Kan ik mijn GFT naar het afvalaanbiedstation brengen?

U kunt uw tuinafval wel brengen naar het afvalaanbiedstation, maar uw groente-, fruit- en etensresten niet.

Kan ik mijn PMD (met of zonder restafval) naar het afvalaanbiedstation brengen?

Nee, u kunt uw PMD niet naar het afvalaanbiedstation brengen. U kunt uw PMD+restafval alleen kwijt in een minicontainer voor PMD+restafval of een ondergrondse container voor PMD+restafval.

Mijn pasje werkt nog niet. Kan ik nu wel afval wegbrengen bij het afvalaanbiedstation aan de Londen?

De oude afvalpas kan niet worden gebruikt bij de toegangspoort van het afvalaanbiedstation aan de Londen. Maar u kunt natuurlijk wel gewoon uw afval brengen. Er staat iemand bij de poort die u binnenlaat als u uw afvalpas laat zien. Vergeet deze dus niet mee te nemen! Hebt u helemaal geen pasje (meer), neem dan uw identiteitsbewijs mee. Er kan gevraagd worden naar een recente brief met uw adres, om vast te stellen dat u binnen de gemeente woont. In mei en juni 2021 ontvangen alle huishoudens een nieuwe afvalpas. Neem vanaf dan uw nieuwe afvalpas mee als u afval brengt naar het afvalaanbiedstation aan de Londen.

Blijft het gratis om afval naar het afvalaanbiedstation te brengen?

Ja. Als u zelf uw afval naar het afvalaanbiedstation brengt, rekenen we hier geen kosten voor.

Inwoners van Albrandswaard kunnen bij het afvalaanbiedstation beperkt gratis afval kwijt dat niet met de wekelijkse afvalinzameling kan worden meegegeven. U kunt 8x per jaar per keer maximaal 0,5 m3 bij het afvalaanbiedstation brengen. In totaal is dat maximaal 4 m3 op jaarbasis. Deze gegevens staan gekoppeld aan uw afvalpas. De afvalpas wordt elk jaar automatisch opgewaardeerd.

Hebben de inwoners van Ridderkerk het pasje van HVC nog nodig?

Voor het afvalaanbiedstation van HVC in Hendrik-Ido-Ambacht gebruikt u op dit moment de HVC pas. In mei en juni 2021 ontvangen alle huishoudens een nieuwe afvalpas. Neem in de eerste week na ontvangst van uw nieuwe afvalpas nog uw HVC pas en uw nieuwe afvalpas mee als u afval brengt naar het afvalaanbiedstation. Daarna gebruikt u de nieuwe afvalpas voor het afvalaanbiedstation van HVC in Hendrik-Ido-Ambacht. Uw afvalpas van HVC kunt u dan niet meer gebruiken.