Op deze pagina staat het plan voor de deelwijk Boeier en laten we u zien waar de aanbiedplaatsen zijn.

Let op: Door uitval personeel, door corona, is het helaas niet gelukt tijdig de aanbiedplekken in uw straat met het witte icoontje te markeren. Kijk voor uw aanbiedplek op de kaart die te vinden is op de website of in de brief.

Plattegrond conceptplan Boeier

2 februari 2022

Op de plattegrond ziet u de aanbiedplaatsen van de minicontainers. Na de plattegrond leggen we voor elke locatie in tekst uit waar de aanbiedplaatsen zijn.

Plattegrond Boeier

Locatie 1: in de buurt van Boeier 14

 • Het gaat om de stoep achter Boeier huisnummer 14.
 • De aanbiedplaats voor minicontainers is voor huisnummers Boeier 9 tot en met 20.
 • De minicontainers worden in een cluster bij elkaar neergezet.
 • Het voetpad blijft bereikbaar voor voetgangers en andere weggebruikers.
Locatie : in de buurt van Boeier 14

Locatie 2: in de buurt van Boeier 9

 • Het gaat om de stoep achter Boeier huisnummer 9.
 • De aanbiedplaats voor minicontainers is voor huisnummers Boeier 27 tot en met 36.
 • De minicontainers worden in een enkele rij naast elkaar neergezet, zo dicht mogelijk aan de stoeprand.
 • Het voetpad blijft bereikbaar voor voetgangers en andere weggebruikers.
Locatie 2: in de buurt van Boeier 9

Locatie 3: in de buurt van Boeier 9

 • Het gaat om de stoep links achter Boeier huisnummer 9.
 • De aanbiedplaats voor minicontainers is voor huisnummers Boeier 92 tot en met 99.
 • De minicontainers worden in een enkele rij naast elkaar neergezet, zo dicht mogelijk aan de stoeprand.
 • Het voetpad blijft bereikbaar voor voetgangers en andere weggebruikers.
Locatie 3: in de buurt van Boeier 9

Locatie 4: in de buurt van Boeier 8

 • Het gaat om de stoep links achter Boeier huisnummer 8.
 • De aanbiedplaats voor minicontainers is voor huisnummers Boeier 21 tot en met 26.
 • De minicontainers worden in een cluster bij elkaar neergezet.
 • De inrit blijft bereikbaar voor auto's.
 • Het voetpad blijft bereikbaar voor voetgangers en andere weggebruikers.
Locatie 4: in de buurt van Boeier 8

Locatie 5: in de buurt van Boeier 91

Let op! Locatie wordt momenteel onderzocht.

 • Het gaat om de stoep rechts naast Boeier huisnummer 91.
 • De aanbiedplaats voor minicontainers is voor huisnummers Boeier 1 tot en met 8, en 86 tot en met 91 en 131 en 132.
 • De minicontainers worden in een cluster bij elkaar neergezet.
 • Het voetpad blijft bereikbaar voor voetgangers en andere weggebruikers.

Locatie 6: in de buurt van Boeier 85

 • Het gaat om de stoep links naast Boeier huisnummer 85.
 • De aanbiedplaats voor minicontainers is voor huisnummers Boeier 37 tot en met 44 en 78 tot en met 85.
 • De minicontainers worden in een cluster bij elkaar neergezet.
 • Het voetpad en fietspad blijft bereikbaar voor voetgangers en andere weggebruikers.
 • De parkeerplaatsen blijven bereikbaar voor auto's.
Locatie 6: in de buurt van Boeier 85

Locatie 7: in de buurt van Boeier 101

 • Het gaat om de stoep voor Boeier huisnummer 101.
 • De aanbiedplaats voor minicontainers is voor huisnummers Boeier 100 tot en met 116.
 • De minicontainers worden in een dubbele rij bij elkaar neergezet.
 • Het voetpad blijft bereikbaar voor voetgangers en andere weggebruikers.
 • De parkeerplaatsen blijven bereikbaar voor auto's.
Locatie 7: in de buurt van Boeier 101

Locatie 8: in de buurt van Boeier 108

 • Het gaat om de stoep rechts naast Boeier huisnummer 108.
 • De aanbiedplaats voor minicontainers is voor huisnummers Boeier 123 tot en met 130 en 108.
 • De minicontainers worden in een cluster bij elkaar neergezet.
 • De parkeerplaatsen blijven bereikbaar voor auto’s.
Locatie 8: in de buurt van Boeier 108

Locatie 9: in de buurt van Boeier 137

 • >Het gaat om de stoep links naast Boeier huisnummer 137.
 • De aanbiedplaats voor minicontainers is voor huisnummers Boeier 117 tot en met 122 en 137 en 143 tot en met 145.
 • De minicontainers worden in een enkele rij naast elkaar neergezet.
 • De parkeerplaatsen en de inrit blijven bereikbaar voor auto’s.
Locatie 9: in de buurt van Boeier 137

