Dit jaar valt kerstmis op vrijdag en zaterdag. Daarna volgt een reguliere zondag. Houdt u er rekening mee dat de afvalinzameling rondom de feestdagen hierdoor beperkt is.

Ondergrondse containers: minder vaak geleegd in kerstperiode

Tijdens de feestdagen worden de ondergrondse containers voor PMD+restafval, papier en glas minder vaak geleegd:

  • In Barendrecht en Albrandswaard worden de ondergrondse containers niet geleegd op vrijdag 25 december (eerste kerstdag) en vrijdag 1 januari (nieuwjaarsdag). Wel worden de ondergrondse containers op zaterdag (2e kerstdag) 26 december geleegd.
  • In Ridderkerk worden de ondergrondse containers niet geleegd op vrijdag 25 december (eerste kerstdag), zaterdag 26 december (tweede kerstdag) en op vrijdag 1 januari (nieuwjaarsdag). Dit betekent voor Ridderkerk dat er na de kerstdagen op maandag 28 december gestart wordt met het legen van de ondergrondse containers.

Omdat er op zondagen ook niet kan worden gewerkt, is het rondom de feestdagen maar beperkt mogelijk om de ondergrondse containers te legen. Hierdoor blijven de containers langer vol en kunt u uw afval niet zoals gewoonlijk onbeperkt kwijt.

Hoe voorkomen we met elkaar overvolle containers en zwerfafval in de week van 26 tot en met 31 december?

Wij zetten gedurende 3 weken een extra voertuig in om ondergrondse containers te ledigen. Maar wij hebben ook uw hulp nodig om uw wijk schoon te kunnen houden. Wij vragen uw medewerking om:

  • Uw afval (papier, glas, PMD+restafval) tijdelijk in huis te houden bij volle containers.
  • Geen afval naast de (ondergrondse) container te plaatsen.

Samen met u houden wij graag uw buurt schoon! Wij rekenen op uw begrip richting onze medewerkers. Zij doen er alles aan om de gemiste dagen zo snel mogelijk in te lopen. We verwachten echter dat we enkele dagen nodig hebben voordat de achterstanden helemaal zijn ingelopen.

Ondergrondse containers: tijdelijk dicht op oudejaarsdag

Op donderdag 31 december (oudejaarsdag) worden de ondergrondse (en bovengrondse) afvalcontainers voor PMD+restafval en papier afgesloten. Ook de GFT-cocons worden dan dicht gezet. Het is dan niet mogelijk om uw afval aan te bieden. Op vrijdag 1 januari (nieuwjaarsdag) gaan alle afvalcontainers weer open. De textielcontainers van Opnieuw & Co gaan vanaf 29 december dicht en worden vanaf 2 januari weer geopend. Plaats geen afval naast de container om brandstichting te voorkomen.

Minicontainers: andere ophaaldagen

Op vrijdag 25 december en vrijdag 1 januari worden er geen minicontainers geleegd. Stond het aanbieden van uw minicontainer op een van deze dagen gepland? Dan verandert voor u de dag waarop u uw minicontainer buiten kunt zetten.

  • Op vrijdag 25 december (eerste kerstdag) worden de minicontainers niet geleegd. In plaats daarvan kunt u uw minicontainer de zaterdag ervoor (zaterdag 19 december) aanbieden.
  • Op vrijdag 1 januari (nieuwjaarsdag) rijden de ophaalwagens ook niet. In plaats daarvan kunt u uw minicontainer de dag erna (zaterdag 2 januari) aanbieden.

Kijk op uw persoonlijke afvalkalender of de BAR afval-app en zie op welke dag uw minicontainer wordt geleegd. Wanneer de minicontainer op de ophaaldag om 07.30 uur op de juiste plek staat, bent u er zeker van dat deze geleegd wordt.

BAR Afvalbeheer: gewijzigde openingstijden

  • BAR Afvalbeheer is op vrijdag 25 december en vrijdag 1 januari gesloten. Op donderdag 24 december en donderdag 31 december zijn er aangepaste openingstijden. Dan zijn we bereikbaar tot 15.00 uur.
  • De afvalaanbiedstations van BAR Afvalbeheer in Barendrecht en Rhoon en de milieustraat van HVC in Ridderkerk zijn op vrijdag 25 december, zaterdag 26 december en vrijdag 1 januari gesloten. Op de overige dagen zijn de openingstijden ongewijzigd.

Kerstboom: niet bij huishoudelijk afval

Een kerstboom mag niet in een ondergrondse container of in een minicontainer worden aangeboden. Ook niet verkleind in de GFT-container. Het hars uit de boom verstoort namelijk de compostering. De kerstboominzameling wordt dit jaar gedaan door medewerkers van de gemeente. Kijk op de website van de gemeente Barendrecht(externe link), gemeente Albrandswaard(externe link) en de gemeente Ridderkerk(externe link) voor meer informatie over de kerstboominzameling. U kunt uw kerstboom ook zelf inleveren bij het afvalaanbiedstation of de milieustraat. De vuilniswagens in de wijken nemen de bomen niet mee.

BAR Afvalbeheer wenst u prettige feestdagen en een gezond en duurzaam 2021!