Algemene vragen over de afvalpas

Waarom krijg ik een nieuwe afvalpas?

De nieuwe afvalpas vervangt alle oude afvalpassen:

  • De nieuwe afvalpas geeft toegang tot het afvalaanbiedstation (milieustraat) in uw gemeente. Neem uw nieuwe afvalpas altijd mee als u afval brengt naar het afvalaanbiedstation.
  • Heeft u geen minicontainer en maakt u gebruik van een ondergrondse container voor PMD+restafval? Dan gebruikt u de nieuwe afvalpas vanaf nu ook om de ondergrondse container voor PMD+restafval te openen. Met uw afvalpas heeft u toegang tot alle ondergrondse containers voor PMD+restafval in uw wijk.

Op welke manier en wanneer ontvang ik mijn afvalpas?

De brieven met de afvalpas zijn in mei en juni 2021 wijk voor wijk in de brievenbus gestopt in Ridderkerk, Barendrecht en Albrandswaard.

Kan ik extra afvalpassen aanvragen?

Nee, per adres wordt één afvalpas uitgereikt.

Kan ik de afvalpas ook als app downloaden via mijn smartphone?

Nee, dat is op dit moment technisch niet mogelijk.

Kan ik een gaatje in de afvalpas maken, zodat ik hem aan mijn sleutelhanger kan doen?

Nee, u kunt geen gaatjes in de afvalpas maken. Er zit een chip in de afvalpas die dan beschadigt, waardoor de afvalpas niet meer werkt.

Mijn nieuwe afvalpas is kwijt, verloren, beschadigd. Wat moet ik doen?

Het is belangrijk dat u verlies, diefstal of beschadiging van uw afvalpas meteen na ontdekking telefonisch bij ons meldt. Uw afvalpas wordt dan geblokkeerd tegen oneigenlijk gebruik. U kunt een nieuwe afvalpas bij ons aanvragen. Een nieuwe afvalpas aanvragen kost € 20,00.

Ik ga verhuizen. Wat moet ik doen met de afvalpas?

Als u verhuist (ook binnen de gemeente), neemt u de afvalpas niet mee. De afvalpas hoort bij een adres. U laat de afvalpas achter op een duidelijk zichtbare plek in het pand. Zo kunnen volgende bewoners de afvalpas gebruiken.

Ik ben verhuisd en heb in de nieuwe woning geen afvalpas gevonden. Wat moet ik doen?

Neem dan contact met ons op via het meldingenformulier of telefonisch via:

  • Gemeente Barendrecht: 14 0180
  • Gemeente Albrandswaard: (010) 506 11 11
  • Gemeente Ridderkerk: (0180) 451 234

Kan ik met mijn afvalpas ook naar een afvalaanbiedstation van BAR Afvalbeheer in een andere gemeente?

Nee, met uw afvalpas kunt u alleen het afvalaanbiedstation in uw eigen gemeente bezoeken.

Hebben de inwoners van Ridderkerk het pasje van HVC nog nodig?

Nee, u kunt uw afvalpas van HVC niet meer gebruiken. Voor het afvalaanbiedstation van HVC in Hendrik-Ido-Ambacht gebruikt u de nieuwe afvalpas van BAR Afvalbeheer. Deze heeft u in mei en juni 2021 in uw brievenbus ontvangen.

De afvalpas en ondergrondse containers

Hoe kan ik met mijn afvalpas de ondergrondse container openen?

Heb ik mijn afvalpas nodig om de ondergrondse containers voor papier/karton, glas en andere grondstoffen te openen?

Inwoners van de hoogbouw van alle drie de gemeenten gebruiken hun afvalpas om de verzamelcontainers voor PMD+restafval, GFT en papier/karton in hun wijk te openen. In Barendrecht gebruiken de inwoners van de laagbouw hun afvalpas om de verzamelcontainers PMD+restafval en papier/karton bij de winkelcentra te openen. 

Ik heb een minicontainer voor PMD+restafval. Kan ik met mijn afvalpas ook gebruik maken van de ondergrondse containers voor PMD+restafval?

Nee, dat kan niet.

De ondergrondse container gaat niet open met mijn nieuwe afvalpas. Wat kan ik doen?

Met uw afvalpas heeft u toegang tot alle ondergrondse containers voor PMD+restafval in uw wijk. Er kunnen verschillende dingen aan de hand zijn:

  • Probeer het eerst bij een andere ondergrondse container in uw wijk. Lukt het daar wel, dan heeft de eerste container een storing. Wilt u een storing altijd aan ons doorgeven?
  • Lukt het ook niet bij een andere container in uw wijk, dan werkt uw pas waarschijnlijk niet.

In het geval van een storing of als uw afvalpas niet werkt, kunt u telefonisch contact opnemen met uw gemeente. Geef hierbij altijd de melding die u op de paslezer ziet en het containernummer door.

Zet uw afval niet naast de container, maar neem uw afval weer mee naar huis. Heeft u de afvalpas voor de paslezer gehouden, maar gaat de container niet open? Dan wordt dit straks niet meegeteld in het variabel tarief. Vanaf 1 januari 2022 telt het aanbieden van PMD+restafval pas mee als de klep volledig open en dicht is gegaan.

Ik heb de afvalpas voor de paslezer gehouden, maar ik doe de container niet open of de container gaat niet open. Wordt dit straks meegerekend voor het variabel tarief?

Als een container vol is of een storing heeft zal de klep niet opengaan (en zal er geen klepbeweging worden geregistreerd, ook al is de afvalpas voor de paslezer gehouden). Pas als de klepopening open is geweest wordt het als een lediging geregistreerd.

Ik woon in de hoogbouw en maak nu gebruik van inpandige containers. Houden we deze containers?

Nee, de inpandige rolcontainers gaan verdwijnen. In plaats daarvan gaat u met uw nieuwe afvalpas gebruik maken van de bestaande ondergrondse containers en GFT-cocons bij u in de buurt. U ontvangt een brief over wanneer de inpandige containers gaan verdwijnen. Vanaf dat moment kunt u uw afval alleen nog naar de ondergrondse containers en GFT-cocons brengen.

Ik woon in de hoogbouw en er is geen ondergrondse container bij mij in de buurt. Houden we onze inpandige containers?

Nee, de inpandige rolcontainers gaan verdwijnen. In de buurt van uw appartementencomplex worden nog ondergrondse containers en GFT-cocons geplaatst. U ontvangt tegen die tijd een brief over de geplande locatie en kunt hierover uw mening geven. Als de ondergrondse containers en GFT-cocons definitief zijn geplaatst, informeren we u over wanneer de inpandige containers gaan verdwijnen. Vanaf dat moment kunt u uw afval alleen nog naar de ondergrondse containers en GFT-cocons brengen.