Op deze pagina staat het plan voor de deelwijk Punter en laten we u zien waar de aanbiedplaatsen mogelijk zijn. 

Let op: Door uitval personeel, door corona, is het helaas niet gelukt tijdig de aanbiedplekken in uw straat met het witte icoontje te markeren. Kijk voor uw aanbiedplek op de kaart die te vinden is op de website of in de brief.

Plattegrond plan Punter

2 februari 2022

Op de plattegrond ziet u de aanbiedplaatsen van minicontainers. Na de plattegrond leggen we voor elke locatie in tekst uit waar de aanbiedplaatsen zijn.

Plattegrond Punter

Locatie 1: In de buurt van Schokker 40

 • Het gaat om de stoep recht voor Schokker huisnummer 51.
 • De aanbiedplaats voor minicontainers is voor huisnummers Schokker 1 tot en met 9 en 24 tot en met 48.
 • De minicontainers worden in een cluster bij elkaar neergezet.
 • Het betreft geen gangbaar voetpad.
 • De GFT-cocon wordt weggehaald.
Locatie 1: In de buurt van Schokker 40

Locatie 2: In de buurt van Schokker 60

 • Het gaat om de stoep links voor Punter huisnummer 60.
 • De aanbiedplaats voor minicontainers is voor huisnummers Schokker 41 tot en met 56.
 • De minicontainers worden in een cluster bij elkaar neergezet.
 • Het betreft geen gangbaar voetpad. Het naastliggende voetpad blijft bereikbaar voor voetgangers en andere weggebruikers.
Locatie 2: In de buurt van Schokker 60

Locatie 3: In de buurt van Punter 61

 • Het gaat om de stoep aan de overzijde voor Punter huisnummer 61.
 • De aanbiedplaats voor minicontainers is voor huisnummers Hoeker 15 tot en met 31.
 • De minicontainers worden in een enkele rij naast elkaar neergezet.
 • Het voetpad blijft deels bereikbaar voor voetgangers en andere weggebruikers.
 • De inrit en parkeerplaatsen blijven bereikbaar.
 • De GFT-cocon wordt weggehaald.
Locatie 3: In de buurt van Punter 61

Locatie 4: In de buurt van Punter 59

 • Het gaat om de stoep rechts naast Punter huisnummer 59.
 • De aanbiedplaats voor minicontainers is voor huisnummers Punter 47 tot en met 59.
 • De minicontainers worden in een enkele rij naast elkaar neergezet.
 • Het voetpad blijft deels bereikbaar voor voetgangers en andere weggebruikers.
 • De rijweg blijft bereikbaar voor weggebruikers.
Locatie 4: In de buurt van Punter 59

Locatie 5: In de buurt van Punter 72

 • Het gaat om de stoep links voor Punter huisnummer 72.
 • De aanbiedplaats voor minicontainers is voor huisnummers Punter 60 tot en met 70.
 • De minicontainers worden in een enkele rij naast elkaar neergezet, aan de straatkant.
 • Het voetpad blijft bereikbaar voor voetgangers en andere weggebruikers.
Locatie 5: In de buurt van Punter 72

Locatie 6: In de buurt van Punter 82

Locatie 6: In de buurt van Punter 82
 • Het gaat om een straatdeel links naast Punter huisnummer 82.
 • De aanbiedplaats voor minicontainers is voor huisnummers Punter 71 tot en met 84.
 • De minicontainers worden in een enkele rij naast elkaar neergezet.
 • De rijweg blijft goed bereikbaar voor weggebruikers.