Locatie 10: in de buurt van Boeier 139

 • Het gaat om de stoep recht voor Boeier huisnummer 139.
 • De aanbiedplaats voor minicontainers is huisnummers Boeier 133 tot en met 136, 138 tot en met 140 en 146 tot en met 152.
 • De minicontainers worden in een cluster bij elkaar neergezet.
 • De parkeerplaatsen en de inrit blijven bereikbaar voor auto’s.
Locatie 10: in de buurt van Boeier 139

Locatie 11: in de buurt van Boeier 153

 • Het gaat om de stoep recht voor Boeier huisnummer 153.
 • De aanbiedplaats voor minicontainers voor huisnummers Boeier 153 tot en met 165.
 • De minicontainers worden in een enkele rij naast elkaar neergezet.
 • De parkeerplaatsen en de inrit blijven bereikbaar voor auto’s
Locatie 11: in de buurt van Boeier 153

Locatie 12: in de buurt van Boeier 167

 • Het gaat om de stoep rechts voor de inrit van Boeier huisnummer 167.
 • De aanbiedplaats voor minicontainers is voor huisnummers Boeier 65 tot en met 77 en 166 tot en met 168.
 • De minicontainers worden in een enkele rij naast elkaar neergezet.
 • De inrit blijft bereikbaar voor auto's.
Locatie 12: in de buurt van Boeier 167

Stappenplan aanpak deelwijk Boeier

 1. Afgerond: Mogelijkheden in kaart brengen

  Samen met de contactpersonen gaan we de wijk in. We onderzoeken ter plaatse of en waar we aanbiedplaatsen voor minicontainers kunnen maken. Samen bekijken we welke oplossing het best uitvoerbaar is en bespreken we de vervolgstappen.

 2. Afgerond: Conceptplan toetsen

  Op basis van de bevindingen in de wijk maken we een conceptplan. Dit conceptplan wordt door de gemeente Barendrecht getoetst op een aantal punten. Er wordt onder andere gekeken naar de gevolgen voor de verkeersveiligheid, de parkeerdruk en de groenvoorzieningen in de wijk. Als er aanpassingen nodig zijn in het conceptplan, wordt dit besproken met de contactpersonen uit de wijk.

 3. Afgerond: Conceptplan delen met inwoners

  Het conceptplan wordt via deze webpagina gedeeld met alle inwoners van de wijk. Zodra het conceptplan online staat, ontvangen inwoners daarover een brief. Inwoners kunnen vragen stellen over het conceptplan en opmerkingen aan ons doorgeven via het contactformulier. Binnen twee weken na sluitingsdatum ontvangen inwoners die hebben gereageerd een reactie.

 4. Afgerond: Vragen en opmerkingen onderzoeken

  De vragen en opmerkingen van inwoners worden anoniem gedeeld met de contactpersonen. We onderzoeken of suggesties uitvoerbaar zijn en/of aanpassingen mogelijk zijn. Als dit mogelijk is, worden de aanpassingen verwerkt in het conceptplan. 

 5. Afgerond: Aangepast conceptplan delen met inwoners

  Het eventueel bijgewerkte conceptplan wordt gedeeld met de inwoners via de website. We sturen hierover een pushbericht in de BAR Afval-app. 

 6. Afgerond: Inventariseren minicontainers per huishouden

  Inwoners ontvangen een brief over de inventarisatie voor het aantal benodigde minicontainers per huishouden.

 7. Afgerond: Evaluatie en definitieve afstemming conceptplan

  We gaan de afvalinzameling samen met contactpersonen evalueren: wat gaat goed en waar lopen we tegenaan. Er wordt zowel gekeken naar de ervaringen van inwoners als de bereikbaarheid van de aanbiedplaatsen voor BAR Afvalbeheer. Als er aanpassingen nodig zijn, worden deze met de contactpersonen besproken en doorgevoerd.

 8. Afgerond: Uitlevering minicontainers en weghalen GFT-cocons

  Minicontainers worden uitgeleverd en GFT-cocons voor de laagbouw worden weggehaald.

 9. Momenteel bezig: Testperiode

  De testperiode duurt van februari 2022 tot en met juli 2022.

 10. Nog te doen: Plan afvalinzameling naar college van B en W

  Als alle deelwijken van Buitenoord en de zes straten van Gaatkensoog hun proefperiode en evaluatie hebben gehad, plaatsen we het laatst besproken plan voor de afvalinzameling in de Boeier op deze webpagina. Dit conceptplan voor de aanbiedlocaties van de minicontainers en verzamelcontainers bieden we aan het college van burgemeester en wethouders. Dit gebeurt samen met de conceptplannen van de andere deelwijken.

 11. Nog te doen: Zienswijzeprocedure conceptplan afvalinzameling

  Als het conceptplan is goedgekeurd door het college, start een zienswijzeprocedure. Inwoners kunnen gedurende zes weken een zienswijze indienen. Nadat eventuele zienswijzen zijn verwerkt, stelt het college het aanwijzingsbesluit voor de aanbiedplaatsen voor minicontainers en verzamelcontainers vast.