Op deze pagina staat het plan voor de deelwijk Tjalk en laten we u zien waar de aanbiedplaatsen zijn. 

Plattegrond conceptplan Tjalk

2 februari 2022

Op de plattegrond ziet u de aanbiedplaatsen van minicontainers. Na de plattegrond leggen we voor elke locatie in tekst uit waar de aanbiedplaatsen zijn.

Plattegrond conceptplan Tjalk

Locatie 1: in de buurt van Tjalk 6

 • Het gaat om de stoep rechts naast de inrit van Tjalk huisnummer 6.
 • De aanbiedplaats voor minicontainers is voor huisnummers Tjalk 1 tot en met 19.
 • De minicontainers worden in een enkele rij naast elkaar neergezet.
 • De inrit blijft bereikbaar voor auto's.
Locatie 1: in de buurt van Tjalk 6

Locatie 2: in de buurt van Tjalk 1

 • Het gaat om de stoep links van Tjalk huisnummer 1.
 • De aanbiedplaats voor minicontainers is voor huisnummers Tjalk 20 tot en met 25.
 • De parkeerplaatsen blijven bereikbaar voor auto's.
Locatie 2: in de buurt van Tjalk 1

Locatie 3: in de buurt van Tjalk 26

 • Het gaat om de stoep achter Tjalk huisnummer 26 en 50.
 • De aanbiedplaats voor minicontainers is voor huisnummers Tjalk 26 tot en met 60.
 • De parkeerplaatsen blijven bereikbaar voor auto's.
Locatie 3: in de buurt van Tjalk 26

Locatie 4: in de buurt van Tjalk 50

 • Het gaat om de stoep aan de zijkant van Tjalk huisnummer 50.
 • De aanbiedplaats voor minicontainers is voor huisnummers Tjalk 61 tot en met 73.
 • De parkeerplaatsen blijven bereikbaar voor auto's.
Locatie 4: in de buurt van Tjalk 50

Locatie 5: in de buurt van Tjalk 51

 • Het gaat om de stoep links van Tjalk huisnummer 51.
 • De aanbiedplaats voor minicontainers is voor huisnummers Tjalk 74 tot en met 80.
 • De parkeerplaatsen blijven bereikbaar voor auto's.
Locatie 5: in de buurt van Tjalk 51

Locatie 6: in de buurt van Tjalk 81

 • Het gaat om de stoep achter Tjalk huisnummer 81 en 106.
 • De aanbiedplaats voor minicontainers is voor huisnummers Tjalk 81 tot en met 106.
 • De parkeerplaatsen blijven bereikbaar voor auto's.
Locatie 6: in de buurt van Tjalk 81

Locatie 7: in de buurt van Tjalk 106

 • Het gaat om de stoep aan de zijkant van Tjalk huisnummer 106.
 • De aanbiedplaats voor minicontainers is voor huisnummers Tjalk 111 tot en met 116.
 • De parkeerplaatsen blijven bereikbaar voor auto's.
Locatie 7: in de buurt van Tjalk 106

Locatie 8: in de buurt van Tjalk 107

 • Het gaat om de stoep links van Tjalk huisnummer 107.
 • De aanbiedplaats voor minicontainers is voor huisnummers Tjalk 107 tot en met 110 en van huisnummers Tjalk 117 tot en met 120.
 • De parkeerplaatsen blijven bereikbaar voor auto's.
Locatie 8: in de buurt van Tjalk 107

Locatie 9: in de buurt van Tjalk 134

 • Het gaat om de stoep aan de voorkant van Tjalk huisnummer 134 ter hoogte van de gestapelde bouw.
 • De aanbiedplaats voor minicontainers is voor huisnummers Tjalk 121 tot en met 134.
 • De parkeerplaatsen blijven bereikbaar voor auto's.
Locatie 9: in de buurt van Tjalk 134

Stappenplan aanpak deelwijk Tjalk

 1. Afgerond: Mogelijkheden in kaart brengen

  Samen met de contactpersonen gaan we de wijk in. We onderzoeken ter plaatse of en waar we aanbiedplaatsen voor minicontainers kunnen maken. Samen bekijken we welke oplossing het best uitvoerbaar is en bespreken we de vervolgstappen.

 2. Afgerond: Conceptplan toetsen

  Op basis van de bevindingen in de wijk maken we een conceptplan. Dit conceptplan wordt door de gemeente Barendrecht getoetst op een aantal punten. Er wordt onder andere gekeken naar de gevolgen voor de verkeersveiligheid, de parkeerdruk en de groenvoorzieningen in de wijk. Als er aanpassingen nodig zijn in het conceptplan, wordt dit besproken met de contactpersonen uit de wijk.

 3. Afgerond: Conceptplan delen met inwoners

  Het conceptplan wordt via deze webpagina gedeeld met alle inwoners van de wijk. Zodra het conceptplan online staat, ontvangen inwoners daarover een brief. Inwoners kunnen vragen stellen over het conceptplan en opmerkingen aan ons doorgeven via het contactformulier. Binnen twee weken na sluitingsdatum ontvangen inwoners die hebben gereageerd een reactie.

 4. Afgerond: Vragen en opmerkingen onderzoeken

  De vragen en opmerkingen van inwoners worden anoniem gedeeld met de contactpersonen. We onderzoeken of suggesties uitvoerbaar zijn en/of aanpassingen mogelijk zijn. Als dit mogelijk is, worden de aanpassingen verwerkt in het conceptplan.

 5. Afgerond: Aangepast conceptplan delen met inwoners

  Het eventueel bijgewerkte conceptplan wordt gedeeld met de inwoners via de website. We sturen hierover een pushbericht in de BAR Afval-app. 

 6. Afgerond: Inventariseren minicontainers per huishouden

  Inwoners ontvangen een brief over de inventarisatie voor het aantal benodigde minicontainers per huishouden.

 7. Afgerond: Evaluatie en definitieve afstemming conceptplan

  We gaan de afvalinzameling samen met contactpersonen evalueren: wat gaat goed en waar lopen we tegenaan. Er wordt zowel gekeken naar de ervaringen van inwoners als de bereikbaarheid van de aanbiedplaatsen voor BAR Afvalbeheer. Als er aanpassingen nodig zijn, worden deze met de contactpersonen besproken en doorgevoerd.

 8. Afgerond: Uitlevering minicontainers en weghalen GFT-cocons

  Minicontainers worden uitgeleverd en GFT-cocons voor de laagbouw worden weggehaald.

 9. Momenteel bezig: Testeriode

  De testperiode duurt van februari 2022 tot en met juli 2022.

 10. Nog te doen: Plan afvalinzameling naar college van B en W

  Als alle deelwijken van Buitenoord en de zes straten van Gaatkensoog hun proefperiode en evaluatie hebben gehad, plaatsen we het laatst besproken plan voor de afvalinzameling in de Botter op deze webpagina. Dit conceptplan voor de aanbiedlocaties van de minicontainers en verzamelcontainers bieden we aan het college van burgemeester en wethouders. Dit gebeurt samen met de conceptplannen van de andere deelwijken.

 11. Nog te doen: Zienswijzeprocedure conceptplan afvalinzameling

  Als het conceptplan is goedgekeurd door het college, start een zienswijzeprocedure. Inwoners kunnen gedurende zes weken een zienswijze indienen. Nadat eventuele zienswijzen zijn verwerkt, stelt het college het aanwijzingsbesluit voor de aanbiedplaatsen voor minicontainers en verzamelcontainers vast.