Geen Variabel tarief voor PMD+restafval voor gemeente Barendrecht

Dit is een oud bericht.

Inwoners van Barendrecht hoeven over heel 2022 niet te betalen voor het aanleveren van PMD+restafval via de ondergrondse containers of minicontainers. Op 5 juli stemde de gemeenteraad van Barendrecht in met het voorstel van het college om te stoppen met het variabel tarief voor afval.

Wat houdt dit in?

  • Inwoners van Barendrecht betalen niet meer voor iedere zak met PMD+restafval die in de ondergrondse containers gaat of voor de minicontainers met PMD+restafval die aan de weg worden gezet.
  • Dit gaat per direct in en geldt met terugwerkende kracht voor heel 2022.
  • Op de aanslag voor gemeentebelastingen die de inwoners van Barendrecht begin 2023 ontvangen, komt geen afrekening voor het Variabel tarief over 2022.
  • Het vaste tarief voor de afvalstoffenheffing 2022 verandert niet.
  • De afvalpas blijft nodig om de ondergrondse containers te openen. Dit voorkomt afvaltoerisme en zorgt ervoor dat inwoners nog steeds kunnen volgen hoeveel afval ze weggooien.
  • Per 1 september hebben alle Barendrechters toegang tot de ondergrondse verzamelcontainers voor papier en karton. Zo kunnen ook inwoners met een volle minicontainer hun extra papier en karton kwijt in de verzamelcontainer. Ook hiervoor blijft het pasje nodig.
  • De inzameling van GFT (groente-, fruit- en tuinafval) blijft zoals die nu is.

Nieuw afvalbeleid

Het college van B&W van de gemeente Barendrecht komt in het najaar van 2022 met een uitgewerkt voorstel voor de ontwikkeling van nieuw afvalbeleid. Ze gaat hier eerst over praten met inwoners. In het nieuwe beleid wordt rekening gehouden met betaalbaarheid, afvalscheiding, straatbeeld en gebruiksgemak. Hoe inwoners kunnen meepraten wordt nog bekend gemaakt.

Vragen?

Alle informatie over afvaltarieven vindt u op de pagina over gemeentebelastingen. U kunt ons ook bellen via 14 0180 of een WhatsApp bericht sturen naar 06 46 98 63 26.