De hoeveelheid restafval die we in de gemeente verwerken is de afgelopen jaren al flink omlaag gegaan. Dat hebben we samen goed gedaan. Afval scheiden is dé manier om de hoeveelheid restafval verder te verminderen. Inwoners die hun afval goed scheiden hebben vanaf 2022 voordeel.

Op 1 januari 2022 verandert namelijk de manier waarop u betaalt voor uw afval. De gemeente gaat dan werken met een vast en een variabel tarief. Met het variabele tarief voor PMD+restafval verdelen we de kosten voor afvalverwerking op een andere manier: Hoe beter u afval scheidt en daardoor minder restafval inlevert, hoe voordeliger u uit bent!

Wat verandert er vanaf 2022?

Ieder huishouden betaalt elk jaar afvalstoffenheffing voor het ophalen en verwerken van huishoudelijk afval. Vanaf 2022 betaalt u elk jaar een vast bedrag, aangevuld met een variabel deel voor PMD+restafval. Op de hoogte van het variabele bedrag heeft u zelf invloed.

Opbouw afvalstoffenheffing vast bedrag plus variabel bedrag voor PMD+restafval

Waarom een variabel tarief?

Het verbranden van restafval is duur en wordt waarschijnlijk alleen maar duurder. Door afval zoveel mogelijk te voorkomen en door overgebleven afval goed te scheiden, blijft er zo min mogelijk restafval over. Dit scheelt in de kosten en is beter voor het milieu.

Wat vragen we van u?

We vragen u om afval zoveel mogelijk te voorkomen en uw afval zo goed mogelijk gescheiden aan te bieden. Zo kunnen we het beter hergebruiken en heeft u minder restafval. Dit is goed voor het milieu én uw portemonnee. U betaalt namelijk voor het aantal keer dat u PMD+restafval aanbiedt. Voor het inleveren van GFT en etensresten, papier en karton, glas en textiel hoeft u niet extra bij te betalen.

Nieuwe tarieven

De gemeenteraad stelt ieder jaar in december de tarieven voor de afvalstoffenheffing vast. Dan zijn namelijk alle details, berekeningen en landelijke belastingen bekend. U kunt dan op de website van uw gemeente zien hoe hoog het vaste en variabele tarief wordt.

Klik hier voor Barendrecht.

Klik voor Albrandswaard hier.  

PMD en restafval mogen in dezelfde container. Het PMD wordt er, na inzameling, in een nascheidingsinstallatie uitgesorteerd. Bij het vaststellen van de hoogte van de tarieven is hier rekening mee gehouden.

Vanaf 2022 betaalt u voor uw afval een vast én een variabel deel. 

Het vaste deel betaalt u aan het begin van 2022. Het variabele deel betaalt u begin 2023 (samen met het vaste deel voor 2023). Het variabele deel is afhankelijk van het werkelijk aantal keren dat u uw PMD+restafval hebt aangeboden in 2022. Kijk voor de tarieven op de website van SVHW.

 

variabel tarief PMD +restafval lediging per keer mini of klepbeweging zak in ondergrondse container PMD+rest

Meer weten?

In de veelgestelde vragen leest u meer informatie over bijzondere regelingen en kosten.

Inzicht in uw verbruik

In mijn SVHW  kunt u vanaf januari 2022 inzien hoe vaak uw pas op de containers voor PMD+restafval is geregistreerd, of hoe vaak uw minicontainer voor PMD+restafval is geleegd. Zo kunt u uw verbruik gemakkelijk bijhouden.

Heeft u een laag inkomen of veel medisch afval?

Als u een laag inkomen heeft of veel onvermijdbaar medisch afval, dan heeft u mogelijk recht op tegemoetkoming in de kosten. Kijk voor het aanvragen van kwijtschelding of een regeling voor onvermijdbaar medisch afval bij SVHW.

Vragen?

Meer informatie over het Variabel Tarief vindt u hier. Heeft u vragen over de tarieven dan kunt u met uw gemeente bellen.