Locatie 7: In de buurt van Logger 1

 • Het gaat om de stoep links naast Logger huisnummer 1.
 • De aanbiedplaats voor minicontainers is voor huisnummers Logger 1 tot en met 18.
 • De minicontainers worden in een cluster bij elkaar neergezet.
 • Het betreft geen gangbaar voetpad.
 • De GFT-cocon wordt weggehaald.
Locatie 7: In de buurt van Logger 1

Locatie 8: In de buurt van Punter 47

 • Het gaat om de stoep en een deel van het plantsoen links naast Punter huisnummer 47.
 • De aanbiedplaats voor minicontainers is voor huisnummers Hoeker 1 tot en met 14.
 • De minicontainers worden in een cluster bij elkaar neergezet.
 • De inrit en de parkeerplaatsen blijft bereikbaar voor auto’s.
 • Het betreft geen gangbaar voetpad.
 • De GFT-cocon wordt weggehaald.
 • Het te verwijderen plantsoen wordt her bestraat met stoeptegels.
Locatie 8: In de buurt van Punter 47

Locatie 9: In de buurt van Punter 44

 • Het gaat om de stoep achter Punter huisnummer 44.
 • De aanbiedplaats voor minicontainers is voor huisnummers Punter 39 tot en met 46.
 • De minicontainers worden in een enkele rij naast elkaar neergezet aan de straatzijde.
 • Het voetpad blijft deels bereikbaar voor voetgangers en andere weggebruikers.
 • De inrit blijft bereikbaar.
Locatie 9: In de buurt van Punter 44

Locatie 10: In de buurt van Punter 37

 • Het gaat om de stoep recht voor Punter huisnummer 37.
 • De aanbiedplaats voor minicontainers isvoor huisnummers Punter 18 tot en met 38.
 • De minicontainers worden in een cluster bij elkaar neergezet.
 • Het voetpad blijft bereikbaar voor voetgangers en andere weggebruikers.
 • De rijweg blijft goed bereikbaar voor weggebruikers.
 • De GFT-cocon en de papiercontainer worden weggehaald.
Locatie 10: In de buurt van Punter 37

Locatie 11: In de buurt van Kogge 16

 • Het gaat om het plantsoen rechts naast Kogge huisnummer 16.
 • De aanbiedplaats voor minicontainers is voor huisnummers Kogge 16 tot en met 22.
 • De minicontainers worden in een cluster bij elkaar neergezet.
 • De rijweg en de parkeerplaatsen blijven bereikbaar voor auto’s.
 • Het te verwijderen plantsoen wordt her bestraat met stoeptegels.
Locatie 11: In de buurt van Kogge 16

Locatie 12: In de buurt van Kogge 4

 • Het gaat om de stoep aan de overzijde voor Kogge huisnummer 4.
 • De mogelijke aanbiedplaats voor minicontainers is dan voor huisnummers Kogge 1 tot en met 11
 • De minicontainers worden in een cluster bij elkaar neergezet.
 • De rijweg en de parkeerplaatsen blijven bereikbaar voor auto’s.
 • Het betreft geen gangbaar voetpad.
Locatie 12: In de buurt van Kogge 4

Locatie 13: In de buurt van Karveel 7

 • Het gaat om het wegdeel links naast Karveel huisnummer 7.
 • De mogelijke aanbiedplaats voor minicontainers is dan voor huisnummers Karveel 7 tot en met 23.
 • De minicontainers worden in een enkele rij naast elkaar neergezet.
 • De rijweg blijft bereikbaar voor auto’s.
Locatie 13: In de buurt van Karveel 7

Locatie 14: In de buurt van Karveel 6

 • Het gaat om de stoep en een deel van het plantsoen links naast Karveel huisnummer 6.
 • De aanbiedplaats voor minicontainers is voor huisnummers Karveel 1 tot en met 6 en Schouw 35 tot en met 51.
 • De minicontainers worden in twee rijen naast elkaar neergezet.
 • De rijweg en de parkeerplaatsen blijven bereikbaar voor auto’s.
 • De GFT-cocon wordt weggehaald.
 • Het te verwijderen plantsoen wordt bestraat met stoeptegels.
Locatie 14: In de buurt van Karveel 6

Locatie 15: In de buurt van Schouw 28

 • Het gaat om de stoep aan de overzijde rechts voor Schouw huisnummer 58.
 • De aanbiedplaats voor minicontainers is voor huisnummers Schouw 28 tot en met 33.
 • De minicontainers worden in een cluster bij elkaar neergezet.
 • Het voetpad blijft bereikbaar voor voetgangers en andere weggebruikers.
 • De rijweg en parkeerplaatsen blijven bereikbaar
 • De GFT-cocon wordt weggehaald.
Locatie 15: In de buurt van Schouw 28

