Het college van burgemeester en wethouders van Barendrecht gaat het voorstel om Barendrechtse huishoudens in 2022 niet te laten betalen voor het aanleveren van PMD+restafval via de ondergrondse containers of minicontainers aan de gemeenteraad voorleggen. Pas als de raad het voorstel goedkeurt, wordt het afvalbeleid aangepast.

Het nieuwe college van Barendrecht wil inwoners niet laten betalen voor de hoeveelheid PMD+restafval die zij in 2022 aanbieden via de ondergrondse containers of minicontainers. Als de raad akkoord gaat met dit voorstel, betekent dit dat er begin 2023 geen afrekening hiervoor komt op de aanslag gemeentebelastingen.

Papiercontainers

Pas als de raad instemt met dit collegevoorstel zal BAR Afvalbeheer de ondergrondse verzamelcontainers voor papier en karton (OPK) openstellen voor alle inwoners. Ook kunnen inwoners dan, indien gewenst, een afspraak maken om hun minicontainer voor papier en karton in te leveren.
Zodra de raad een besluit over dit voorstel heeft genomen, leest u dit op de website van de gemeente Barendrecht.

Voor meer informatie kijk op de website van de gemeente Barendrecht.