Algemene vragen over de afvalpas

Waarom krijg ik een nieuwe afvalpas?

De nieuwe afvalpas vervangt alle oude afvalpassen:

  • De nieuwe afvalpas geeft toegang tot het afvalaanbiedstation (milieustraat) in uw gemeente. Neem in de eerste week nog uw oude afvalpas en uw nieuwe afvalpas mee als u afval brengt naar het afvalaanbiedstation.
  • Heeft u geen minicontainer en maakt u gebruik van een ondergrondse container voor PMD+restafval? Dan gebruikt u de nieuwe afvalpas vanaf nu ook om de ondergrondse container voor PMD+restafval te openen. Met uw afvalpas heeft u toegang tot alle ondergrondse containers voor PMD+restafval in uw wijk.

Op welke manier en wanneer ontvang ik mijn afvalpas?

De brieven met de afvalpas worden wijk voor wijk in de brievenbus gestopt. Ieder huishouden krijgt een afvalpas. We starten op 17 mei in Ridderkerk. Op 3 juni gaan we verder in Barendrecht en Albrandswaard volgt op 17 juni. Bekijk op onze website wanneer uw wijk aan de beurt is.

Kan ik extra afvalpassen aanvragen?

Nee, per adres wordt één afvalpas uitgereikt.

Kan ik de afvalpas ook als app downloaden via mijn smartphone?

Nee, dat is op dit moment technisch niet mogelijk.

Kan ik een gaatje in de afvalpas maken, zodat ik hem aan mijn sleutelhanger kan doen?

Nee, u kunt geen gaatjes in de afvalpas maken. Er zit een chip in de afvalpas die dan beschadigt, waardoor de afvalpas niet meer werkt.

Mijn nieuwe afvalpas is kwijt, verloren, beschadigd. Wat moet ik doen?

Het is belangrijk dat u verlies, diefstal of beschadiging van uw afvalpas meteen na ontdekking telefonisch bij ons meldt. Uw afvalpas wordt dan geblokkeerd tegen oneigenlijk gebruik. U kunt een nieuwe afvalpas bij ons aanvragen. Een nieuwe afvalpas aanvragen kost € 20,00.

Ik ga verhuizen. Wat moet ik doen met de afvalpas?

Als u verhuist (ook binnen de gemeente), neemt u de afvalpas niet mee. De afvalpas hoort bij een adres. U laat de afvalpas achter op een duidelijk zichtbare plek in het pand. Zo kunnen volgende bewoners de afvalpas gebruiken.

Ik ben verhuisd en heb in de nieuwe woning geen afvalpas gevonden. Wat moet ik doen?

Neem dan contact met ons op via het meldingenformulier of telefonisch via:

  • Gemeente Barendrecht: 14 0180
  • Gemeente Albrandswaard: (010) 506 11 11
  • Gemeente Ridderkerk: (0180) 451 234

De afvalpas en ondergrondse containers

Hoe kan ik met mijn afvalpas de ondergrondse container openen?

Heb ik mijn afvalpas nodig om de ondergrondse containers voor papier/karton, glas en andere grondstoffen te openen?

Op dit moment gebruikt u uw afvalpas alleen om de ondergrondse containers voor PMD+restafval te openen.

Ik heb een minicontainer voor PMD+restafval. Kan ik met mijn afvalpas ook gebruik maken van de ondergrondse containers voor PMD+restafval?

Nee, dat kan niet.

De ondergrondse container gaat niet open met mijn nieuwe afvalpas. Wat kan ik doen?

Met uw afvalpas heeft u toegang tot alle ondergrondse containers in uw wijk. Er kunnen verschillende dingen aan de hand zijn:

  • Probeer het eerst bij een andere ondergrondse container in uw wijk. Lukt het daar wel, dan heeft de eerste container een storing. Wilt u een storing altijd aan ons doorgeven?
  • Lukt het ook niet bij een andere container in uw wijk, dan werkt uw pas waarschijnlijk niet.

In het geval van een storing of als uw afvalpas niet werkt, kunt u de (tijdelijke) servicedesk bellen via het gratis telefoonnummer 0800 – 28 00 123. De servicedesk is bereikbaar op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Geef hierbij altijd de melding die u op de paslezer ziet en het containernummer door.

Zet uw afval niet naast de container, maar neem uw afval weer mee naar huis. Heeft u de afvalpas voor de paslezer gehouden, maar gaat de container niet open? Dan wordt dit straks niet meegeteld in het variabel tarief. Vanaf 1 januari 2022 telt het aanbieden van PMD+restafval pas mee als de klep volledig open en dicht is gegaan.

Ik woon in de hoogbouw en maak nu gebruik van inpandige containers. Houden we deze containers?

Nee, de inpandige rolcontainers gaan verdwijnen. In plaats daarvan gaat u met uw nieuwe afvalpas gebruik maken van de bestaande ondergrondse containers en GFT-cocons bij u in de buurt. U ontvangt een brief over wanneer de inpandige containers gaan verdwijnen. Vanaf dat moment kunt u uw afval alleen nog naar de ondergrondse containers en GFT-cocons brengen.

Ik woon in de hoogbouw en er is geen ondergrondse container bij mij in de buurt. Houden we onze inpandige containers?

Nee, de inpandige rolcontainers gaan verdwijnen. In de buurt van uw appartementencomplex worden nog ondergrondse containers en GFT-cocons geplaatst. U ontvangt tegen die tijd een brief over de geplande locatie en kunt hierover uw mening geven. Als de ondergrondse containers en GFT-cocons definitief zijn geplaatst, informeren we u over wanneer de inpandige containers gaan verdwijnen. Vanaf dat moment kunt u uw afval alleen nog naar de ondergrondse containers en GFT-cocons brengen.