Asbest

Ga je klussen of verbouwen in een huis dat voor 1994 is gebouwd? Grote kans dat er asbest in het gebouw zit. Asbestvezels zijn schadelijk voor je gezondheid en daarom moet je altijd een sloopmelding doen als je asbest gaat verwijderen. Dit doe je gratis via het omgevingsloket van jouw gemeente.

Regels voor het aanbieden

Alleen op vertoon van een sloopvergunning mag je asbest aanleveren bij het afvalaanbiedstation.

Asbesthoudende of asbestgelijkende materialen moet je als volgt aanbieden: 

  • Luchtdicht verpakt in doorzichtig plastic van minimaal 0.2 mm dikte, om te voorkomen dat vezels ingeademd kunnen worden;
  • Verpakking dubbel gesloten;
  • De pakketten asbest goed dichtplakken met sterke tape, zodat dit luchtdicht blijft;
  • Asbest verpakking in handzame pakketten aanbieden;
  • Pakketten dien je zelf in de daarvoor beschikbare container te gooien onder begeleiding van een medewerker;
  • Pak het asbest vooraf in, want onverpakt asbest is niet toegestaan op het afvalaanbiedstation;
  • Asbest kan niet op zaterdag worden aangeboden bij de afvalaanbiedstations in Barendrecht en Rhoon

Hoeveel asbest mag een particulier aanbieden?

Wettelijk mag je maximaal 35 m² asbest aanbieden. Om te voorkomen dat je thuis bij het inpakken deze vezels inademt, kunt je het asbest nat maken voordat je het inpakt.

Golfplaten

Zijn de golfplaten voorzien van de stempel NT of andere asbestgelijkende materialen? Dan dien je deze, ook al bevatten ze geen asbest, onder dezelfde condities als het asbestafval aan te bieden. 

Asbesthoudende materialen

Asbest is onverslijtbaar, onbrandbaar en hittebestendig en is de verzamelnaam voor een aantal in de natuur voorkomende silicaatmineralen met een vezelstructuur. Daarom is het vroeger in talloze producten en materialen verwerkt, bijvoorbeeld bloembakken, golfplaten en vloerzeil. Asbest kan echter gevaarlijk zijn voor de gezondheid en het milieu. Als asbesthoudende materialen in slechte staat verkeren of op een ondeskundige manier worden bewerkt of gesloopt, komen vele asbestvezels vrij. Inademing van deze vezels kan longkanker veroorzaken. Gezien de risico’s voor gezondheid en milieu moeten asbesthoudende materialen onder speciale omstandigheden worden verwerkt.

Metalen en elektrische apparaten

Oud metaal en elektrische apparaten die je niet meer gebruikt, kun je op verschillende manieren gratis afvoeren of laten ophalen.

Repareren? Naar het Repair Café!

Niet meer (goed) werkende apparaten of kapotte spullen kunnen soms eenvoudig gerepareerd worden waardoor ze weer bruikbaar zijn. Je kunt daarvoor de hulp inroepen van de vrijwilligers van het Repair Café.

Nog bruikbaar? Doneer jouw spullen!

Als jouw huishoudelijk apparaat, TV of stereo nog bruikbaar is, kun je het apparaat aanbieden bij een kringloopwinkel. Je geeft hiermee jouw afgedankte spullen een tweede leven! Je kunt je apparaat of apparaten zelf brengen, maar ook gratis op laten halen.

Gratis brengen naar het afvalaanbiedstation

Je kunt oud metaal en onbruikbaar wit- en bruingoed ook gratis naar het afvalaanbiedstation brengen.

Laten ophalen

Een andere mogelijkheid is het laten ophalen van oud metaal en elektrische apparaten door de gemeente. Dat is ook gratis. Je kunt hiervoor telefonisch een afspraak maken met jouw gemeente.