De NV BAR-Afvalbeheer heeft de verantwoordelijkheid gekregen van de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk om ‘…doelmatig, duurzaam en milieu hygiënisch verantwoord het huishoudelijk afval van al hun inwoners in te inzamelen, te transporteren en verantwoord te laten bewerken of verwerken.

Daarnaast exploiteert en beheert de NV BAR-Afvalbeheer de Afval aanbiedstations in de gemeenten Albrandswaard en Barendrecht.

Hierdoor zorgt de NV BAR-Afvalbeheer voor een doelmatige, duurzame inzameling en een verantwoorde verwijdering van nagenoeg alle afvalstromen die in een huishouden denkbaar zijn.

De NV BAR-Afvalbeheer zorgt dat u makkelijk van het gescheiden huishoudelijk afval afkunt.

De NV BAR-Afvalbeheer beschikt over professionals die veel gescheiden afvalstromen inzamelen en laten verwerken. Om dit te kunnen realiseren maken wij plannen, beleid en zorgen wij voor de communicatie dat hiervoor nodig. Dit doen wij op een maatschappelijk verantwoord, op een passende manier tegen zo laag mogelijke kosten.

NV BAR Afvalbeheer zorgt goed voor uw afval en grondstoffen

De NV BAR-Afvalbeheer is een betrouwbare dienstverlener voor u.

  • Ze halen de gescheiden afvalstromen van de inwoners op de afgesproken tijdstippen op; 
  • Zijn klantgericht; 
  • Hebben een goed opgeleid klantcontactcentrum; 
  • Bieden op de afval aanbiedstation de juiste service die nodig is om grof huishoudelijk afval kwijt te kunnen.

De NV BAR-Afvalbeheer draagt hiermee bij aan het duurzamer worden van de gemeente en een schone openbare ruimte die niet verrommelt door afval wat door de wijken heen zwerft.

Onze missie

Om de aarde niet uit te putten zijn de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk in 2050 afval vrij.

NV BAR-Afvalbeheer adviseert het gemeentebestuur van Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk over de gehele afvalketen, wat de koers en kaders zijn om te komen tot een gemeente zonder afval.

We zetten in op preventie en het sluiten van kringlopen, waardoor inwoners bewuste leveranciers zijn van grondstoffen voor nieuwe producten.

Onze visie

NV BAR-Afvalbeheer heeft het lef, de gedrevenheid, de kennis en de vaardigheden om zinvolle innovaties en verbeteringen in de afvalketen aan de gemeentebesturen voor te stellen en te realiseren.

Zo draagt de NV BAR-Afvalbeheer bij aan het realiseren van het doel van de BAR gemeenten om in 2050 afval vrij te zijn.