Locatie 16: In de buurt van Schouw 15

 • Het gaat om de stoep achter Schouw huisnummer 15.
 • De aanbiedplaats voor minicontainers is voor huisnummers Schouw 10 tot en met 15 en Schouw 18 tot en met 27.
 • De minicontainers worden in een cluster bij elkaar neergezet.
 • Het betreft geen gangbaar voetpad.
 • De GFT-cocon wordt weggehaald.
Locatie 16: In de buurt van Schouw 15

Locatie 17: In de buurt van Schouw 51

 • Het gaat om de stoep recht voor Schouw huisnummer 51.
 • De aanbiedplaats voor minicontainers is voor huisnummers Schouw 52 tot en met 63.
 • De minicontainers worden in een cluster bij elkaar neergezet.
 • Het betreft geen gangbaar voetpad.
Locatie 17: In de buurt van Schouw 51

Locatie 18: In de buurt van Aak 17

 • Het gaat om de stoep recht voor Aak huisnummer 17.
 • De aanbiedplaats voor minicontainers is dan huisnummers Schouw 16 tot en met 17 en Aak 34 tot en met 52 en Aak 20 tot en met 29.
 • De minicontainers worden in een cluster bij elkaar neergezet.
 • Het betreft geen gangbaar voetpad.
Locatie 18: In de buurt van Aak 17

Locatie 19: In de buurt van Punter 16

 • Het gaat om de stoep recht voor Punter huisnummer 15 tot en met 17.
 • De aanbiedplaats voor minicontainers is voor huisnummers Schouw 1 tot en met 9.
 • De minicontainers worden in een enkele rij naast elkaar neergezet aan de straatzijde.
 • Het voetpad blijft deels bereikbaar voor voetgangers en andere weggebruikers.
Locatie 19: In de buurt van Punter 16

Locatie 20: In de buurt van Aak 50

 • Het gaat om het straatdeel recht aan de overzijde voor Aak huisnummer 50.
 • De aanbiedplaats voor minicontainers is voor huisnummers Aak 10 tot en met 19.
 • De minicontainers worden in een cluster bij elkaar neergezet.
 • De rijweg en parkeerplaatsen blijven bereikbaar.
 • Het betreft geen gangbaar voetpad.
Locatie 20: In de buurt van Aak 50

Locatie 21: In de buurt van Punter 13

 • Het gaat om de stoep recht voor Punter huisnummer 12 tot en met 14.
 • De aanbiedplaats voor minicontainers is voor huisnummers Punter 10 tot en met 17.
 • De minicontainers worden in een enkele rij naast elkaar neergezet aan de straatzijde.
 • Het voetpad blijft bereikbaar voor voetgangers en andere weggebruikers.
Locatie 21: In de buurt van Punter 13

Locatie 22: In de buurt van Punter 8

 • Het gaat om de stoep recht voor Punter huisnummer 8.
 • De aanbiedplaats voor minicontainers is voor huisnummers Punter 1 tot en met 8 en Aak 1 tot en met 9 en Aak 30 tot en met 33.
 • De minicontainers worden in een cluster bij elkaar neergezet.
 • Het voetpad blijft bereikbaar voor voetgangers en andere weggebruikers.
Locatie 22: In de buurt van Punter 8

Locatie 23: In de buurt van Aak 1

 • In de buurt van Aak huisnummer 1
 • De aanbiedplaats voor minicontainers is voor huisnummers Aak 53 tot en met 59.
 • De minicontainers worden in een cluster bij elkaar neergezet.
 • Het voetpad blijft toegankelijk voor voetgangers en overige weggebruikers.
Locatie 23: In de buurt van Aak 1

