kan ik met mijn nieuwe afvalpas alle containers voor PMD+restafval gebruiken?

Nee, u heeft met uw nieuwe afvalpas alleen toegang tot de ondergrondse containers voor PMD+restafval in uw wijk. Heeft u een minicontainer voor PMD+restafval? Dan kunt u uw nieuwe afvalpas niet gebruiken om de ondergrondse containers te openen.

Kunnen we nog onbeperkt restafval aanbieden?

Ja, op dit moment is het variabel tarief nog niet ingevoerd. Zodra dit wel het geval is, wordt u hierover geïnformeerd. Meer informatie over de planning vindt u op de pagina invoering variabel tarief.