Samen met de contactpersoon hebben we de Botter bezocht. Op deze pagina staat het conceptplan voor de deelwijk Botter en laten we u zien waar de aanbiedplaatsen mogelijk zijn. Via het contactformulier op deze pagina kunt u tot en met zondag 12 september 2021 uw vragen over het conceptplan stellen en opmerkingen doorgeven. Reacties die na deze datum bij ons binnenkomen, nemen wij niet mee.

Plattegrond conceptplan Botter

versie 23 juli 2021

Op de plattegrond hieronder ziet u de mogelijke locaties voor de aanbiedplaatsen van minicontainers. Na de plattegrond leggen we voor elke locatie in tekst uit waar de aanbiedplaatsen mogelijk zijn.

Locatie 1: in de buurt van Botter 6

 • Het gaat om de stoep links voor Botter huisnummer 6.
 • De mogelijke aanbiedplaats voor minicontainers is dan voor huisnummers Botter 1 tot en met 15.
 • De minicontainers worden in een cluster bij elkaar neergezet, zo dicht mogelijk aan de stoeprand
 • Het voetpad blijft bereikbaar voor voetgangers en andere weggebruikers.
 • De inrit blijft bereikbaar voor auto's.

Locatie 2: in de buurt van Botter 22

 • Het gaat om de stoep recht voor Botter huisnummer 22 op de binnenring.
 • De mogelijke aanbiedplaats voor minicontainers is dan voor huisnummers Botter 16 tot en met 56.
 • De minicontainers worden in een dubbele rij naast elkaar neergezet.
 • De GFT-cocon wordt weggehaald.

Locatie 3: in de buurt van Botter 77

 • Het gaat om de stoep recht voor Botter huisnummer 77 op de binnenring.
 • De mogelijke aanbiedplaats voor minicontainers is dan voor huisnummers Botter 57 tot en met 96.
 • De minicontainers worden in een dubbele rij naast elkaar neergezet.
 • De GFT-cocon wordt weggehaald.

Locatie 4: in de buurt van Botter 131

 • Het gaat om de stoep recht voor Botter huisnummer 131 op de binnenring.
 • De mogelijke aanbiedplaats voor minicontainers is dan voor huisnummers Botter 97 tot en met 134.
 • De minicontainers worden in een dubbele rij naast elkaar neergezet.
 • De GFT-cocon wordt weggehaald.

Contactformulier

Heeft u vragen of opmerkingen over het conceptplan? Neem dan contact met ons op via het contactformulier voor inwoners van Buitenoord en Gaatkensoog of neem telefonisch contact op met onze frontoffice via telnr. 14 0180. U kunt tot en met zondag 12 september 2021 uw reactie doorgeven. Reacties die na deze datum bij ons binnenkomen, nemen wij niet mee.

Samen met de contactpersoon onderzoeken we of de binnengekomen ideeën uitgevoerd kunnen worden. Als dit mogelijk is, worden de aanpassingen meegenomen in het conceptplan. Als dit niet mogelijk is, laten we dit aan u weten.

Stappenplan aanpak deelwijk Botter

 1. Afgerond: Mogelijkheden in kaart brengen

  Samen met de contactpersonen gaan we de wijk in. We onderzoeken ter plaatse of en waar we aanbiedplaatsen voor minicontainers kunnen maken. Samen bekijken we welke oplossing het best uitvoerbaar is en bespreken we de vervolgstappen.

 2. Afgerond: Conceptplan toetsen

  Op basis van de bevindingen in de wijk maken we een conceptplan. Dit conceptplan wordt door de gemeente Barendrecht getoetst op een aantal punten. Er wordt onder andere gekeken naar de gevolgen voor de verkeersveiligheid, de parkeerdruk en de groenvoorzieningen in de wijk. Als er aanpassingen nodig zijn in het conceptplan, wordt dit besproken met de contactpersonen uit de wijk.

 3. Afgerond: Conceptplan delen met inwoners

  Het conceptplan wordt via deze webpagina gedeeld met alle inwoners van de wijk. Zodra het conceptplan online staat, ontvangen inwoners daarover een brief. Inwoners kunnen vragen stellen over het conceptplan en opmerkingen aan ons doorgeven via het contactformulier. Binnen twee weken na sluitingsdatum ontvangen inwoners die hebben gereageerd een reactie.

 4. Momenteel bezig: Vragen en opmerkingen onderzoeken

  De vragen en opmerkingen van inwoners worden besproken met de contactpersonen. We onderzoeken of suggesties uitvoerbaar zijn en/of aanpassingen mogelijk zijn. Als dit mogelijk is, worden de aanpassingen verwerkt in het conceptplan. 

 5. Nog te doen: Aangepast conceptplan delen met inwoners

  Het eventueel bijgewerkte conceptplan wordt gedeeld met de inwoners via de website. We sturen hierover een pushbericht in de BAR Afval-app. 

 6. Nog te doen: Inventariseren minicontainers per huishouden

  Inwoners ontvangen een brief over de inventarisatie voor het aantal benodigde minicontainers per huishouden.

 7. Nog te doen: Uitlevering minicontainers en weghalen GFT-cocons

  Minicontainers worden uitgeleverd en GFT-cocons voor de laagbouw worden weggehaald.

 8. Nog te doen: Proefperiode

  De proefperiode duurt zes maanden.

 9. Nog te doen: Evaluatie en definitieve afstemming conceptplan

  We gaan de afvalinzameling samen met contactpersonen evalueren: wat gaat goed en waar lopen we tegenaan. Er wordt zowel gekeken naar de ervaringen van inwoners als de bereikbaarheid van de aanbiedplaatsen voor BAR Afvalbeheer. Als er aanpassingen nodig zijn, worden deze met de contactpersonen besproken en doorgevoerd.

 10. Nog te doen: Plan afvalinzameling naar college van B en W

  Als alle deelwijken van Buitenoord en de zes straten van Gaatkensoog hun proefperiode en evaluatie hebben gehad, plaatsen we het laatst besproken plan voor de afvalinzameling in de Botter op deze webpagina. Dit conceptplan voor de aanbiedlocaties van de minicontainers en verzamelcontainers bieden we aan het college van burgemeester en wethouders. Dit gebeurt samen met de conceptplannen van de andere deelwijken.

 11. Nog te doen: Zienswijzeprocedure conceptplan afvalinzameling

  Als het conceptplan is goedgekeurd door het college, start een zienswijzeprocedure. Inwoners kunnen gedurende zes weken een zienswijze indienen. Nadat eventuele zienswijzen zijn verwerkt, stelt het college het aanwijzingsbesluit voor de aanbiedplaatsen voor minicontainers en verzamelcontainers vast.