Locatie 24: In de buurt van Schokker 10

 • In de buurt van Aak huisnummer 1
 • De aanbiedplaats voor minicontainers is voor huisnummers Schokker 10 tot en met 17 en Schokker 18 tot en met 23.
 • De minicontainers worden in een cluster bij elkaar neergezet.
 • Het voetpad blijft toegankelijk voor voetgangers en overige weggebruikers.
Locatie 24: In de buurt van Schokker 10

Stappenplan aanpak deelwijk Punter

 1. Afgerond: Mogelijkheden in kaart brengen

  Samen met de contactpersonen gaan we de wijk in. We onderzoeken ter plaatse of en waar we aanbiedplaatsen voor minicontainers kunnen maken. Samen bekijken we welke oplossing het best uitvoerbaar is en bespreken we de vervolgstappen.

 2. Afgerond: Conceptplan toetsen

  Op basis van de bevindingen in de wijk maken we een conceptplan. Dit conceptplan wordt door de gemeente Barendrecht getoetst op een aantal punten. Er wordt onder andere gekeken naar de gevolgen voor de verkeersveiligheid, de parkeerdruk en de groenvoorzieningen in de wijk. Als er aanpassingen nodig zijn in het conceptplan, wordt dit besproken met de contactpersonen uit de wijk.

 3. Afgerond: Conceptplan delen met inwoners

  Het conceptplan wordt via deze webpagina gedeeld met alle inwoners van de wijk. Zodra het conceptplan online staat, ontvangen inwoners daarover een brief. Inwoners kunnen vragen stellen over het conceptplan en opmerkingen aan ons doorgeven via het contactformulier. Binnen twee weken na sluitingsdatum ontvangen inwoners die hebben gereageerd een reactie.

 4. Afgerond: Vragen en opmerkingen onderzoeken

  De vragen en opmerkingen van inwoners worden anoniem gedeeld met de contactpersonen. We onderzoeken of suggesties uitvoerbaar zijn en/of aanpassingen mogelijk zijn. Als dit mogelijk is, worden de aanpassingen verwerkt in het conceptplan. 

 5. Afgerond: Aangepast conceptplan delen met inwoners

  Het eventueel bijgewerkte conceptplan wordt gedeeld met de inwoners via de website. We sturen hierover een pushbericht in de BAR Afval-app. 

 6. Afgerond: Inventariseren minicontainers per huishouden

  Inwoners ontvangen een brief over de inventarisatie voor het aantal benodigde minicontainers per huishouden.

 7. Afgerond: Uitlevering minicontainers en weghalen GFT-cocons

  Minicontainers worden uitgeleverd en GFT-cocons voor de laagbouw worden weggehaald.

 8. Momenteel bezig: Testperiode

  De testperiode duurt van februari 2022 tot en met juli 2022.

 9. Nog te doen: Plan afvalinzameling naar college van B en W

  Als alle deelwijken van Buitenoord en de zes straten van Gaatkensoog hun proefperiode en evaluatie hebben gehad, plaatsen we het laatst besproken plan voor de afvalinzameling in de Punter op deze webpagina. Dit conceptplan voor de aanbiedlocaties van de minicontainers en verzamelcontainers bieden we aan het college van burgemeester en wethouders. Dit gebeurt samen met de conceptplannen van de andere deelwijken.

 10. Nog te doen: Evaluatie en definitieve afstemming conceptplan

  We gaan de afvalinzameling samen met contactpersonen evalueren: wat gaat goed en waar lopen we tegenaan. Er wordt zowel gekeken naar de ervaringen van inwoners als de bereikbaarheid van de aanbiedplaatsen voor BAR Afvalbeheer. Als er aanpassingen nodig zijn, worden deze met de contactpersonen besproken en doorgevoerd.

 11. Nog te doen: Zienswijzeprocedure conceptplan afvalinzameling

  Als het conceptplan is goedgekeurd door het college, start een zienswijzeprocedure. Inwoners kunnen gedurende zes weken een zienswijze indienen. Nadat eventuele zienswijzen zijn verwerkt, stelt het college het aanwijzingsbesluit voor de aanbiedplaatsen voor minicontainers en verzamelcontainers vast.